Úvod do "Programu DARUJ-DOSTANEŠ", (dále jen Program).

Tato SEKCE webu pod názvem: „Evangelista ve 21. Století (E21S)“, je určena těm, kterým vadí nešváry dnešní doby, kdy se nedodržují zákony, smlouvy ani to, co se stvrzuje podáním ruky. Proč? Není vymahatelnost práva těch, kterým bylo odepřeno, i když je definuje ÚSTAVA a ZÁKONY naší vlasti.

Program řeší právě tento nešvár. Vychází z počátku (doby), kdy „Boží Zákon“ byl v úctě a další Jeho nařízení „Pomyslné nůžky“ mezi chudými a bohatými se tak závratně nerozevíraly.

Ještě donedávna cca 10 let nazpět platilo, že ve Světě bylo 90% chudých a 10% bohatých, kteří vlastnili 90% aktiv celé naší Planety. Dnes je tento poměr jiný. Existuje 98% chudých a 2% bohatýchkteří vlastní skoro všechno bohatství naší Planety.

Existuje možnost, jak to změnit? ANO – Existuje: „Vrátit se na počátek“! Ale JAK?

Žel, že v dnešní době o tom rozhodují právě ty dva procenta bohatých, kteří nebudou proti sobě, ve prospěch těch 98% potřebných! 

V Programu je brán zřetel naBoží Slovo“, které upřednostňujeme před tím, co se děje v dnešní době. Minimálně v tom, že když je něco dáno a nedodržuje se To, obrátí se To vždy proti těm, kteří tak činí!  

V této a dalších stránkách ukazujeme řešení toho, co naší politici, (sice vždy před volbami slibuji, ale následně pak, když mají otěže vlády ve svých rukou), svými nařízeními devastuji a ubližují právě těm potřebným, kterým slibovali pomoc! 

Není mnoho pedagogů a státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti.

Kdo ma v rukou otěže vlády, neřeší problém chudoby způsobený neúnosnou LICHVU všech tzv. „Finančních institucí“, nakonec to ještě nechají dorazit  těmi Exekutorskými "Dobráky", kteři sami nepoznali chudobu. Z toho všeho pak roste právě ta chudoba a zločinnost!

Navíc CHUDOBA člověka okrádá o tělesnou, duševní i mravní sílu!   

Marně pak politici bojují o zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci. 

„Program Daruj-Dostaneš“, rozevírající „nůžky“ mezi bohatstvím a chudobou omezuje a řeší chudobu jednoduchým a dostupným způsobem.  

Budeme potěšeni, když "Program" využijete ve svůj prospěch. Nebojte se! Nechceme z Vás dělatNáboženské FANATIKY“.

Víme, že máte vlastní rozum a sami dokážete posoudit informace zde uvedené s těmi, které jsou už dnes dostupné ve všech masmédiích, hovořících o REALITĚ, která se za pár let bude dotýkat každého obyvatele naší Planety, který věří v EVOLUCI. Můžeme být vděčni, že o tom všem co čeká tento Svět, který věří v EVOLUCI, je docela jiný pro Ty, kteří jdou "Cestou víry k věčnosti"!

"Program DARUJ-DOSTANEŠ" pomáhá každému, kdo má finanční problémy, je v exekuci či insolvenci, i když věří EVOLUCI nebo HOSPODINU. Důležite je, že jste se ROZHODLI své finanční problémy řešit! Klikněte na "další informace...", kde vysvětlujeme podstatu Programu a pak se můžete ZAREGISTROVAT.