Vítejte v SEKCI webu "EVANGELISTA 21. Století". 

 "Buďte POSLY dobrých zpráv své rodině, přátelům i ostatním lidem! 

Každý všení den, klikněte na tabulku a přečtěte si povzbuzení pro daný den.

 

Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? 
A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? 
A jak uslyší bez kazatele či EVANGELISTY Římanům 10,14
 
   
 Každá rozumná lidská bytost řeší velmi důležité otázky. 

 

Několik citátů úvodem:

 • Strach z nebezpečí je tisíckrát větší než nebezpečí samo. Daniel Defoe
 • Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. E. Hemingway
 • Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté. Matka Tereza
 • Lidé v nouzi nepotřebují tolik peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy a srdce.  Matka Tereza
 • Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu. Rumunské přísloví
 • Věci mají jen cenu radosti, kterou mohou působit. Richard Aldington
 • Jsme tužkou v Boží ruce…, co všechno krásného můžeme napsat, pokud se nebudeme bránit lásce, která s námi chce něco překrásného sdělit SVĚTU. Neznámý autor
 • Mnoho věcí jsem držel v rukou, a všechny jsem ztratil. Cokoliv jsem, ale vložil do Božích rukou, mám stále. Martin Luther.
 • Kdybych vám měl předat jen jednu myšlenku, pak by to byla tato: "Kdykoliv vám něco "chybí" nebo něco "potřebujete", nejdříve to darujte, a vrátí se vám to mnohonásobně. To platí na peníze, úsměv, lásku i přátelství".  Robert T. Kiyosaki
 • Kdo má sbaleno na věčnost, dovede se radovat z každého prožitého dne. J. Kratka 
 • Nejsilnější je ten, který pomáhá nejslabším a je jejich PŘÍTELEM.

 

 "Program Daruj-Dostaneš" - každému řeší nedostatek peněz! 
 
Určitě jste vyslechli přednášky různých církevních denominací zaměřené na životní styl, prevenci zdraví, vegetariánství, veganství a podobných témat zabývajících se důležitými fyzickými potřebami každého člověka, které Vaši pozornost měly nasměrovat na změnu pohledu z EVOLUCE na stvořitelské BOŽÍ DÍLO! Církevní denominace skoro vůbec nepořádají přednášky o FINANCÍCH, přesto že většina lidí má nedostatek peněz na živobytí a navíc - neumí s penězi hospodařit! 
 
Pozapomněli na to, že BIBLE Svatá je plna jedinečných řešení, jak OMEZIT chudobu.  
 
Naše finanční strategie a POMPC, je založena právě na radách BIBLE Svaté:   
 • že peníze se nevydělávají jen prací, ale hlavně myšlením,
 • že stačí změnit pohled na vydělávání peněz a držet se ho,
 • že když peníze potřebuji - nejdříve je DARUJI a pak se mnohonásobně VRÁTÍ,
 • že obdržené peníze nejsou moje, ale jsem jejich správcem,
 • že až 90 % z nich mám k užitku a 10 % odevzdám HOSPODINU za jeho požehnání! 
 
Někteří muži i ženy se starostlivou láskou přemýšlejí o postavení chudých - co udělat pro zlepšení jejich složité situace. Mnozí se upřímně snaží najít odpověď na otázku, jak by se dalo pomoci občanům s nízkým příjmem, nezaměstnaným i lidem bez domova, aby i oni mohli mít prospěch z požehnání, které dává HOSPODIN.       
 
Není mnoho státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti. Ti, kdo vládnou našemu státu, neumí, nejsou schopni, nebo nemají zájem řešit chudobu lidí a jejich zadluženost, zpravidla zaviněnou neúnosnou LICHVU všech finančních institucí a pak následnou nemorální EXEKUCÍrádoby exekutorů, kteří sami nikdy nepoznali, co je hlad, chudoba s bída.
 
Z toho všeho roste zločinnost! Marně pak "Ti zodpovědní státnici" bojují za ochranu takto postižených občanů, když "Úplatní politici " svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci!
 
