PŘEREGISTRACE ze spol. Today&Tomorrow Holding AG, do spol. IMPETRA-PLUS Ltd.

Vážení uživatelé webu: www.TT-Partners.cz ,

od 18/08/2014 jsem všem Klientům UZAVŘEL přístup do "Blokovaných Stránek", kteří tam měli přístup ZDARMA, nebo jim skončila roční platnost. Klientům, se kterými sdílím HESLA do jejich back-office a korporační pošty na základě "Plné Moci", od 13/06/2016 tuto službu přestávám vykonávat! 

PROČ: NEREAGUJETE na E-maily, které Vám posílám, ani nevstupujete do svého back-office, nečtete si svoji "Korporátní poštu", nebo dokonce nemáte doplaceno 50,-€ za registraci. Proto došlo k výše uvedenému opatření. Úkony, které máte sami dělat ve svém „back-office“ nejsem povinen dělat za Vás. Když nejste ochotni hodinu týdně věnovat se svému „byznysu“, tak na něho raději zapomeňte, nebo se konečně začněte o svůj byznys starat!

 

Svědomití Klienti, kteří mají přístup do "Blokovaných Stránek", (dále jen "BS" aktivní) a třeba využijí "Služby od TT-Partners", i Vy čtěte tento text až dokonce a zařiďte se podle informací níže uvedených, pokud je nemáte pořád řádně splněné! Jedná se o tyto důležité úkony, které potřebujete okamžitě udělat ve svém „Back-office“:

1) Aktualizujte si interní E-mail ve svém "Back-office", pokud je už neplatný!

2) Aktualizujte si číslo svého mobilu ve svém "Back-office", pokud je už neplatné! 

3) Každý den čtěte „Korporátní poštu“ jinak jste bez informací o vývoji společnosti.

4) IHNED si vyrovnejte DLUHY (mínusy) ve svém "back-office".

5) IHNED si do svého "Back-office" vložete číslo účtu své banky v ČR. 

6) IHNED si v "Klientském programu" vložte novou vypsanou a oskenovanou "Klientskou smlouvu" a doklad totožnosti, když tak ještě nemáte provedeno! Mělo to být splněno do 14/11/2014!!!

 

Když tak nemáte, DNES už možná NEJSTE klienty spol. IMPETRA PLUS Ltd !!!

Opakuji, všechno jste si povinni udělat Vy sami. Když to sami nezvládáte, můžeme Vám být nápomocni přes program SKYPE, sdílením obrazovek. Vaše výmluvy, že to neumíte, neobstojí! Každý má v rodině někoho, který dobře umí dělat na PC. Zaměstnejte jeho! 

Od 01/01/2016 se už registrujeme do MackGoldBank , abychom si mohli bankovní kartou vybírat finance pro svoji potřebu. Když úkony v bodech 1)6) neuděláte, IHNED nepožádáte o založení účtu a neobjednáte si kartu, výběr financí Vám nebude NIKDY umožněn!

Nevolejte na můj mobil, neposílejte SMS zprávy ani žádnou E-mail zprávu na naše, Vám známé E-maily! Nebudeme brát zřetel na tuto komunikaci!  K naší společné komunikaci využívejte jen Vaši "Korporátní poštu", nebo tento FORMULÁŘ., když už tam přístup nemáte, nebo si ho neumíte vygenerovat!

Co musíte udělat, abyste byli členy nástupnické spol. IMPETRA-PLUS Ltd? 

A) Založte si nový E-mail, (něco@gmail.com), budete ji potřebovat ke komunikaci z MackGoldBank!

B)  Z „Korporátní pošty na korporátní E-mail: samuel@impetra-plus.com odešlete požadavek o přidělení HESLA pro roční přístup na "BS" webu TT-Partners za cenu 300,-Kč. 

Do "Předmětu" uvedete: Žádám o přístup do "Blokovaných stránek" webu: TT-Partners.

Do "Textu zprávy" uvedete: Vaší novou E-mail adresu, kterou jste si založili a Váš SKYPE účet

Samozřejmostí je, že uvedete Vaše Příjmení a Jméno, včetně Vašeho LOGINU a ID čísla

 

Když obšlete E-mail z Vaší Korporátní pošty“ s pokyny v odstavci A) a B), uhradíte si roční přístup do „BS“ a třeba "Služby od TT-Partners", když je budete potřebovat.  

Až po úhradě "BS", společně provedeme "PŘEREGISTRACI"! 

Když výše uvedenému NEROZUMÍTE Rezervujte si osobní konzultaci

Tak aspoň prokážete, že to s účasti v IMPETRA-PLUS Ltd. myslíte vážně a rozhodli jste se tomuto byznysu věnovat aspoň jednu hodinku týdně a vydělat si tak za měsíc několika násobek toho - čemu se dnes denně věnujte cca 10 hodin!