DESATERO zájemce o registraci u společnosti IMPETRA PLUS Ltd. "IP"

 

  1) Po obeznámení s produkty spol. "IP", se zájemce sám dobrovolně a bez nátlaku rozhodne zaregistrovat!

  2) Svoji registraci provádí za účasti svého sponzora, prostřednictvím jeho registračního linku!

  3) K řádné registraci potřebuj zájemce mít:

       a) platný doklad totožnosti,

       b) svojí e-mail adresu a znát heslo pro přístup, nastavit možnost přijímání SPAMU a volné 2 MB paměti,

       c) vlastní mobil s aktívní SIM kartou!

       d) finance na úhradu jednorázového registračního poplatku v odpovídající výši,  (aspoň 200 € nebo 5.500,-Kč)!

  4) Zájemce byl sponzorem obeznámen, že obsah tohoto webu (domény)  je informativního charakteru!

  5) Už před registraci, zájemce potřebuje znát své priority, které chce v "IP" zrealizovat!

  6) Zájemce si musí být vědom, že:

       a) každá jeho investice (vložena jistina) je mu vždy garantována - ve ZLATĚ,

       b) naopak výnos zájemci nemůže být stoprocentně garantován!

  7) Zájemce rozumí, že provize jsou jeho příjmy, které je povinen zdanit u příslušného správce daně!

  8) Zájemce je obeznámen, že před registraci má přístup jen k oficiálním informacím!

  9) Zájemce až po registraci má přístup na blokované stránky  a do svého "back-office" na portálu "IP"!

10) Na webu (doméně), který si zájemce právě prohlíží, jsou informace:

      a) pro občany České Republiky, kteří mají zájem o řádnou registraci do "IP",

      b) pro KLIETY a PARTNERY "IP" máme "Blokované stránky, které jsou zpřístupněny pod heslem!

 

Jakmile se řádně zaregistrujete jako KLIENTI do "IP", "požádejte o heslo pro "Blokované Stránky"