- Neveřejné Informace

Nzprava01

26.07.2018 09:46
  Děkujeme panu řediteli za stručné výtahy z konferencí, jeho překlady a tlumočení rozhodnutí a prohlášení vedení společnosti určená nám, investorům. Práce je to náročná a psychicky vysilující.  Sám jsem se účastnil velkého množství konferencí jako posluchač, nebo jsem si je...