DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen Program).

V Programu jsou jen dva obdarování: 

I. DAR - pro účast v "PROGRAMU" je v ceně 1.500 Kč.  

Garantujeme maximální jistotu, která je v "Programu Daruj-Dostaneš" zaručená! 

 • Když nemůžete mít vlastní bankovní účet a bankovní kartu, ZALOŽÍTE si českou "Anonymní dobíjecí kartu", kterou si internetem objednáte za 189 Kč a aktivujete ji vložením cca 200 Kč. Karta není spojená se žádným bankovním účtem, a dává maximální ochranu! Na kartu si necháte posílat dary od svých kamarádů. 
 • A) Svému Evangelistovi DARUJETE částku ve výši 1.000 Kč.
 • B) Správci Programu DARUJETE částku ve výši 500 Kč.
 • Od "Správce Programu" obdržíte své ID Číslo (evidence v "Programu Daruj-Dostaneš"), včetně správy Vašeho účtu. Obdržíte zdarma aktivní přístup do "Blokovaných Stránek", na jeden rok, abyste měli potřebné informace pro sebe a své kamarády.  

 

Váš I. DAR, který poskytnete svému Evangelistovi, je dnes preferován ten:

 • FINANČNÍ, i když finance v hotovosti již brzo NEBUDOU EXISTOVAT
 • může to být i DAR ve formě ZBOŽÍ či SLUŽEB anebo formou PORADENSTVÍ,
 • mohou to být i "Darovací poukázky od Supermarketů" které si předáte,
 • může to být i "Vzájemné vyrovnání Dluhu". 
 

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš Evangelista i "Správce Programu"! 

================================================================================================ 

II. DAREM je Váš 1. kamarád včetně jeho DARU, kterého předáte svému Evangelistovi.

Je to jednorázový úkon, kterým poděkujete svému Evangelistovi za registraci do "PROGRAMU". 

Zde Vám naznačíme, jak se daný úkon ZÁMĚN provádí:

 • A) Svého prvního klienta nebudete registrovat na své ID Číslo, ale na ID Číslo Vašeho EvangelistyVáš první kamarád, předá svůj DAR ve výši 1.000 Kč, Vašemu Evangelistovi, který se tak stává i jeho EVANGELISTOU.
 • B) Co tímto, zdánlivě nelogickým krokem obdržíte?
 • C) Svého druhého kamaráda už zaregistrujete na svoje ID Číslo a tento kamarád Vám předá svůj DAR ve výši 1.000 Kč. Jako své poděkování, na Vaše ID Číslo zaregistruje i svého 1. kamaráda, a jeho DAR ve výši 1.000 Kč je taktéž Váš. Tento kamarád Vašeho kamaráda, Vám opět, jako poděkování - zaregistruje na Vaše ID Číslo svého 1. klienta, a jeho DAR ve výši 1.000 Kč je opět Váš atd.
 • D) Tímto jedinečným postupem se Vám automaticky buduje základní skupina kamarádů, kteří Vám DARUJÍ částkou ve výši 1.000 Kč. 
 • E) Když máte v pozici EVANGELISTY, třeba 7 svých osobně zaregistrovaných kamarádů, Váš příjem v DARECH bude do 7.000 Kč měsíčně!
 • F) Závisí to na RYCHLOSTI, kterou tomu osobně věnujete, včetně RYCHLOSTI Vaších kamarádů, kteří jako Vy, potřebují peníze, které jím chybí v rodinném měsíčním rozpočtu!
 • G) To vše jen za to, že jste poslechli svého EVANGELISTU a dodrželi - PRAVIDLA!
 • H) Když tomu nerozumíte, poproste svého Doporučitele, aby Vám ukázal zkrácenou FOTO Prezentaci o Záměnách.
 
Zdá se Vám to neskutečné, finanční LETADLO či podvod? ANO, ale jen v tom případě že:
 • podvedete svého EVANGELISTU a NEDARUJETE mu 1.000 Kč a svého PRVNÍHO kamaráda. 
 •  A NEDARUJETE "Správci programu" 500 Kč, za provedené úkony! 
  
 

Až 2. zájemcem, kterého zaregistrujete - startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.

 • Doporučením Druhého kamaráda, můžete obdržet roční obdarování ve výši 10.000 Kč!
 • Tento PROGRAM je ta jediná a správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!  
 • Máte všechny potřebné informace pro práci, kterou nám názorně ukázal náš SPASITEL, jak ji dělat, a to až do doby naší smrti anebo do jeho 2. příchodu na tuto Zemi, když se toho dožijeme! 
 • Když máte RÁDI své bližní, jako sebe sama, zachováváte Boží přikázání - DESATERO a VŘÍTE Ježíši Kristu, (že Jeho smrt na kříži a Jeho vzkříšení, je zárukou pro odpuštění každého Vašeho přestoupení), - MÁTE JISTOTU "Věčného života"!
 
A když máte jistotu "VĚČNÉHO ŽIVOTA", tak tu JISTOTU nabídněte každému, koho potkáte!
 • 1) Vaše DARY a nezištná pomoc se mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Když z měsíčního příjmu dáte BOHU desátek (10%) - měsíčně obdržíte více než 20% nazpět!
 • 3) Další vzácné BOŽÍ požehnání!  

 

Jak naložit s DARY, které měsíčně obdržíte? - "Rozdělíte je na šest části":

 • 1. část ve výši 10% odevzdáte Hospodinu, že Vám každodenně dává Své požehnání.
 • 2. část ve výši 15% si odložíte a na další rok - celkovou sumu odevzdáte Finančnímu úřadu.
 • 3. část ve výši 10% dejte chudým občanům - je to spoření s Božím 100% požehnáním.
 • 4. část ve výši 20% použijete tak, že si uděláte radost s celou svoji rodinu.
 • 5. část ve výši 20% investujete do budování "Pasivních příjmů" - rádi Vám poradíme.
 • 6. část ve výši 15% přidáte k podpoře stávajících měsíčních výdajů Vaší domácnosti.
 • 7. část ve výši 10% si odkládejte pro neočekávané výdaje.

 

Kontaktujte svoji kamarádku / kamaráda, aby Vás ZAREGISTROVAL

 • Seznámí Vás s "PRAVIDLY v Programu Daruj - Dostaneš" a ukáže Vám tři FOTO Prezentace. 
 • Potom společně proveďte Vaší zdárnou registraci do "Programu Daruj-Dostaneš"!

 

Když jste tyto web stránky otevřeli jen tak, BEZ pozvání svého kamaráda a máte zájem o registraci, "REZERVUJTE SI NAŠE SLUŽBY". Pomoci programu SKYPE - sdílením obrazovek, Vás seznámíme s "PRAVIDLY v programu Daruj - Dostaneš" a provedeme Vaší řádnou REGISTRACI!