Jak uhradit založení účtu v "MGB" a objednávku karty. 

Klienti, Partneři a Invstoři, kteří si doposud účet "MGB" a kartu nepořídili, mají možnost po zahájení výplat, zřídit za 580 €, cca 15.400 Kč. 

 

V lednu 2018 budete mít zde uvedenou možnost, jak uhradit objednávku založení účtu v  Mack Gold Bank, (dále jen "MGB") a objednat kartu pro výběr výnosů a případně i vkladů, potřebujete si vytisknout, vypsat a oskenovat dva formuláře a uhradit poplatek pro tento úkon.

  • Vytisknete si "ŽÁDOST" pro objednání účtu v "MGB", vypíšete, podepíšete a oskenujete. Zde Vám uvádíme "VZOR", jak žádost vypsat.
  • Vytisknete si "Inovce II" pro objednání karty, vypíšete, podepíšete a oskenujete. Zde Vám uvádíme "VZOR", jak "Inovce II" vypsat.
  • Řádně oskenované tiskopisy, jako jeden dokument, odešlete na E-mail adresu: secretary@impetra-plus.com. 
 

Poplatek ve výši 580 €, lze odeslat na účet Real Inc. FZE, který bude v září 2018 uvedený ve Vašem "bacek-office" ve webových stránkách společnosti.  

Hotovostní část vkladu lze odeslat na účet Real Inc. FZE, lze odesílat bankovním převodem na bankovní účet společnosti:

 
Příjemce:                    IMPETRA PLUS CO.,LTD
EURO účet  IBAN č.: 9781010029439908501
Swift code:                 BKKBTHBK
Název banky:             Bangkok Bank Public Company Limited, Phuket Branch
Adresa banky:           22 Phang-nga road, Phuket 83000 Thailand  
 
  • Do "Zprávy pro příjemce" nesmíte nic jiného uvádět, než LOGIN-objednávka MGB a karty !!!
  • Potvrzení o provedení platby není třeba nikam odesílat. 
  • Došlé platby jsou kontrolovány každý den. Služba technické podpory platbu zařadí, podle Vašeho pokynu ve "Zprávě pro příjemce". 
  • Při provedení platby je třeba vzít v úvahu bankovní poplatky. Jestliže na účet nepřijde částka v plné výši 215 euro, tak nebude uznána jako zaplacená. Přeplatek Vám budepřeveden do Vašho"Back-office".
  • Je třeba počítat s tím, že doba od zadání objednávky do jejího potvrzení může být i několik dní.
  • Jestliže při provedení objednávky nebudou dodržena výše uvedená pravidla pro vklady, služba technické podpory objednávku odmítne.