DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD").

"PDD" Vám může vysvětlit jen DÁRCE, EVANGELISTA nebo Správce Programu, jelikož jenom on Vám může otevřít "Blokované Stránky" a seznámit Vás s jejích důležitým obsahem! V Programu jsou jen dva obdarování:  

================================================================================================ 

I. první DAR - pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč.

Zájemce o "Program Daruj-Dostaneš" 

 • Požáda kamaráda - "Účastníka v PDD", aby MU ukázal  Prezentace o PDD i Pravidla v PDD.
 • Správci Programu poskytne DAR v hodnotě 1.000,-Kč, za vedení Vaší MATRIX. 
 • Svému EVANGELISTOVI poskytne DAR v hodnotě 1.000,-KčKdyž v "PDD" obdržíte už několik DARŮ, potom DARUJETE (1000+4000) 5.000 Kč, nebo ihned celý DAR ve výši 14.000 Kč.
 • Úhradou DARU Správci Programu v hodnotě 1.000,-Kč, nový Účastník obdrží přístup do Blokovaných Stránek, na jeden rok, aby měl potřebné informace pro sebe a své kamarády, které pak bude registrovat do "PDD". 
 • Doporučením dvou kamarádů do "PDD", od Správce Programu obdrží neomezený přístup do Blokovaných Stránek.
 • Když nemá vlastní bankovní účet, za cca 500 Kč, si pořídí Dobíjecí kartu, pro občany v ČR, kterou si přes internet objedná za 199,-Kč a vloží na kartu cca 300,-KčKarta není spojená se žádným bankovním účtem! Na kartu si může nechat posílat DARY od svých kamarádů a používat na cokoliv, jako každou jinou platební kartu. 

 

Upozorňujeme, že Příležitostné DARY se v ČR zdaňují u Vašeho správce daně! 

 

Váš I. DAR, který poskytnete, je dnes preferován ten:

 • FINANČNÍ, i když HOTOVOST brzo NEBUDE EXISTOVAT MÁME ŘEŠENÍ
 • může to být i DAR ve formě ZBOŽÍ či SLUŽEB anebo formou PORADENSTVÍ,
 • mohou to být i Darovací poukázky od Supermarketů které si předáte,
 • může to být i "Vzájemné vyrovnání Dluhu".  

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš EVANGELISTA i Správce Programu! 

================================================================================================ 

II. DAR je Váš 1. kamarád včetně jeho DARU, kterého dáte svému EVANGELISTOVI.

Tímto úkonem poděkujete svému EVANGELISTOVI za jeho registraci do "PDD". 

================================================================================================ 

 
 Už 2. zaregistrovaným kamarádem, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 • Máte všechny potřebné informace pro práci, kterou nám názorně ukázal náš SPASITEL, jak ji dělat, a to až do doby naší smrti anebo do jeho 2. příchodu na tuto Zemi, když se toho dožijeme! 
 • Když máte RÁDI své bližní, jako sebe sama, zachováváte Boží přikázání - DESATERO a VŘÍTE Ježíši Kristu, (že Jeho smrt na kříži a Jeho vzkříšení, je zárukou pro odpuštění každého Vašeho přestoupení): "MÁTE JISTOTU VĚČNÉHO ŽIVOTA"!
 
A když máte jistotu VĚČNÉHO ŽIVOTA, tak tu JISTOTU nabídněte každému, koho potkáte!
 • 1) Vaše DARY a nezištná pomoc se mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Z každého DARU dejte desátek (10%) - "který se Vám v "Božím požehnání stonásobně vrátí"!
 • 3) Další vzácné BOŽÍ požehnáníkteré dává naději na "Věčný život"! 

================================================================================================ 

Může být "Program Daruj-Dostaneš" PODVOD? 

Snad ANOale jen v tom případě, že PODVEDETE svého Kamaráda - EVANGELISTU a to tak, že:

 • Svému Kamarádovi - EVANGELISTOVI - neposkytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč!
 • Správci Programu - neposkytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč - za evidenci Vaších MATRIX.
 • Svému EVANGELISTOVI - nepřevedete svého Prvního kamaráda i s jeho DAREM!
 • Sami sobě do své MATRIXnezaregistrujete pár svých kamarádů, kteří mají nouzi!
 
 • NE Správce Programu, ale VY jste garanty jistoty, která je v "PDD" tímto Zaručena
 • "PDD" je ta jediná a správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!  

================================================================================================ 

Jak naložit s DARY, které měsíčně obdržíte? - "Rozdělíte je na sedm části":

 • 1. část ve výši 10% odevzdáte Hospodinu, že Vám každodenně dává Své požehnání.
 • 2. část ve výši 15% si odložíte a na další rok, kdy celkovou sumu odevzdáte Finančnímu úřadu.
 • 3. část ve výši 10% dejte nemajetným občanům - je to spoření s Božím 100% požehnáním.
 • 4. část ve výši 20% použijete tak, že si uděláte radost s celou svoji rodinu.
 • 5. část ve výši 20% investujete do budování "Pasivních příjmů" - rádi Vám poradíme.
 • 6. část ve výši 15% přidáte k podpoře stávajících měsíčních výdajů Vaší domácnosti.
 • 7. část ve výši 10% si odkládejte pro neočekávané výdaje.
 

Doporučení od Správce Programu, každému budoucímu EVANGELISTOVI.

 
V "PDD" je to jednoduché - stači dodržovat PRAVIDLA! Budete potěšení, že jste tak udělali. 

================================================================================================ 

Vašim kamarádem - "Účastníkem v PDD" se pak necháte ZAREGISTROVAT.

 • Seznámí Vás s PRAVIDLY v Programu Daruj - Dostaneš a ukáže Vám FOTO Prezentace. 
 • Potom společně proveďte Vaší zdárnou registraci do Programu Daruj-Dostaneš!

================================================================================================ 

Když jste tuto web stránku otevřeli BEZ pozvání svého kamaráda, a máte zájem o vlastní REGISTRACI do "PDD", Vypište tento FORULÁŘ. Potom Vás přes program SKYPE - sdílením obrazovek, seznámíme s tím, co je zde BLOKOVÁNO, i s PRAVIDLY a provedeme spolu řádnou REGISTRACI do "PDD"!