Nástin "Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD").

Zde ve zkrácené verzi, popisujeme, jak "PDD" využít!  

 

V Programu jsou jenom dva OBDAROVÁNÍ, které poskytnete: 

 

I. DAR pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč. Tato částka se dělí na dvě položky: 

1) Správci Programu poskytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč za vedení a správu Vaších MATRIX. 

2) Svému EVANGELISTOVI poskytnete základní DAR v hodnotě 1.000 Kč.

================================================================================================

Váš I. DAR, který poskytnete, může být finanční, nebo v jakékoli jiné formě

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš EVANGELISTA i Správce Programu

================================================================================================

II. DAR je Váš 1. kamarád včetně jeho DARU, kterého předáte svému EVANGELISTOVI.

 • Tímto úkonem poděkujete EVANGELISTOVI za pomoc při registraci dalších Vaších kamarádů. 
 • Až DRUHÝM kamarádem, kterého zaregistrujete na SEBE, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 • Váš DRUHÝ kamarád v MATRIX, Vás posouvá z pozice DÁRCE do pozice EVANGELISTY.
 • Aby Vám "PDD" dobře fungoval, potřebujete co nejdříve zapojit cca OSM kamarádů - Zájemců.

================================================================================================

Kdo je Váš KAMARÁD / KAMARÁDKA - Zájemce o "PDD"?

Jsou to TI, se kterými společně trávíte několik hodin týdně a třeba bydlíte ve stejném městě.  

================================================================================================

Výhody členství v "Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD"):

 • Doporučením maximálně OSMI kamarádů v 1. měsíci od registrace, a pak už nikoho dalšíhoa tito kamarádi Vás ZDUBLUJÍ, (udělají přesně to samé co Vy)z Vašeho DARU v hodnotě 2.000 Kč, můžete do JEDNOHO ROKU ve své MATRIX, obdržet DARY v hodnotě více než 600.000,-Kč, které nikdy nekončí!
 • Obdržíte neomezený přístup do "Blokovaných stránek TT-Partners" a přístup k dárkům, jejichž hodnota nevyčíslitelná!
 • Může "PDD" být PODVOD? Snad ANO, ale jen v tom případě, že Vy sami podvedete svého KAMARÁDA - EVANGELISTU a to tak, že:
 1. Svému EVANGELISTOVI - neposkytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč!
 2. Správci programu - neposkytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč! 
 3. Svému EVANGELISTOVI - nepřevedete svého Prvního kamaráda i s jeho DAREM!
 4. Sami sobě do své MATRIX, nezaregistrujete pár svých kamarádů, kteří mají nouzi! 
 • NE Správce programu, ale VY jste garanty a jistoty, která je v "PDD" tímto Zaručena! Správce Programu jen eviduje Vaše registrace, kdy z nich pak sestavuje Vaše MATRIXY a zasílá je na Vaše e-mail adresy uvedené v "Registračním formuláři"! 
 • "PDD" je ta jediná a správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí! 

================================================================================================

A) Kontaktujte kamaráda - (Účastníka PDD), aby Vás ZAREGISTROVAL do "PDD"

================================================================================================

B) Když jste tuto web stránku otevřeli BEZ POZVÁNÍ kamaráda, a máte zájem o REGISTRACI do "PDD", Vypište tento FORULÁŘ. Přes program SKYPE - sdílením obrazovek, Vás seznámíme s "PrezentacemiPRAVIDLY" a provedeme Vám řádnou REGISTRACI do "PDD"!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Těm "akčnějším" to co jsme zde uvedli, stačí k jejich řádné registraci do "PDD", nemusí pokračovat dál ve čtení. Zaregistrujete se, a potom, když budete mít čas, doporučujeme si vše řádně nastudovat. Přesto nebráníme si ihned vše přečíst! Na konci pak stejně dojdete k odstavci A) nebo k odstavci B). Prostě je to jen a jen na Vašem rozhodnutí.

================================================================================================

C) Celý „Program Daruj-Dostaneš“ s podrobnějším vysvětlením pro Ty, kteří se z výše uvedeného prozatím nerozhodli pro SVOJI řádnou REGISTRACI.