Zdanění "Příležitostných DARŮ"

Daníte-li příležitostné dary jako fyzická osoba,

jsou od daně osvobozeny všechny vámi nabyté příležitostné dary, pokud jejich celková hodnota za jedno zdaňovací období nepřevyšuje částku 20 000 Kč. Není přitom důležité, zda jste tyto dary dostali od jedné, nebo více osob a zda jsou tyto osoby s vámi v příbuzenském vztahu. Ani povaha nabytých darů nehraje v otázce osvobození od daně žádnou roli.

Pokud příležitostné dary zákonný limit přesáhnou, platí se daň z jejich celkové hodnoty.

Jaká je sazba pro daň z darů?

DARY od výše 20.000 Kč za jedno roční období, se zdaňují sazbou 15,0 procent. 

Dary osvobozené od zdanění

Od daně jsou osvobozeny dary od příbuzných v linii přímé a v linii vedlejší. Nedaní se tedy dary od rodičů, sourozenců, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela či manželky.

Osvobozeny jsou také dary od manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Daň neplatíme ani tehdy, když dar dostaneme od člověka, se kterým jsme před přijetím daru žili alespoň jeden rok ve společné domácnosti.

Naše doporučení:

Když výše uvedenému dobře nerozumíte, nic po Vás "Finanční úřad" nebude chtít víc než to, že když na darech obdržíte více než 20.000 Kč, pak celkovou částku v Darech za kalendářní rok, zdaníte 15,0 procenty!