"Program Daruj - Dostaneš" - řeší zadluženost, chudobu i štědrost. 
 
DAR je jedinečným řešením CHUDOBY ve své originalitě. Podstatou každého DARU je, že vychází z možnosti každého občana!   
 • Váš kamarád Vás odkáže na úvodí stránky, a při Vašem zájmu Vás zaregistruje do Programu Daruj - Dostaneš, (dále jen PDD). 
 • Až pochopíte, co můžete svoji registraci do "PDD" obdržet, s radostí poskytnete DAR v hodnotě jen 2.000 Kč tak, aby Vám byl k užitku a ne ztrátou - naopak, mnohokrát se nazpět vrátí k Vám! 
 • Dnes se hovoří, že "Mocní tohoto Světa", omezí hotovostní platby. Co pak bude s těmi v tom "Novém Světovém pořádku", kteří nemají nebo nemohou vlastnit bankovní účty, když mají exekuce nebo jiné vážné důvody?
 • "PDD" i na toto pamatuje a ukazuje několik možností, jak řešit svízelné finanční situace!
 • "PDD" není žádná "Finanční hra, Letadlo, či jakýkoli jiný Podvod", ledaže byste PODVEDLI své kamarády a oni pak třeba podvedou Vás! 
 
Kdo je Váš KAMARÁD  či KAMARÁDKA? Jsou to TI, se kterými jste několik hodin týdně!
 
Neposílejte E-maily kamarádům, které máte v různých "MLM", abyste je přednostně registrovali do "PDD". "PDD" nemá nic společného s běžnými "MLM", které znáte! Kamarády z jiných "MLM" pozvěte, až VY budete v "PDD" v DARECH aspoň 30.000 Kč měsíčně. PROČ!!! Tito lidé vesměs přišli o své peníze z těchto důvodů:
 1. Nenaučili se využívat "MLM", měli to za přivýdělek k zaměstnání, což nikdy nefunguje!
 2. Neměli dostatek trpělivosti, sami se nic nenaučili a tím nepředali dobré zkušenosti ostatním!
 3. Možná byli podvedeni majiteli "MLM systému" - přišli o peníze a o čas, který tomu věnovali!

 

Ke své REGISTRACI do "Programu Daruj-Dostaneš" potřebujete:

 • Vlastní PC či Notebook nebo stačí i  "Chytrý mobil" a připojení k internetu!
 • Aspoň jeden člen ve Vaší domácnosti DOBŘE ovládá tyto technologie, který se postará o rodinu.  
 • Používejte v PC či Notebooku, Internetový prohlížeč Google Chrome, nebo CClener Browser.  
 • Potřebujete vlastní E-mail adresu, ideálně úplně novou a vyzkoušenou, že funguje.
 • Potřebujete vlastní číslo mobilního telefonu, a když nemáte PC či Notebbok, tak chytrý mobil. 
 • Ve svém PC či Notebooku  provádějte pravidelnou údržbu 
 • Používejte kvalitní "Antivirový program"? 

 

Vaše životní rozhodnutí:

Jeden muž zabloudil v kamenité a vyprahlé krajině. Slunce nemilosrdně žhnulo a všechno bylo rozpálené. Muž byl na pokraji sil. Chvíli předtím, než padl, zahlédl opuštěný domek. S námahou se k němu doplazil. Před domem bylo zanedbané napajedlo s ruční pumpou. Vrhl se k rukojeti a začal pumpovat jako blázen. Pumpa vrzala, ale nevydala ani kapku.

Ve stínu pumpy si muž všiml skleněné láhve, pečlivě uzavřené zátkou, s lístečkem připevněným na víčku. Láhev byla plná vody. S třesoucíma rukama si muž přiblížil lísteček k očím zarudlým od slunce a četl: „Příteli, jestli chceš, aby pumpa fungovala, musíš do ní nalít všechnu vodu z láhve. Až zase půjdeš dál, nezapomeň láhev znovu naplnit.

Muže se zmocnily protichůdné myšlenky. Umíral žízní: "Opravdu má vyplýtvat všechnu vodu a nalít ji do pumpy? Vždyť je celá rezavá. A co když to nebude fungovat?" Kdyby vypil vodu z láhve, zachránil by se, ale v tom případě by ten, kdo přijde po něm, neměl vůbec žádnou naději na záchranu.

Co má dělat? Zachránit se, nebo riskovat a dát jiným lidem možnost přežít?

Vnitřní hlas mu poradil, aby riskoval. Jedním rázem nalil vodu z láhve do pumpy a pak se zoufale chopil rukojeti a z posledních sil pumpoval. Pumpa se párkrát zakuckala, ale pak v ní za-šplouchalo a začala vytékat studená a čistá voda.

„Díky, díky!“ šeptal muž, hasil žízeň a nechával si téct vodu po zádech.

Než odešel, naplnil láhev a zazátkoval ji. Na lísteček připsal: „Věř mi, příteli, funguje to! Dej pumpě všechno a ona ti vrátí mnohonásobně víc!

CITÁT: Kdybych Vám měl předat jen jednu myšlenku, pak by to byla tato: "Kdykoliv Vám něco CHYBÍ nebo něco POTŘEBUJETE, nejdříve to DARUJTE, a vrátí se Vám to MNOHONÁSOBNĚ! To platí na peníze, úsměv, lásku i přátelství". Robert T. Kiyosaki  

Dávejte ochotně a Bůh Vás zahrne svými Nebeskými DARY. ON dává ochotným Dárcům vrchovatou míru. Lukáš 6,38.

Je to Vaše srdce, které rozdává. Vaše ruce už jenom dávají.