DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD").

Do "PDD" Vás může zapojit jen jeho ÚČASTNÍK. Tyto první tři web stránky Vás sznamují s "PDD". Až po registraci do "PDD", obdržíte přístup do "Blokovaných Stránek". V nich jsou uvedeny PRAVIDLA, které mají jen dva OBDAROVÁNÍ:  

 

I. DAR - pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč.

Vy, jako Zájemci 

 • Požádáte "Účastníka v PDD", aby Vás zaregistroval a seznámil s "Pravidly v PDD".
 • Správci Programu poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč, za vedení Vaší MATRIX. 
 • Svému EVANGELISTOVI poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč
 • Od "Správce Programuobdržíte DARY, které několikanásobně převyšují Váš DAR 2.000 Kč! 
 • Úhradou DARU Správci Programu, obdržíte přístup do Blokovaných Stránek, (dále jen "BS") na jeden rok, aby jste měli potřebné informace pro sebe a své kamarády, které pak bude registrovat do "PDD". 
 • Doporučením dvou kamarádů do "PDD", od Správce Programu (dále jen "SP") obdržíte časem neomezený přístup do  "BS".
 • Když nemáte vlastní bankovní účet, pořídíte si Dobíjecí kartu, za 199,-Kč, pro občany v ČR, kterou si přes internet objednáte. Potom vložíte na kartu cca 500,-Kč pro její aktivaciKarta není spojená se žádným bankovním účtem! Na kartu si pak může nechat posílat DARY od svých kamarádů, a používat ji na cokoliv, jako každou jinou platební kartu. 

 

Upozorňujeme, že Příležitostné DARY se v ČR zdaňují u Vašeho správce daně! 

 

Váš I. DAR, který poskytnete, je dnes preferován ten:

 • FINANČNÍ, i když HOTOVOST brzo NEBUDE EXISTOVAT MÁME ŘEŠENÍ
 • může to být i DAR ve formě ZBOŽÍ či SLUŽEB anebo formou PORADENSTVÍ,
 • mohou to být i Darovací poukázky od Supermarketů které si předáte,
 • může to být i "Vzájemné vyrovnání Dluhu".  

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš EVANGELISTA i Správce Programu! 

 

II. DAR je Váš 1. kamarád i s jeho DAREM, kterého předáte svému EVANGELISTOVI.

Tímto úkonem poděkujete svému EVANGELISTOVI za "REGISDTRACI" do "PDD". 

 

Už 2. zaregistrovaným kamarádem, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 • V PRAVIDECH máte všechny potřebné informace pro činnost v "PDD" 
 • Když máte RÁDI své bližní, jako sebe sama, a snažíte se zachovávat Boží přikázání - DESATERO a VŘÍTE Ježíši Kristu, (že Jeho smrt na kříži a Jeho zmrtvýchvstání, je zárukou pro odpuštění každého Vašeho přestoupení): "MÁTE JISTOTU VĚČNÉHO ŽIVOTA"!
 
A když máte jistotu VĚČNÉHO ŽIVOTA, tak tu JISTOTU nabídněte každému, koho potkáte!
 • 1) Vaše DARY a nezištná pomoc se mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Z každého obdrženého DARU dejte desátek (10%) - "který se Vám stonásobně vrátí"!
 • 3) Obdržíte další vzácné BOŽÍ požehnáníkteré dává naději na "Věčný život"! 

 

Může být "Program Daruj-Dostaneš" PODVOD? 

Snad ANOale jen v tom případě, že PODVEDETE - EVANGELISTU a to tak, že:

 • Svému EVANGELISTOVI - neposkytnete svůj DAR!
 • Správci Programu - neposkytnete svůj DAR!
 • Svému EVANGELISTOVI - nepřevedete svého Prvního kamaráda i s jeho DAREM!
 • Sami sobě do své MATRIXnezaregistrujete pár svých kamarádů, kteří mají nouzi!
 
 • NE Správce Programu, ale VY jste garanty jistoty, která je v "PDD" tímto Zaručena
 • "PDD" je ta jediná a správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!  

 

Jak naložit s DARY, které měsíčně obdržíte? - "Rozdělíte je na 5 části":

 • 1. část ve výši 10% odevzdáte Hospodinu, že Vám každodenně dává Své požehnání.
 • 2. část ve výši 19 % si odložíte a na další rok, a pak odevzdáte Finančnímu úřadu.
 • 3. část ve výši 10% dejte nemajetným občanům - je to spoření s Božím 100% požehnáním.
 • 4. část ve výši 51% přidáte k podpoře stávajících měsíčních výdajů Vaší domácnosti.
 • 5. část ve výši 10% si odkládejte pro neočekávané výdaje.
 

Doporučení od Správce Programu, každému budoucímu EVANGELISTOVI.

 • Registrujte i občany, kteří jsou ve FINANČNÍ NOUZI, vdovy a sirotky i občany bez domova. 
 • Registrujte i Ty, kterým DLUŽÍTE peníze, jsou Vašimi VĚŘITELI - v "PDD" dluhy lehce vrátíte.
 • Registrujte i Ty, kteří DLUŽÍ peníze i Vám - v "PDD" lehce vrátí to, co Vám už dlouhodobě dluží.
 
V "PDD" je to jednoduché, stači dodržovat PRAVIDLA!
 
=================
 
Další Váš postup:
 
 1. Zájemci o REGISTRACI do "PDD", vypište tento "FORMULÁŘ", kde Váš zájem evidujeme podle data a času jeho vypsání.  
 2. Pak obdržíte E-mail zprávu, ve které bude "1. Elektronický výpis" Vaší "Základní MATRIX", Vaše ID číslo, včetně pokynů, jak dál postupovat! 
 3. Bude tam uveden i Váš přístup do "Blokovaných Stránek" jen dobu sedmi dnů, aby jste měli přístup k pokynům, jak uhradit svůj DAR svému EVANGELISTOVI a DAR Správci Programu.
 • Ve "výpisu" bude uveden Váš EVANGELISTA s jeho kontakty k poskytnutí Vašeho DARU. 
 • Podle ZDE uvedených instrukcí "S právci Programu " poskytnete Váš DAR.
 1. Pak si vygenerujte přístup do "BS ve 3. Formuláři", s potvrzením "SP" na donu jednoho roku.
 2. Nastudujete si  PRAVIDLAa pak už můžete sami REGISTROVAT své Zájemce do "PDD"!