DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen PDD).

V Programu jsou jen dva obdarování: 

I. DAR - pro účast v "PDD" je v ceně 1.500 Kč.  

 • Když nemůžete mít vlastní bankovní účet, ZALOŽÍTE si "Dobíjecí kartu", kterou si internetem objednáte za 199,-Kč a vložíte cca 300,-Kč. Karta není spojená se žádným bankovním účtem! Na kartu si můžete nechat posílat dary od svých kamarádů. Nezapomeňte na to, že "Příležitostné DARY" se v ČR zdaňují u Vašeho správce daně!
 • A) Svému Evangelistovi DARUJETE 1.000,-Kč. Můžete ihned Darovat celkem 16.000,-Kč.
 • B) Správci Programu DARUJETE 500,-Kč. Můžete ihned Darovat celkem 1.500,-Kč.
 • Od "Správce Programu" obdržíte své ID Číslo (evidence v "PDD"), včetně správy Vašeho účtu. Obdržíte zdarma aktivní přístup do "Blokovaných Stránek", na jeden rok, abyste měli potřebné informace pro sebe a své kamarády.  

 

Váš I. DAR, který poskytnete, je dnes preferován ten:

 • FINANČNÍ, i když finance v hotovosti již brzo NEBUDOU EXISTOVAT
 • může to být i DAR ve formě ZBOŽÍ či SLUŽEB anebo formou PORADENSTVÍ,
 • mohou to být i "Darovací poukázky od Supermarketů" které si předáte,
 • může to být i "Vzájemné vyrovnání Dluhu".  

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš Evangelista i "Správce Programu"! 

================================================================================================ 

II. DAREM je Váš 1. kamarád včetně jeho DARU, kterého předáte svému Evangelistovi.

Je to jednorázový úkon, kterým poděkujete svému Evangelistovi za registraci do "PDD". 

Váš Doporučitel Vám ukáže, jak se  ZÁM ĚNY PROVÁDĚJÍ.

 
 Až 2. zaregistrovaným kamarádem, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 • Máte všechny potřebné informace pro práci, kterou nám názorně ukázal náš SPASITEL, jak ji dělat, a to až do doby naší smrti anebo do jeho 2. příchodu na tuto Zemi, když se toho dožijeme! 
 • Když máte RÁDI své bližní, jako sebe sama, zachováváte Boží přikázání - DESATERO a VŘÍTE Ježíši Kristu, (že Jeho smrt na kříži a Jeho vzkříšení, je zárukou pro odpuštění každého Vašeho přestoupení), - MÁTE JISTOTU "Věčného života"!
 
A když máte jistotu "VĚČNÉHO ŽIVOTA", tak tu JISTOTU nabídněte každému, koho potkáte!
 • 1) Vaše DARY a nezištná pomoc se mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Když z měsíčního příjmu dáte BOHU desátek (10%) - měsíčně obdržíte více než 20% nazpět!
 • 3) Další vzácné BOŽÍ požehnání!  

 

Jak naložit s DARY, které měsíčně obdržíte? - "Rozdělíte je na sedm části":

 • 1. část ve výši 10% odevzdáte Hospodinu, že Vám každodenně dává Své požehnání.
 • 2. část ve výši 15% si odložíte a na další rok, kdy celkovou sumu odevzdáte Finančnímu úřadu.
 • 3. část ve výši 10% dejte nemajetným občanům - je to spoření s Božím 100% požehnáním.
 • 4. část ve výši 20% použijete tak, že si uděláte radost s celou svoji rodinu.
 • 5. část ve výši 20% investujete do budování "Pasivních příjmů" - rádi Vám poradíme.
 • 6. část ve výši 15% přidáte k podpoře stávajících měsíčních výdajů Vaší domácnosti.
 • 7. část ve výši 10% si odkládejte pro neočekávané výdaje.

 

Kontaktujte svoji kamarádku / kamaráda, aby Vás ZAREGISTROVAL

 • Seznámí Vás s "PRAVIDLY v Programu Daruj - Dostaneš" a ukáže Vám FOTO Prezentace. 
 • Potom společně proveďte Vaší zdárnou registraci do "Programu Daruj-Dostaneš"!

 

Když jste tuto web stránku otevřeli BEZ pozvání svého kamaráda, a máte zájem o vlastní REGISTRACI do "PDD", "Vypište tento FORULÁŘ". Potom Vás přes program SKYPE - sdílením obrazovek, seznámíme s "PRAVIDLY" a provedeme řádnou REGISTRACI do "PDD"!