Kdy jste PARTNEŘI spol. IMPETRA PLUS Ltd?

PARTNEREM společnosti IMPETRA PLUS Ltd (dále jen "IP") se stane:

1) každý řádně zaregistrovaný KLIENT v pozici NAVRHOVATEL,

2) který má minimálně pět svých přímých klientů, kdy každý z nich investuje 1.000 €,

3) sám investujete ze své kapsy aspoň 1.000,-€ do vybraného PROGRAMU,

4) minimálně 3 KLIENTI v první linii, každý vlastní aspoň jeden balík akcií za 1.000 €, 

5) ale Vy všichni dohromady, musíte mít nainvestováno aspoň 5.000 € !

 

Od této chvíle jste RARTNEREM společnosti "IP"!

-  Můžete využívat veškeré PROGRAMY levněji než Klienti v pozici Navrhovatel,

- Jako PŘÍMI PARTNEŘI (PP) - ZÁSTUPCI pak obdržíte:

a) movité či nemovité věci a služby VŽDY LEVNĚJI NEŽ KLIENT, 

b) odměny vyplývající z II. pozice - ZÁSTUPCE - Přímý Partner.

c) nepeněžní odměny, (mobil, notebook, rekreace, automobily, rodinný dům aj.)