"Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD") v KOSTCE.

Zde ve zkrácené verzi, popisujeme pro Ty zájemce, kteří pochopí, o co jde, a ihned se rozhodnou "PDD" využít! Až potom si najdou čas na podrobné čtení všeho, pro správnou orientaci, komplexnost a potenciál "Programu", aby ho dokázali vysvětlit svým kamarádům, kteří jsou třeba v nouzi.

 

V Programu jsou jenom dva OBDAROVÁNÍ, které poskytnete: 

 

I. DAR pro účast v "PDD" je v hodnotě 2.000 Kč. Tato částka se dělí na dvě položky: 

1) Správci Programu poskytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč za Váš MATRIX včetně její správy. 

2) Svému EVANGELISTOVI poskytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč. 

================================================================================================

Váš I. DAR, který poskytnete, může být finanční, nebo v jakékoli jiné formě

Každopádně Váš DAR musí akceptovat Váš EVANGELISTA i Správce Programu

================================================================================================

II. DAR je Váš 1. kamarád včetně jeho DARU, kterého předáte svému EVANGELISTOVI.

 • Tímto úkonem poděkujete EVANGELISTOVI za pomoc při registraci dalších Vaších kamarádů. 
 • Až DRUHÝM kamarádem, kterého zaregistrujete na SEBE, startuje Vaše nekončící OBDAROVÁNÍ.
 • Aby Vám "PDD" dobře fungoval, potřebujete co nejdříve zapojit cca SEDM kamarádů - Zájemců.

================================================================================================

Kdo je Váš KAMARÁD / KAMARÁDKA - Zájemce o "PDD"?

Jsou to TI, se kterými společně trávíte několik hodin týdně a bydlíte ve stejném městě.  

================================================================================================

Výhody členství v "Programu Daruj-Dostaneš" (dále jen "PDD"):

 • Doporučením jen OSM kamarádů v 1. měsíci od registrace, a pak už nikoho dalšíhoa tito kamarádi Vás ZDUBLUJÍ, (udělají přesně to samé co Vy)z Vašeho DARU v hodnotě 2.000 Kč, můžete do JEDNOHO ROKU ve své MATRIX, obdržet DARY v hodnotě více než 600.000,-Kč!
 • Obdržíte neomezený přístup do "Blokovaných stránek TT-Partners" a přístup dárkům, jejichž hodnota nevyčíslitelná!
 • Může "PDD" být PODVOD? Snad ANO, ale jen v tom případě, že Vy sami podvedete svého KAMARÁDA - EVANGELISTU, a neposkytnete mu DAR v hodnotě 1.000 Kč, a "svého Prvního kamaráda" i s jeho DAREM, a Správci programu neposkytnete DAR v hodnotě 1.000 Kč! 
 • NE Správce programu, ale Vy jste garanty jistoty, která je v "PDD" tímto Zaručena! 
 • "PDDje ta jediná a správná možnost v tomto nestabilním ekonomickém prostředí!
 • Co můžete zá pár korun "ZÍSKAT, nebo odmítnutím - ZTRATIT"?
 • Existuje přátelství...

        - Existuje dvojí falešné přátelství a jedno opravdové.

 1.  Falešné přátelství je založeno pouze na výhodách, které může poskytnout přítel.
 2.  Ještě falešnější je přátelství, které hledá jen potěšení a vlastní uspokojení.

       - Opravdové přátelství je založeno na společném dobru, které se takto projevuje:

 • Koho zajímáš, ten Tě vyhledá.
 • Kdo tě chce vidět, ten si udělá čas.
 • Kdo Tě chce slyšet, ten Ti zavolá.
 • Vše ostatní jsou jen výmluvy, které za nic nestojí. 

================================================================================================

A) Kontaktujte kamaráda - (Účastníka PDD), aby Vás ZAREGISTROVAL do "PDD"

 • Seznámí Vás s "PRAVIDLY v Programu Daruj - Dostaneš" a ukáže Vám FOTO Prezentace
 • Potom společně proveďte Vaší řádnou REGISTRACI do Programu Daruj-Dostaneš!

================================================================================================

B) Když jste tuto web stránku otevřeli BEZ POZVÁNÍ kamaráda, a máte zájem o REGISTRACI do "PDD", Vypište tento FORULÁŘ. Přes program SKYPE - sdílením obrazovek, Vás seznámíme s "PrezentacemiPRAVIDLY" a provedeme Vám řádnou REGISTRACI do "PDD"!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Těm "akčnějším", to co jsme doposud uvedli, stačí k jejich řádné registraci do "PDD". Nemusí pokračovat dál ve čtení. Zaregistrujete se, a potom, když budete mít čas, doporučujeme si vše řádně nastudovat. Přesto nebráníme si ihned vše přečíst! Na konci pak stejně dojdete k odstavci A) nebo k odstavci B). Prostě je to jen a jen na Vašem rozhodnutí.

================================================================================================

C) Celý „Program Daruj-Dostaneš“ s podrobnějším vysvětlením pro Ty, kteří se z výše uvedeného prozatím nerozhodli pro SVOJI řádnou REGISTRACI.