DESATERO POKYNŮ: 

Všechno je možné tomu, kdo VĚŘÍ a má svůj CÍL!

Žij pro dnešek, co bylo včera - už se stalo!

Nezatěžujte se zítřejšími starostmi. Ty patří k zítřku. Každý den má dost svých problémů.

Dnes řeš své problémy, které vyřešit můžeš!

Problémy, které vyřešit nemůžeš, se vyřeší samy tím, že pomůžeš řešit problémy blízkých.

Nikdo na světě není zbytečný, ulehčuje-li břemeno někomu jinému. 

 

1) POKYNY pro ZÁJEMCE o registraci u společnosti IMPETRA PLUS Ltd.

Desatero pokynu jsou informace, které zájemce potřebuje znát pro úspěšnou a řádnou registraci.

"Stejné informace jsou na oficiálním portálu společnosti IMPETRA PLUS Ltd."

Informace uvedené v této doméně, které nejsou blokovány, plně postačuji zájemcům k tomu, aby se řádně zaregistrovali za účasti svého sponzora!

 

2) POKYNY pro KLIENTY a PARTNERY společnosti IMPETRA PLUS Ltd. 

Desatero pokynů pro KLIENTY a PARTNERY jsou informace, které by měl každý z uvedených aspoň jednou denně pročíst, pokud chce co nejvíce profitovat s produktů a programů společnosti.

Informace na blokovaných stránkách plně postačují KLIENTŮM  a PARTNERŮM k tomu:

  • aby zvládli zaregistrovat své zájemce,
  • aby měli dostatek informací, jak obsluhovat svůj "back-office",
  • aby si mohli sami objednat vybraný PROGRAM a zrealizovat ho,
  • aby měli informace o aktualitách, které momentálně běží!

Další informace přes náš kontaktní e-mail: tt.admin@email.cz - NEOBDRŽÍTE až do doby, než si požádáte o přístup na "Blokované stránky"! Jinak Vás vždy odkážeme a Vašeho sponzora!