Úvod do "Programu DARUJ - DOSTANEŠ".

Vážení uživatele webu: TT-Partners, 

SEKCE webu pod názvem: „Evangelista ve 21. Století (E21S)“, je určena těm, kteří řeší nešvár dnešní doby, kdy se nedodržují zákony, smlouvy ani to, co se stvrzuje podáním ruky. Proč? Není vymahatelnost práva těch, kterým bylo odepřeno, i když je definuje ÚSTAVA a ZÁKONY naší vlasti.

SEKCE E21S řeší právě tento nešvár. Vychází z počátku (doby), kdy „Boží Zákon“ byl v úctě a další Jeho nařízení „Pomyslné nůžky“ mezi chudými a bohatými se tak závratně nerozevírají.

Ještě donedávna cca 10 let nazpět platilo, že ve Světě bylo 90% chudých a 10% bohatých, kteří vlastnili 90% aktiv celé naší Planety. Dnes je tento poměr jiný. Existuje 98% chudých a 2% bohatýchkteří vlastní skoro všechno bohatství naší Planety.

Existuje možnost, jak to změnit? ANO – Existuje: „Vrátit se na počátek“! Ale JAK?

Žel, že v dnešní době o tom rozhodují právě ty dva procenta bohatých, kteří přece nebudou proti sobě, ve prospěch těch 98% potřebných! 

V SEKCI E21S je brán zřetel na „Boží Slovo“, které upřednostňujeme před tím, co se děje v dnešní době. Minimálně v tom, že když je něco dáno a nedodržuje se To, obrátí se To vždy jen proti těm, kteří tak nezákonně činí! 

1. Úvodní prezentace „EVANGELIZACE ve 21. Století“, je o tom, co výše uvádíme!

2. Prezentace Vás pak zasvěcuje do jedinečného „Programu Daruj-Dostaneš“. 

V prezentacích ukazujeme řešení toho, co naší politici, (sice vždy před volbami slibuji, ale následně pak, když mají otěže vlády ve svých rukou), svými nařízeními devastuji a ubližují právě těm potřebným, kterým slibovali pomoc! 

Není mnoho pedagogů a státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti.

Kdo ma v rukou otěže vlády, neřeší problém chudoby způsobený neúnosnou LICHVU všech tzv. „Finančních institucí“, nakonec to ještě nechají dorazit  EXEKUCEMI, když sami nepoznali chudobu. Z toho všeho pak roste právě ta chudoba a zločinnost!

Navíc CHUDOBA člověka okrádá o tělesnou, duševní a mravní sílu!   

Marně pak politici bojují o zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci. 

Program Daruj-Dostaneš“, rozevírající „nůžky“ mezi bohatstvím a chudobou stabilizuje a řeší chudobu jednoduchým a dostupným způsobem, který po vzoru a příkazu Ježíše Krista, názorně ukazujeme ve 2. prezentaci. 

Se svým KAMARÁDEM, který je již "Účastníkem programu", si vyslechněte obě prezentace. Možná právě jde o to, s čím si momentálně nevíte rady.  

Budeme potěšeni, když "Program Daruj-Dostaneš" využijete ve svůj prospěch. Nebojte se! Nechceme z Vás dělatNáboženské FANATIKY“.

Víme, že máte vlastní rozum a sami dokážete posoudit informace uvedené v SEKCI E21S s těmi, které jsou už dnes dostupné ve všech masmédiích, hovořících o REALITĚ, která se za pár let bude dotýkat každého obyvatele naší Planety, který věří v EVOLUCI!

"Program DARUJ-DOSTANEŠ" pomáhá každému, kdo má finanční problémy, je v exekuci či insolvenci. Důležitým jeho počinem však je, že ROZHODL své finanční problémy řešit! Klikněte na "Více informací...", kde Vám vysvětlíme to, čemu jste zde nerozuměli a pak se ZAREGISTRUJETE.