Úvod do "Programu DARUJ-DOSTANEŠ", (dále jen PDD).

PDD řeší nešváry dnešní doby, kdy se nedodržují zákony, smlouvy ani to, co se stvrzuje podáním ruky. Proč? Není vymahatelnost práva, pro Ty, kterých chrání, jím je právo odepřeno, i když je definuje ÚSTAVA a ZÁKONY naší vlasti. "PDD" vychází z „Božího Zákona“, když byl ještě v úctě. Jeho aplikace do "PDD", „Pomyslné nůžky“ mezi chudými a bohatými postupně stabilizuje!

Ještě donedávna cca 10 let nazpět platilo, že ve Světě bylo 90% chudých a 10% bohatých, kteří vlastnili 90% aktiv celé naší Planety. Dnes je tento poměr jiný. Existuje 98% chudých a těch 2% bohatých, kteří vlastní skoro všechno bohatství naší Planety.

Existuje možnost, jak to změnit? ANO – Existuje: „Vrátit se na počátek“! Ale JAK?

Žel, že v dnešní době o tom rozhodují právě ty dva procenta bohatých, kteří nebudou proti sobě, ve prospěch těch 98% potřebných! 

"V PDD ctíme Boží Slovo“ a upřednostňujeme před tím, co nabízí dnešní doba. Minimálně v tom, že když je něco dáno a nedodržuje se, obrátí se To vždy proti těm, kteří tak činí!  

V této a dalších stránkách ukazujeme řešení toho, co naší politici, (sice vždy před volbami slibuji), ale následně pak, když mají otěže vlády ve svých rukou, svými nařízeními devastuji a ubližují právě těm potřebným, kterým slibovali pomoc! 

Není mnoho pedagogů a státníků, kteří rozumí současnému špatnému stavu společnosti. Kdo má v rukou otěže vlády, neřeší problém chudoby způsobený nízkou základní mzdou, přemrštěným sociální pomoci nepřizpůsobivým a neúnosnou LICHVU všech tzv. „Finančních institucí“, kteří své věřitelé v těžkých situacích pošlou "Exekutorské dobráky", kteří sami nepoznali chudobu. Z toho všeho pak roste právě ta chudoba a zločinnost!

Navíc CHUDOBA člověka okrádá o tělesnou, duševní i mravní sílu!   

Marně pak politici bojují o zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci.   

Budeme potěšeni, když "PDD" využijete ve svůj prospěch. Nebojte se! Nechceme z Vás dělat „Náboženské FANATIKY“. Víme, že máte vlastní rozum a sami dokážete posoudit informace zde uvedené s těmi, které jsou už dnes dostupné ve všech masmédiích, hovořících o REALITĚ, která se za pár let bude dotýkat každého obyvatele naší Planety. Můžeme být vděčni, že o tom všem, co čeká tento Svět, který převážně věří v EVOLUCI, je docela jiný pro Ty, kteří jdou "Cestou víry k věčnosti"!

"Program DARUJ-DOSTANEŠ" pomáhá každému, kdo má finanční problémy, je v exekuci či insolvenci, i když věří EVOLUCI nebo HOSPODINU. Důležité je, že jste se ROZHODLI své finanční problémy řešit! Klikněte myší na "další informace".