Úvod do "Programu DARUJ - DOSTANEŠ".

Vážení uživatele webu: TT-Partners, 

SEKCE webu pod názvem: „Evangelista ve 21. Století (E21S)“, je určena těm, kteří řeší nešvár dnešní doby, kdy se nedodržují zákony, smlouvy ani to, co se stvrzuje podáním ruky. Proč? Není vymahatelnost práva těch, kterým bylo odepřeno, i když je definuje ÚSTAVA a ZÁKONY naší vlasti.

Projekt E21S řeší právě tento nešvár. Vychází z počátku (doby), kdy „Boží Zákon“ byl v úctě a další Jeho nařízení „Pomyslné nůžky“ mezi chudými a bohatými se nerozevíraly.

Ještě donedávna cca 10 let nazpět platilo, že ve světě bylo 90% chudých a 10% bohatých, kteří vlastnili 90% aktiv celé naší Planety. Dnes je tento poměr jiný. Existuje 99% chudých a 1% bohatýchkteří vlastní skoro všechno bohatství naší Planety.

Existuje možnost, jak to změnit? ANO – Existuje: „Vrátit se na počátek“! 

Žel, že v dnešní době o tom rozhoduje právě to jedno procento bohatých, kteří přece nebudou proti sobě, ve prospěch těch 99% potřebných! 

V Projektu E21S je brán zřetel na „Boží Slovo“, které upřednostňujeme před tím, co se děje v dnešní době. Minimálně v tom, že když je něco dáno a nedodržuje se To, obrátí se To vždy jen proti těm, kteří tak nezákonně činí! 

1. Úvodní prezentace „EVANGELIZACE ve 21. Století“, je o tom, co výše uvádíme!

2. Prezentace Vás pak zasvěcuje do jedinečného „Programu Daruj-Dostaneš“. 

V první "Úvodní prezentaci o „EVANGELIZACI ve 21. Století“, Vám ukazujeme řešení toho, co naší politici, (sice vždy před volbami slibuji, ale následně pak, když mají otěže vlády ve svých rukou), svými nařízeními devastuji a ubližují právě těm potřebným, kterým slibovali pomoc! 

Není mnoho pedagogů a státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti.

Ti, kdo mají v rukou otěže vlády, neřeší problém chudoby způsobený neúnosnou LICHVU všech tzv. „Finančních institucí“ a pak to ještě dorazí EXEKUCEMI, když sami nepoznali chudobu. Z toho všeho pak roste chudoba a zločinnost!

Navíc CHUDOBA člověka okrádá o tělesnou, duševní a mravní sílu!   

Marně pak politici bojují o zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci. 

Program Daruj-Dostaneš“, rozevírající „nůžky“ mezi bohatstvím a chudobou stabilizuje a řeší chudobu, tím nejjednodušším a dostupným způsobem, který názorně ukazujeme ve 2. prezentaci o „Programu a Marketingu v „Daruj-Dostaneš“. 

Proto neváhejte a vyslechněte si obě „Internetové prezentace“ a sami posuďte, zda řeší to, o čem zde popisujeme. Možná právě jde o to, s čím si momentálně nevíte rady.  

Budeme potěšeni, když si prezentace vyslechnete se svým Evangelistou a rozhodnete se je využít ve svůj prospěch. Nebojte se! Nechceme z Vás udělat „Náboženské FANATIKY“.

Víme, že máte vlastní rozum a sami dokážete posoudit informace uvedené v SEKCI E21S s těmi, které jsou už dnes dostupné ve všech masmédiích, hovořících o REALITĚ, která se za pár let bude dotýkat každého obyvatele naší Planety!

"Program DARUJ - DOSTANEŠ" pomáhá každému, kdo má finanční problémy, je v EXEKUCI či Insolvenci. Když nemáte svého EVANGELISTU, klikněte na "Více informací...". Vysvětlíme Vám to, čemu jste zde nerozuměli a pak Vás ZAREGISTRUJEME.