DARY v Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD").

Do "PDD" Vás může zapojit jen jeho ÚČASTNÍK. Až po registraci do "PDD", obdržíte přístup do "Blokovaných Stránek". V nich jsou uvedeny PRAVIDLA, kde jsou uvedeny jen dva druhy DARŮ:  

 

I. DAR - pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč. Vy, jako Zájemci: 

 • 1) Svému EVANGELISTOVI poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč
 • 2) Správci Programu poskytnete DAR v hodnotě 1.000,-Kč, za vedení Vaší MATRIX.  
 • Pak obdržíte DARY, které mnohonásobně převyšují Váš DAR 2.000 Kč, a navíc obdržíte přístup do "Blokovaných Stránek" zdarma na dobu jednoho roku! 
 • Když nemáte nebo nemůžete mít vlastní bankovní účet, pořídíte si Dobíjecí kartu, za 199,-Kč, pro občany v ČR, kterou si přes internet objednáte. Potom vložíte na kartu cca 500,-Kč pro její aktivaciKarta není spojená se žádným bankovním účtem! Na kartu si pak může nechat posílat DARY od svých kamarádů, a používat ji na cokoliv, jako každou jinou platební kartu.  

 

Upozorňujeme, že Příležitostné DARY se v ČR zdaňují u Vašeho správce daně. 

 • Váš I. DAR, který poskytnete je dnes preferován ten finanční!
 • Jak zdanit příležitostné Dary? Na finanční Dary z "PDD" použijte Dobíjecí kartu. Máte tam přehled o celkových Darech, které jste v daném roce obdrželi, a ty pak zdaníte!
 • Jak naložit s DARY, které obdržíte? 

 

II. DAR je Váš 1. Kamarád i s jeho Darem, kterého předáte svému EVANGELISTOVI.

Tímto krokem poděkujete svému EVANGELISTOVI za "REGISDTRACI" do "PDD". 

Už 2. zaregistrovaným kamarádem, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 
 • V PRAVIDECH máte všechny potřebné informace pro činnost a PROFIT v "PDD" 
 • 1) Vaše DARY se Vám mnohonásobně VRÁTÍ v PROGRAMU Daruj-Dostaneš".
 • 2) Z každého DARU dejte  (10%) do Boží pokladny, "který se Vám mnohonásobně vrátí"! 
 • 3) Navíc obdržíte další vzácné požehnáníkteré dává naději na "Věčný život"! 

 

Může být "Program Daruj-Dostaneš" PODVOD? 

Snad ANOale jen v tom případě, že VY PODVEDETE - EVANGELISTU a to tak, že:

 1. Svému EVANGELISTOVI - neposkytnete svůj DAR!
 2. Správci Programu - neposkytnete svůj DAR!
 3. Svému EVANGELISTOVI - nepřevedete svého Prvního kamaráda i s jeho DAREM!
 4. Sami sobě do své 1. MATRIXnezaregistrujete pár svých kamarádů, kteří mají nouzi!
 
 • NE Správce Programu, ale VY jste garanty jistoty, která je v "PDD" tímto Zaručena
 • "PDD" je ta správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!  

 

Doporučení od Správce Programu, každému budoucímu EVANGELISTOVI.

 • Registrujte i občany, kteří jsou ve FINANČNÍ NOUZI, vdovy a sirotky i občany bez domova. 
 • Registrujte i Ty, kterým DLUŽÍTE peníze, jsou Vašimi VĚŘITELI - v "PDD" dluhy lehce vrátíte.
 • Registrujte i Ty, kteří DLUŽÍ peníze i Vám - v "PDD" lehce vrátí to, co Vám už dlouhodobě dluží.
 • Na úvod, zde máte DÁRKY od TT-Partners, které mnohonásobně převyšují Váš DAR 2.000 Kč!
 
V "PDD" je to jednoduché - stačí dodržovat PRAVIDLA!
 
=================
 
"Ostrý start PDD" plánujeme od 01/11/2023!
 
 • Zájemci o REGISTRACI do "PDD", nemusí čekat!  "Vypište FORMULÁŘ", kde Váš zájem budeme evidovat podle data a času jeho odeslání.  
 • Pak obdržíte E-mail zprávu, ve které bude "Elektronický výpis Vaší MATRIX" - "EVM", s uvedením:
 1. Vašeho ID čísla / pořadového čísla s osobními údaji, které jste do "FORMULÁŘE" uvedli.
 2. Vám přidělený EVANGELISTA s jeho ID číslem pořadovým číslem a osobními údaji.
 3. Hned potom si vygenerujte přístup do "Blokovaných Stránek" na SEDM dnů
 4. Otevřete si "2. Školení", abyste rozuměli svému "EVM" a pak se seznamte Pravidly v PDD.

 

Potom Vám už nic nebrání REGISTROVAT své Zájemce do "PDD"!