Vítejte v SEKCI webu "EVANGELISTA 21. Století". 

 Kniha: "Velká naděje" - nabízí pohled do budoucnosti naší planety!     

 "Buďte POSLY dobrých zpráv své rodině, přátelům i ostatním lidem! 

 

Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? 
A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? 
A jak uslyší bez kazatele - EVANGELISTY Římanům 10,14
 
Podívejme se na ZRCADLO dnešní SPOLEČNOSTI.
   
 Každá rozumná lidská bytost řeší velmi důležité otázky: 
 
Několik citátů úvodem:
 • Strach z nebezpečí je tisíckrát větší než nebezpečí samo. Daniel Defoe
 • Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. E. Hemingway
 • Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté.
  Matka Tereza
 • Lidé v nouzi nepotřebují tolik peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy a srdce.  Matka Tereza
 • Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté. Matka Tereza
 • Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu. Rumunské přísloví
 • Věci mají jen cenu radosti, kterou mohou působit. Richard Aldington
 • Nejsilnější je ten, který pomáhá nejslabším. Neznámý autor
 • Jsme tužkou v Boží ruce…, co všechno krásného můžeme napsat, pokud se nebudeme bránit lásce, která s námi chce něco překrásného sdělit SVĚTU. Neznámý autor
 • Mnoho věcí jsem držel v rukou, a všechny jsem ztratil. Cokoliv jsem, ale vložil do Božích rukou, mám stále. Martin Luther.
 • Kdybych vám měl předat jen jednu myšlenku, pak by to byla tato: "Kdykoliv vám něco "chybí" nebo něco "potřebujete", nejdříve to darujte, a vrátí se vám to mnohonásobně. To platí na peníze, úsměv, lásku i přátelství".  Robert T. Kiyosaki
 • Kdo má sbaleno na věčnost, dovede se radovat z každého prožitého dne. J. Kratka
 
Určitě jste vyslechli přednášky různých církevních denominací zaměřené na životní styl, prevenci zdraví, vegetariánství, veganství a podobných témat zabývajících se důležitými a správnými fyzickými potřebami každého člověka, které Vaší pozornost však měly nasměrovat na změnu pohledu na EVOLUCI směrem k existenci BOHA. Církevní denominace skoro vůbec nepořádají přednášky o FINANCÍCH, přesto že většina lidí má nedostatek peněz na obyčejné živobytí a ani neumí s nimi hospodařit. 
 
PROČ? Mají za to, že peníze, člověka odvracejí od Boha. A co CHUDOBA - ta člověka k Bohu přitahuje?! Pro chudé NEMAJÍ žádnou smysluplnou a SKUTEČNOU strategii, jak pro ně ZAJISTIT finance pro živobytí, naopak výše uvedené přednášky vysávají peníze z Vaších peněženek. Pozapomněli na to, že BIBLE Svatá je plna jedinečných řešení, jak OMEZIT chudobu.  
 
Naše finanční strategie je založena na tom:   
 • že peníze se nevydělávají jen prací, ale hlavně myšlením,
 • že stačí změnit pohled na vydělávání peněz a držet se ho,
 • že když peníze potřebuji - nejdříve je daruji a pak se mnohonásobně vrátí,
 • že obdržené peníze, nemá právo nikdo bez udání vážného důvodu blokovat,
 • že obdržené peníze nejsou moje, ale jsem jejich správcem,
 • že až 90 % financí je mi k užitku a 10 % odevzdám HOSPODINU za jeho požehnání! 
 
Někteří muži i ženy se starostlivou láskou přemýšlejí o postavení chudých - co udělat pro zlepšení jejich složité situace. Mnozí se upřímně snaží najít odpověď na otázku, jak by se dalo pomoci občanům s nízkým příjmem, nezaměstnaným i lidem bez domova, aby i oni mohli mít prospěch z požehnání, které dává HOSPODIN.       
 
Není mnoho státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti. Ti, kdo mají v rukou otěže vlády, nejsou schopni, nebo nemají zájem vyřešit problém chudoby způsobenou neúnosnou LICHVU všech finančních institucí a pak následnou EXEKUCÍ, rádoby exekutorů, kteří sami nikdy nepoznali, co je hlad a chudoba. Z toho všeho pak roste zločinnost! Marně pak státnici bojují za zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci, činností nemorálních exekutorů!
 
BOŽÍ plán: Kdyby lidé více žili podle učení BIBLE Svaté, našli by řešení, s nimiž si nevědí rady. O pracovních otázkách a návycích a o tom, jak pomoci chudým, můžeme se mnohému naučit ze Starého zákona. V Božím plánu pro Izraelský národ, měla mít každá rodina domov s dostatkem půdy k obdělávání, čímž by pak získali prostředky a byli motivováni k užitečnému, pilnému a soběstačnému životu.
   
Žádný lidský vynález tento plán nevylepšil a nezdokonalil.    
Bída a neštěstí, které dnes existují, jsou do značné míry způsobeny tím, že jsme se odchýlili od Božího plánu. Neprosíme - NEMODLÍME se o moudrost, kterou nám Hospodin rád uděluje ve všech oblastech našeho bytí, tedy i v oblasti financí. 
 
Nejjistější investice je do nebeského království. 
PROČ? Nehrozí tam žádná hospodářská krize nebo zloději. Když přijmeme Ježíše, otevře se nám 
bezpečný účet“, na který můžeme ukládat desetinu svého příjmu a dary, které dáváme potřebným. Přináší nám to sto násobné zhodnocení VŠEHO pro Boží požehnání, které nám každodenně uděluje. Přestože se 
staráme o pozemské potřeby, nesmíme zapomínat na věčnost. (Mat. 13, 44-46)
 
ZLATÁ PRAVIDLA:   
Vnitřní pokoj obdržíme tehdy, když dáváme svého STVOŘITELE a dárce „Života věčného“ na „PRVNÍ místo“ ve svém každodenním životě a každého člověka máme za „PŘEDNĚJŠÍHO“ než sebe! To, co jste dali těm nejchudším - HOSPODINU jste dali! Kteří tak činí, zachovávají Boží ZÁKON a věří Ježíši Kristu, že je „Jediný SPASITEL“, který je OSPRAVEDLŇUJE!
 
"Program DARUJ - DOSTANEŠ" je skutečně a důsledně zaměřen:   
 • na život v době nouze, před, či v EXEKUCI, nebo když jste v Insolvenci,
 • na ZMĚNU myšlení, jak vydělat finance pro každodenní potřeby, pro šťastný život,   
 • na OBČANY s nízkými příjmy, nezaměstnané, důchodce, bez domova, aby důstojně žili
 • na OBČANY s vysokými příjmy, aby pomáhali sobě tím, že sami pomáhají potřebným,  
 • na ROZVOJ MYŠLENÍ v oblasti finanční gramotnosti, jak se napříště vyhnout dluhové pasti,
 • na TY ve špatném fyzickém, duševním a duchovním stavu, abychom, je naučili žít,    
 • na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL spojený s aktivním odpočinkem,
 • na ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, které dává radost, pokoj a jistotu v nejistém SVĚTĚ.
 • na TO, abychom vždy Hospodinu poděkovali za Jeho nezištnou lásku, zdraví, štědrost, moudrost a požehnání.     
 
Program "DARUJ - DOSTANEŠ" řeší finanční nouzi jen tím, že Vy sami pomůžete svým kamarádům, kteří nemají peníze, jsou v Insolvenci, či v Exekuci anebo jsou bez domova!