BOŽÍ plán: Kdybychom všichni žili podle učení BIBLE Svaté, našli by jsme řešení, s nimiž si nevíme rady. O pracovních otázkách a návycích a o tom, jak pomoci chudým, můžeme se mnohému naučit ze Starého zákona. V Božím plánu pro Izraelský národ, měla mít každá rodina domov s dostatkem půdy k obdělávání, čímž by pak získali prostředky a byli motivováni k užitečnému, pilnému a soběstačnému životu.
   
Žádný lidský vynález tento plán nevylepšil a nezdokonalil.    
Bída a neštěstí, které dnes existují, jsou do značné míry způsobeny tím, že jsme se odchýlili od Božího plánu. Neprosíme - NEMODLÍME se o moudrost, kterou nám Hospodin rád uděluje ve všech oblastech našeho bytí, tedy i v oblasti financí. 
 
KDE investovat: "NEJJISTĚJŠÍ investice je do NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ". 
PROČ? Není tam žádná hospodářská krize ani zloději. Když přijmeme Ježíše už zde na Zemi, otevře se nám 
bezpečný Boží účet“, na který můžeme ukládat DESETINU svého příjmu a DARY, které dáváme potřebným. 
Boží požehnání 
nám přináší více než sto násobné zhodnocení! Když se 
staráme o naše každodenní potřeby, nesmíme proto zapomínat na věčnost. (Mat. 13, 44-46)
 
ZLATÁ PRAVIDLA: Vnitřní pokoj obdržíme tehdy, když dáváme svého STVOŘITELE a dárce „Života věčného, na PRVNÍ místo ve svém každodenním životě a každého člověka máme za „PŘEDNĚJŠÍHO“ než sebe! To, co jste dali těm nejchudším - HOSPODINU k rozdělení jste dali! Kteří tak činí, zachovávají Boží ZÁKON a věří Ježíši Kristu, že je „Jediný SPASITEL“, který je OSPRAVEDLŇUJE!
 
"Program DARUJ - DOSTANEŠ" je skutečně a důsledně zaměřen:   
 • na život v době nouze, před, či v EXEKUCI, nebo když jste v Insolvenci,
 • na ZMĚNU myšlení, jak vydělat finance pro každodenní potřeby, pro šťastný život,   
 • na OBČANY s nízkými příjmy, nezaměstnané, důchodce, bez domova, aby důstojně žili, 
 • na OBČANY s vysokými příjmy, aby pomáhali sobě tím, že pomáhají těm potřebným,  
 • na ROZVOJ MYŠLENÍ v oblasti finanční gramotnosti, jak se napříště vyhnout dluhové pasti,
 • na TY ve špatném fyzickém, duševním a duchovním stavu, abychom, je naučili žít,    
 • na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL spojený s aktivním odpočinkem,
 • na ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, které dává radost, pokoj a jistotu v nejistém SVĚTĚ,
 • na TO, abychom vždy Hospodinu poděkovali za lásku, zdraví, štědrost, moudrost a požehnání.     
 
Program "DARUJ - DOSTANEŠ" řeší nedostatek peněz těm, kteří se do něho ZAPOJÍ.

 

 

  "Cesta víry k věčnosti" je "Záchranným plánem pro člověka"

 

 • Víte, že pro obyvytelé Země je připraveno východisko z krize, která brzo nastane?
 • Důležité "Biblické texty" s odpověďmi na otázky, které zrovna potřebujete slyšet. 
 • Kniha: "Velká naděje" - nabízí pohled do budoucnosti naší planety! V knize je podrobněji vysvětlen "Plán Záchrany", který začal blíže nespecifikovanou dobu, kdy se ve Vesmíru objevilo ZLO, a jaké opatření proti němu bylo uděláno ještě před stvořením naší planety Země. Dále je tam popsáno "sedmidenní stvoření" naší planety, život na ní, až do "Potopy". Následně, život po potopě až do dnešních dnů, a "nástin konce dějin naší Země". Na konci web stránky je odkaz na knihu "Velký spor věku", ve které se velmi podrobně popisují události, uvedené v knize "Velká naděje".
 • Další knihy popisující Biblické události, které Vás zaujmou svým obsahem.
 
 • To nejdůležitější pro každého z nás je:  

     "Využít Božího záchranného plánu a kráčet Cestou Víry k věčnosti"!