DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD").

Do "PDD" Vás může zapojit jen jeho ÚČASTNÍK. Až po registraci do "PDD", obdržíte přístup do "Blokovaných Stránek". V nich jsou uvedeny PRAVIDLA, kde jsou uvedeny jen dva druhy DARŮ:  

 

I. DAR - pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč. Vy, jako Zájemci: 

 • 1) Svému EVANGELISTOVI poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč
 • 2) Správci Programu poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč, za vedení Vaší MATRIX a pak navíc obdržíte přístup do "Blokovaných Stránek" zdarma na dobu jednoho roku!
 • 3) Zaregistrujte DARUJTE svému EVANGELISTOVIsvého 1. Kamaráda, který uděla to samé, co Vy jste udělali v 1) a 2) bodě!
 • 4)  Zaregistrujte svého 2. Kamaráda (celkem 7) na sebe do své 1. MATRIX.  
 • Pak obdržíte DARY, které mnohonásobně převyšují Váš DAR 2.000 Kč.

 

Upozorňujeme, že "Příležitostné DARY" se v ČR zdaňují u Vašeho správce daně, když jejich výše za rok překročí 50.000 Kč

 

II. DAR je Váš 1. Kamarád i s jeho Darem, kterého předáte svému EVANGELISTOVI.

Tímto krokem poděkujete svému EVANGELISTOVI za "REGISDTRACI" do "PDD". 

Už 2. zaregistrovaným kamarádem, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 
 • V PRAVIDECH máte všechny potřebné informace pro činnost a PROFIT v "PDD" 
 • 1) Vaše DARY se Vám mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Z každého DARU dejte  (10%) do Boží pokladny, "který se Vám mnohonásobně vrátí"! 
 • 3) Navíc obdržíte další vzácné požehnáníkteré dává naději na "Věčný život"! 

 

Může být "Program Daruj-Dostaneš" PODVOD? 

Snad ANOale jen v tom případě, že VY PODVEDETE - EVANGELISTU a to tak, že:

 1. Svému EVANGELISTOVI - neposkytnete svůj DAR!
 2. Správci Programu - neposkytnete svůj DAR!
 3. Svému EVANGELISTOVI - nepřevedete svého Prvního kamaráda i s jeho DAREM!
 4. Sami sobě do své 1. MATRIXnezaregistrujete pár svých kamarádů, kteří mají nouzi!
 
 • NE Správce Programu, ale VY jste garanty jistoty, která je v "PDD" tímto Zaručena
 • "PDD" je ta správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!  

 

Doporučení od Správce Programu, každému budoucímu EVANGELISTOVI.

 • Registrujte i občany, kteří jsou ve FINANČNÍ NOUZI, vdovy a sirotky i občany bez domova. 
 • Registrujte i Ty, kterým DLUŽÍTE peníze, jsou Vašimi VĚŘITELI - v "PDD" dluhy lehce vrátíte.
 • Registrujte i Ty, kteří DLUŽÍ peníze i Vám - v "PDD" lehce vrátí to, co Vám už dlouhodobě dluží. 
 
V "PDD" je to jednoduché - stačí dodržovat PRAVIDLA!
 
================
 
1) Start "PDD" je pozastaven do doby, než bude předregistrováno 100 zájemců! 

Zájemci o Předregistraci - "Vypišete tento FORMULÁŘ", kde Váš zájem evidujeme podle data a času jeho odeslání.

 • Vaší předregistraci Vám potvrdíme emailovu zprávou!
 • Prozatím je předregistrováno 51 Zájemců
 • V čekací době si nastudujte tři úvodní stránky do "PDD".  1. stránka, 2. stránka, a 3. stránka.
 
2) Až bude předregistrováno 100 zájemců - "Startujeme PDD".  
 • Emailem obdržíte "Nultý elektronický výpis Vaší MATRIX", (dále "EVM"), kde bude uvedeno:
 1. Vaše ID číslo / pořadové číslo s osobními údaji, které jste do "FORMULÁŘE" uvedli.
 2. Vám přidělený EVANGELISTA s jeho ID číslem pořadovým číslem a osobními údaji.
 3. Co nejdříve si vygenerujte přístup do "Blokovaných Stránek", který platí jen SEDM dnů. 
 4. Otevřete si "2. Školení", abyste rozuměli svému "EVM" a pak se seznamte Pravidly v PDD.
 5. V těchto sedmi dnech, máte možnost ukončit své členství v "PDD" - emailovou zprávou!
 • V těchto 7. dnech, co nejdříve kontaktujte svého EVANGELISTU uvedeného v "EVM"! 
 • Po dohodě s Vaším EVANGELISTOU, mu předáte svůj DAR dohodnutým způsobem!
 • Ihned pak předáte svůj D AR "S právci Programu ", Vámi vybraným způsobem!  
 • Pak obdržíte "1. Elektronický výpis Vaší MATRIX", s potvrzením předání Vaších DARŮ.
 • Poskytnutím obou DARŮ, budete mít přístup do "Blokovaných Stránek", prodloužen na jeden rok.
 • Upozorňujeme, že do své 1. MATRIX, můžete zaregistrovat maximálně sedm svých kamarádů

 

Pak si budete zaslouženě užívat obdržené DARY v "PDD"!