Zdanění "Příležitostných DARŮ"

Dary osvobozené od daně z příjmů 
 
Od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž hodnota nepřesáhne částku 20.000 Kč za rok (zdaňovací období) bez ohledu na to, kdo je dárcem. 
 
Bez ohledu na výši daru, jsou vždy od daně z příjmů osvobozeny dary a příjmy: 
 
1. od příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, tedy dary od rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, manžela, sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, 
 
2. od osob, se kterými obdarovaný před získáním daru žil alespoň rok ve společné domácnosti, a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl výživou odkázán na tuto osobu, 
 
3. ze svěřenského fondu z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn osobou uvedenou v bodě 1) nebo 2) nebo přímo příjemcem (obmyšleným). 
______________________________________________________________________________
 

III. SKUPINA – FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY - tedy členové "Programu Daruj-Dostaneš".

Pokud chcete darovat peníze osobě, která nepatří do žádné z výše zmíněných skupin, počítejte s tím, že od daně budou osvobozeny  pouze dary do 20 000 Kč ročně, cokoliv dalšího je třeba řádně zdanit. Bez ohledu na to, na jaký účel tyto peníze půjdou. 

KOLIK JE DAROVACÍ DAŇ - kdy EVANGELISTA může obdržet do 1.000.000,-Kč ročně.

Darovaná částka Procenta darovací daně
do   1 000 000 Kč   7% z celkové částky nebo ceny daru
od   1 000 000 do   2 000 000 Kč      160 000 Kč a 12% ze základu přesahujícího   2 mil. Kč 
od   5 000 000 do   7 000 000 Kč        520 000 Kč a 15% ze základu přesahujícího   5 mil. Kč
od   7 000 000 do 10 000 000 Kč      820 000 Kč a 18% ze základu přesahujícího   7 mil. Kč
od 10 000 000 do 20 000 000 Kč   1 360 000 Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
od 20 000 000 do 30 000 000 Kč   3 460 000 Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
od 30 000 000 do 40 000 000 Kč   5 960 000 Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
od 40 000 000 do 50 000 000 Kč   8 960 000 Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
od 50 000 000 Kč a více 12 460 000 Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

Měli byste vědět: Darovací daň je třeba zaplatit do 30 dnů od doby, kdy dostanete do ruky platební výměr o vyměření daně.