DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen Program).

V Programu jsou jenom dva obdarování: 

I. DAR - pro účast v "PROGRAMU" je v ceně 1.500 Kč.  

Garantujeme maximální jistotu, která je v "Programu Daruj-Dostaneš" zaručená! 

 • Když nemůžete mít vlastní bankovní účet a bankovní kartu, ZALOŽÍTE si českou "Anonymní dobíjecí kartu", kterou si internetem objednáte za 189 Kč a aktivujete ji vložením cca 200 Kč. Karta není spojená se žádným bankovním účtem, a dává maximální ochranu! Na kartu si necháte posílat dary od svých kamarádů. 
 • Svému Evangelistovi DARUJETE částku ve výši 1.000 Kč.
 • Správci Programu DARUJETE částku ve výši 500 Kč.
 • Od "Správce Programu" obdržíte své ID Číslo (evidence v "Programu Daruj-Dostaneš"), včetně správy Vašeho účtu. Obdržíte zdarma aktivní přístup do "Blokovaných Stránek", na jeden rok, abyste měli potřebné informace pro své kamarády.  

 

Váš I. DAR, který poskytnete svému Evangelistovi, je dnes preferován ten:

 • FINANČNÍ, i když finance v hotovosti již brzo NEBUDOU EXISTOVAT
 • může to být i DAR ve formě ZBOŽÍ či SLUŽEB anebo formou PORADENSTVÍ,
 • mohou to být i "Darovací poukázky od Supermarketů" které si předáte,
 • může to být i "Vzájemné vyrovnání Dluhu". 
 

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš Evangelista i "Správce Programu"! 

================================================================================================ 

II. DAREM je Váš 1. kamarád včetně jeho DARU, kterého předáte svému Evangelistovi.

Je to jednorázový úkon, kterým děkujete svému Evangelistovi za registraci do "PROGRAMU". 

Zde Vám podrobněji uvádíme, jak se daný úkon provádí:

 • A) Svého prvního klienta nebudete registrovat na své ID Číslo, ale na ID Číslo Vašeho EvangelistyVáš první kamarád, předá svůj DAR ve výši 1.000 Kč, Vašemu Evangelistovi, který se tak stává i jeho EVANGELISTOU.
 • B) Co tímto, zdánlivě nelogickým krokem obdržíte?
 • C) Svého druhého kamaráda už zaregistrujete na svoje ID Číslo a tento kamarád Vám předá svůj DAR ve výši 1.000 Kč. Jako své poděkování, na Vaše ID Číslo zaregistruje i svého 1. kamaráda, včetně jeho DARU ve výši 1.000 Kč, který taktéž Váš. Tento kamarád Vašeho kamaráda, Vám opět, jako poděkování - zaregistruje na Vaše ID Číslo svého 1. klienta, včetně jeho DARU ve výši 1.000 Kč atd.
 • D) Tímto jedinečným postupem - Obdarováním, který každý uděláte jen jednou - se Vám automaticky buduje základní skupina kamarádů, kteří Vás obdarovali částkou ve výši 1.000 Kč.
 • E) Už to chápete? Když máte v pozici EVANGELISTY, třeba 7 svých osobně zaregistrovaných kamarádů, Váš příjem v DARECH by měl být minimálně 7.000 Kč měsíčně! 
 • F) Vše závisí na důležitosti, kterou tomu Vy osobně věnujete, včetně důležitosti Vaších kamarádů, kteří jako Vy, potřebují co nejdříve peníze, které jím chybí v rodinném měsíčním rozpočtu! 
 • G) To vše jen za to, že jste poslechli svého EVANGELISTU a dodrželi - PRAVIDLA!
 
Zdá se Vám to neskutečné, či nějaké finanční LETADLO či podvod? Jen v tom případě že:
 • podvedete svého EVANGELISTU a NEDARUJETE mu 1.000 Kč a svého prvního kamaráda. 
 • NEDARUJETE "Správci programu" 500 Kč, za provedený úkon! 
 
  
 

Až II. DAREM a druhým Vaším zájemcem - startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.

 • Doporučením jen dvou kamarádů, můžete obdržet roční obdarování ve výši 10.000 Kč!
 • Tento PROGRAM je ta jediná a správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!  
 • Máte všechny potřebné informace pro práci, kterou nám připravil a ukázal náš SPASITEL, jak ji dělat, a to až do doby naší smrti anebo do jeho 2. příchodu na tuto Zemi, když se toho dožijeme! 
 • Když máte RÁDI své bližní, jako sebe sama, zachováváte Boží přikázání - DESATERO a VŘÍTE Ježíši Kristu, (že Jeho smrt na kříži a Jeho vzkříšení, je zárukou pro odpuštění každého Vašeho přestoupení), - MÁTE JISTOTU "Věčného života"!
 
A když máte jistotu "VĚČNÉHO ŽIVOTA", tak JI nabídněte každému, koho potkáte!
 • 1) Vaše DARY a nezištná pomoc se mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Když z měsíčního příjmu dáte BOHU desátek (10%) - měsíčně obdržíte více než 20% nazpět!
 • 3) Další vzácné BOŽÍ požehnání!  

 

Jak naložit s DARY, které měsíčně obdržíte? - "Rozdělíte je na šest části":

 • 1. část ve výši 10% odevzdáte Hospodinu, že Vám každodenně dává Své požehnání.
 • 2. část ve výši 15% si odložíte a na další rok - celkovou sumu odevzdáte Finančnímu úřadu.
 • 3. část ve výši 15% si odložíte na horší časy - je to spoření s Božím 100% požehnáním.
 • 4. část ve výši 20% použijete tak, že si uděláte radost s celou svoji rodinu.
 • 5. část ve výši 20% investujete do budování "Pasivních příjmů" - rádi Vám poradíme.
 • 6. část ve výši 20% přidáte k podpoře stávajících měsíčních výdajů Vaší domácnosti.

 

Váš Kamarád - DÁRCE či EVANGELISTA Vás může ZAREGISTROVAT.

 • Poproste kamaráda, aby Vás seznámil s PRAVIDLY v "Programu Daruj - Dostaneš. 
 • Kamarád Vám rád zpřístupni 3 Video PREZNTACE, které vysvětlují celý PROJEKT E21S. 
 • Když i po shlédnutí prezentaci něčemu nerozumíte, požádejte svého Evangelistu o vysvětlení.
 • Proto ho co nejdříve kontaktujte a společně pak proveďte Vaší zdárnou registraci!

 

Když jste tyto web stránky otevřeli jen tak, BEZ pozvání svého kamaráda a máte zájem o registraci, "REZERVUJTE SI NAŠE SLUŽBY". Pomoci programu SKYPE - sdílením obrazovek, Vás seznámíme s "PRAVIDLY v programu Daruj - Dostaneš" a provedeme řádnou REGISTRACI!