DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen PDD).

V Programu jsou jen dva obdarování: 

================================================================================================ 

I. DAR - pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč.  

 • Po své registraci do "PDD", od Správce Programu obdržíte zdarma přístup do Blokovaných Stránek, na jeden rok, abyste měli potřebné informace pro sebe a své kamarády. 
 • Když doporučíte dva své kamarády do "PDD", od Správce Programu obdržíte neomezený přístup do Blokovaných Stránek.
 • Požádejte kamaráda - "Účastníka v PDD", aby Vám vysvětlil, jak se  ZÁMĚNY PROVÁDĚJÍ. 
 • Správci Programu poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč, za MATRIX včetně její správy. 
 • Svému EVANGELISTOVI poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč
 • Když nemůžete mít vlastní bankovní účet, za cca 500 Kč, si pořídíte Dobíjecí kartu, pro občany v ČR, kterou si přes internet objednáte za 199,-Kč a vložíte cca 300,-KčKarta není spojená se žádným bankovním účtem! Na kartu si můžete nechat posílat dary od svých kamarádů. Upozorňujeme, že Příležitostné DARY se v ČR zdaňují u Vašeho správce daně! 

 

Váš I. DAR, který poskytnete, je dnes preferován ten:

 • FINANČNÍ, i když v hotovosti brzo NEBUDOU EXISTOVAT, MÁME ŘEŠENÍ
 • může to být i DAR ve formě ZBOŽÍ či SLUŽEB anebo formou PORADENSTVÍ,
 • mohou to být i Darovací poukázky od Supermarketů které si předáte,
 • může to být i "Vzájemné vyrovnání Dluhu".  

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš EVANGELISTA i Správce Programu! 

================================================================================================ 

II. DAR je Váš 1. kamarád včetně jeho DARU, kterého předáte svému EVANGELISTOVI.

Timto úkonem poděkujete svému EVANGELISTOVI za registraci do "PDD". 

================================================================================================ 

 
 Až 2. zaregistrovaným kamarádem, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 • Máte všechny potřebné informace pro práci, kterou nám názorně ukázal náš SPASITEL, jak ji dělat, a to až do doby naší smrti anebo do jeho 2. příchodu na tuto Zemi, když se toho dožijeme! 
 • Když máte RÁDI své bližní, jako sebe sama, zachováváte Boží přikázání - DESATERO a VŘÍTE Ježíši Kristu, (že Jeho smrt na kříži a Jeho vzkříšení, je zárukou pro odpuštění každého Vašeho přestoupení): "MÁTE JISTOTU VĚČNÉHO ŽIVOTA"!
 
A když máte jistotu VĚČNÉHO ŽIVOTA, tak tu JISTOTU nabídněte každému, koho potkáte!
 • 1) Vaše DARY a nezištná pomoc se mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Z každého měsíčního příjmu dáte desátek (10%) - "Vyzkoušejte mě, takto praví Hospodin"!
 • 3) Další vzácné BOŽÍ požehnání!  

================================================================================================ 

Jak naložit s DARY, které měsíčně obdržíte? - "Rozdělíte je na sedm části":

 • 1. část ve výši 10% odevzdáte Hospodinu, že Vám každodenně dává Své požehnání.
 • 2. část ve výši 15% si odložíte a na další rok, kdy celkovou sumu odevzdáte Finančnímu úřadu.
 • 3. část ve výši 10% dejte nemajetným občanům - je to spoření s Božím 100% požehnáním.
 • 4. část ve výši 20% použijete tak, že si uděláte radost s celou svoji rodinu.
 • 5. část ve výši 20% investujete do budování "Pasivních příjmů" - rádi Vám poradíme.
 • 6. část ve výši 15% přidáte k podpoře stávajících měsíčních výdajů Vaší domácnosti.
 • 7. část ve výši 10% si odkládejte pro neočekávané výdaje.

================================================================================================ 

Vašim kamarádem se pak necháte ZAREGISTROVAT do "PDD".

 • Seznámí Vás s PRAVIDLY v Programu Daruj - Dostaneš a ukáže Vám FOTO Prezentace. 
 • Potom společně proveďte Vaší zdárnou registraci do Programu Daruj-Dostaneš!

================================================================================================ 

Když jste tuto web stránku otevřeli BEZ pozvání svého kamaráda, a máte zájem o vlastní REGISTRACI do "PDD", Vypište tento FORULÁŘ. Potom Vás přes program SKYPE - sdílením obrazovek, seznámíme s tím, co je zde BLOKOVÁNO, s PRAVIDLY a provedeme spolu řádnou REGISTRACI do "PDD"!