Úvod do "Programu DARUJ-DOSTANEŠ", (dále jen PDD).

PDD řeší nešváry dnešní doby, kdy se nedodržují zákony, smlouvy ani to, co se stvrzuje podáním ruky. Proč? Není vymahatelnost práva, kterým bylo odepřeno, i když je definuje ÚSTAVA a ZÁKONY naší vlasti. Vychází z „Božího Zákona“, když byl ještě v úctě. Jeho aplikace do tohoto PDD, „Pomyslné nůžky“ mezi chudými a bohatými postupně stabilizuje!

Ještě donedávna cca 10 let nazpět platilo, že ve Světě bylo 90% chudých a 10% bohatých, kteří vlastnili 90% aktiv celé naší Planety. Dnes je tento poměr jiný. Existuje 98% chudých a těch 2% bohatých, kteří vlastní skoro všechno bohatství naší Planety.

Existuje možnost, jak to změnit? ANO – Existuje: „Vrátit se na počátek“! Ale JAK?

Žel, že v dnešní době o tom rozhodují právě ty dva procenta bohatých, kteří nebudou proti sobě, ve prospěch těch 98% potřebných! 

"V PDD ctíme Boží Slovo“ a upřednostňujeme před tím, co nabízí dnešní doba. Minimálně v tom, že když je něco dáno a nedodržuje se, obrátí se To vždy proti těm, kteří tak činí!  

V této a dalších stránkách ukazujeme řešení toho, co naší politici, (sice vždy před volbami slibuji), ale následně pak, když mají otěže vlády ve svých rukou, svými nařízeními devastuji a ubližují právě těm potřebným, kterým slibovali pomoc! 

Není mnoho pedagogů a státníků, kteří rozumí současnému špatnému stavu společnosti. Kdo má v rukou otěže vlády, neřeší problém chudoby způsobený nízkou základní mzdou, přemrštěným sociální pomoci nepřizpůsobivým a neúnosnou LICHVU všech tzv. „Finančních institucí“, kteří své věřitelé v těžkých situacích pošlou "Exekutorské dobráky", kteří sami nepoznali chudobu. Z toho všeho pak roste právě ta chudoba a zločinnost!

Navíc CHUDOBA člověka okrádá o tělesnou, duševní i mravní sílu!   

Marně pak politici bojují o zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci.   

Budeme potěšeni, když "Program" využijete ve svůj prospěch. Nebojte se! Nechceme z Vás dělat „Náboženské FANATIKY“. Víme, že máte vlastní rozum a sami dokážete posoudit informace zde uvedené s těmi, které jsou už dnes dostupné ve všech masmédiích, hovořících o REALITĚ, která se za pár let bude dotýkat každého obyvatele naší Planety. Můžeme být vděčni, že o tom všem, co čeká tento Svět, který převážně věří v EVOLUCI, je docela jiný pro Ty, kteří jdou "Cestou víry k věčnosti"!

"Program DARUJ-DOSTANEŠ" pomáhá každému, kdo má finanční problémy, je v exekuci či insolvenci, i když věří EVOLUCI nebo HOSPODINU. Důležité je, že jste se ROZHODLI své finanční problémy řešit! Klikněte myší na "další informace".