Hlídej si

Jsme vyzýváni ke střízlivosti a bdělosti. Závisí na tom náš život. Kdyby kolem nás obíhal lev, a k tomu ještě hlasitě řval, určitě bychom si v klidu nelehli a neusnuli. V jednom časopise jsem četla tento citát: 
  • Hlídej si své myšlenky, neboť jsou tvá slova. 
  • Hlídej si svá slova, neboť jsou tvým chováním. 
  • Hlídej si své chování, neboť se stává tvým zvykem. 
  • Hlídej si své zvyky, neboť se stávají tvojí povahou. 
  • Hlídej si svou povahu, neboť se stává tvým osudem.
 
Člověče – buď bdělý. Bdi nad svými myšlenkami, slovy, chováním, svými zvyky, povahou, „osudem“. Hlídej si…!