DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD").

"PDD" Vám může vysvětlit jen DÁRCE, EVANGELISTA nebo Správce Programu, jelikož jenom oni Vám mohou otevřít "Blokované Stránky" a seznámit Vás s jejích důležitým obsahem! V Programu jsou jen dva obdarování:  

 

I. DAR - pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč.

Vy, jako Zájemce 

 • Požádáte "Účastníka v PDD", aby Vám ukázal  "Prezentace o PDD" a vysvětlil "Pravidla v PDD".
 • Správci Programu poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč, za vedení Vaší MATRIX. 
 • Svému EVANGELISTOVI poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč
 • Od "Správce Programuobdržíte DARY, které několikanásobně převyšují Váš DAR 2.000 Kč! 
 • Úhradou DARU Správci Programu, nový Účastník obdrží přístup do Blokovaných Stránek, na jeden rok, aby měl potřebné informace pro sebe a své kamarády, které pak bude registrovat do "PDD". 
 • Doporučením dvou kamarádů do "PDD", od Správce Programu obdržíte časem neomezený přístup do Blokovaných Stránek.
 • Když nemáte vlastní bankovní účet, pořídíte si Dobíjecí kartu, za 199,-Kč, pro občany v ČR, kterou si přes internet objednáte. Potom vložíte na kartu cca 500,-Kč pro její aktivaciKarta není spojená se žádným bankovním účtem! Na kartu si může nechat posílat DARY od svých kamarádů, a používat ji na cokoliv, jako každou jinou platební kartu. 

 

Upozorňujeme, že Příležitostné DARY se v ČR zdaňují u Vašeho správce daně! 

 

Váš I. DAR, který poskytnete, je dnes preferován ten:

 • FINANČNÍ, i když HOTOVOST brzo NEBUDE EXISTOVAT MÁME ŘEŠENÍ
 • může to být i DAR ve formě ZBOŽÍ či SLUŽEB anebo formou PORADENSTVÍ,
 • mohou to být i Darovací poukázky od Supermarketů které si předáte,
 • může to být i "Vzájemné vyrovnání Dluhu".  

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš EVANGELISTA i Správce Programu! 

 

II. DAR je Váš 1. kamarád i s jeho DAREM, kterého předáte svému EVANGELISTOVI.

Tímto úkonem poděkujete svému EVANGELISTOVI za "SVOJI REGIDTRACI" do "PDD". 

 

Už 2. zaregistrovaným kamarádem, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 • Máte všechny potřebné informace pro práci, kterou nám názorně ukázal náš SPASITEL, jak ji dělat, a to až do doby naší smrti anebo do jeho 2. příchodu na tuto Zemi, když se toho dožijeme! 
 • Když máte RÁDI své bližní, jako sebe sama, zachováváte Boží přikázání - DESATERO a VŘÍTE Ježíši Kristu, (že Jeho smrt na kříži a Jeho vzkříšení, je zárukou pro odpuštění každého Vašeho přestoupení): "MÁTE JISTOTU VĚČNÉHO ŽIVOTA"!
 
A když máte jistotu VĚČNÉHO ŽIVOTA, tak tu JISTOTU nabídněte každému, koho potkáte!
 • 1) Vaše DARY a nezištná pomoc se mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Z každého obdrženého DARU dejte desátek (10%) - "který se Vám stonásobně vrátí"!
 • 3) Obdržíte další vzácné BOŽÍ požehnáníkteré dává naději na "Věčný život"! 

 

Může být "Program Daruj-Dostaneš" PODVOD? 

Snad ANOale jen v tom případě, že PODVEDETE svého Kamaráda - EVANGELISTU a to tak, že:

 • Svému Kamarádovi - EVANGELISTOVI - neposkytnete svůj DAR!
 • Správci Programu - neposkytnete svůj DAR!
 • Svému EVANGELISTOVI - nepřevedete svého Prvního kamaráda i s jeho DAREM!
 • Sami sobě do své MATRIXnezaregistrujete pár svých kamarádů, kteří mají nouzi!
 
 • NE Správce Programu, ale VY jste garanty jistoty, která je v "PDD" tímto Zaručena
 • "PDD" je ta jediná a správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!  

 

Jak naložit s DARY, které měsíčně obdržíte? - "Rozdělíte je na sedm části":

 • 1. část ve výši 10% odevzdáte Hospodinu, že Vám každodenně dává Své požehnání.
 • 2. část ve výši 15% si odložíte a na další rok, a pak odevzdáte Finančnímu úřadu.
 • 3. část ve výši 10% dejte nemajetným občanům - je to spoření s Božím 100% požehnáním.
 • 4. část ve výši 20% použijete tak, že si uděláte radost s celou svoji rodinu.
 • 5. část ve výši 20% investujete do budování "Pasivních příjmů" - rádi Vám poradíme.
 • 6. část ve výši 15% přidáte k podpoře stávajících měsíčních výdajů Vaší domácnosti.
 • 7. část ve výši 10% si odkládejte pro neočekávané výdaje.
 

Doporučení od Správce Programu, každému budoucímu EVANGELISTOVI.

 • Registrujte i občany, kteří jsou ve FINANČNÍ NOUZI, vdovy a sirotky i občany bez domova. 
 • Registrujte i Ty, kterým DLUŽÍTE peníze, jsou Vašimi VĚŘITELI - v "PDD" lehce dluhy vrátíte.
 • Registrujte i Ty, kteří DLUŽÍ peníze i Vám - v "PDD" lehce vrátí to, co Vám dlouhodobě dluží.
 
V "PDD" je to jednoduché - stači dodržovat PRAVIDLA!
 
=================
 
POZOR - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro zájemce o registraci do "PDD"!
 
Převodem databáze Účastníků do nového systémů, je OSTRÁ registrace Zájemců pozastavena!
 
 • Ostrá registrace do "PDD" bude pokračovat v prosinci 2022, nebo v lednu 2023.
 • Zájemci o "PDD" tak mají čas k prostudování všech dostupných informací":
 
 1. třeba znovu ÚVOD do "PDD".
 2. pochopíte, že " PDD " - ŘEŠÍ zadluženost, chudobu i VĚČNOST.
 3. nastudujte si i tuto otevřenou stránku DARY v "PDD".
 4. Vážní Zájemci o REGISTRACI, už dnes si vypište tento "FORMULÁŘ", kde Váš zájem budeme evidovat podle data a času jeho vypsání. Váše číslo mobilu, bude prozatím ID číslem, pod kterým budete vedeni v nové databázi "Účastníků v PDD".
 5. Potom Vás seznámíme s PRAVIDLY a provedeme spolu řádnou REGISTRACI do "PDD"! 
 
================= 

Váš kamarád - "DÁRCE" nebo "EVANGELISTA" Vás ZAREGISTRUJE do "PDD"!

=================