Nová "Klientská smlouva" je platná od 15/10/2014!

DŮLEŽITÉ: "Velmi pozorně si prostudujte celý níže uvedený text, a až potom přejděte k realizaci AKTUALIZACE"!!!

Jsme těsně před zakládáním účtů v Mack Gold Bank, kde si pak budeme převádět volné finance ze svého "back-office" do této banky a následně pomoci jejich bankovní karty tyto finance vybírat v bankomatech nebo platit v obchodech. Dříve, než se tak stane, potřebuje mít každý klient či partner provedenou AKTUALIZACI "back-office! 

Dnes snad ještě máte uzavřenou "Klientskou smlouvu" se společností Today&Tomorrow Holding AG, která je již neplatná. Všichni svědomití klienti si toho určitě všimli, že patří pod společnost IMETRA-PLUS Ltd., která má v Today&Tomorrow na starost celou síť svých Klientů a Partnerů včetně MARKETINGU, PROGRAMŮ a odměn v něm.

IHNED PROVEĎTE AKTUALIZACI svého "back-office" podle pokynů níže uvedených.   

================================================================================================

2) Všichni Klienti či Partneři, kteří se registrovali do Today&Tomorrow Holdingu AG i Klienti a Partneři, kteří se registrovali do spol. "IMPETRA-PLUS Ltd" před datem 15/10/2014 se musí:

A) Přihlásit se do svého "back-office" a zkontrolovat svoje údaje, a když jsou neplatné, opravíte je.

Pro změnu adresy podle údajů v OP, v levém sloupci svého "back-office" kliknete na zelené tlačítko "EDIT YOUR PROFILE" a opravíte údaje o Vaší trvalé adrese. Údaje vypisujete bez háčků a čárek. Nezapomeňte do systému vložit i Váš SKYPE kontakt.

Další změny ve svém "back-office" provedete přes TIKET: 

Obrázek Text
Vpravo nahoře kliknete na tento obrázek. V další stránce vlevo nahoře kliknete na tlačítko "Přidat tiket". Rozkliknete "Goal - Cíl" a vyberete požadovaný úkon.
Do obdélníkového prostoru napíšete to, co chcete změnit. Nakonec kliknete na tlačítko "Uložit". O provedené změně jste pak informování tak, že se Vám vlevo nahoře červeně zabarví obrázek "Mail", kde je odpověď na Váš požadavek.

- změnu svého příjmení (při svatbě aj.) - uvedete staré Příjmení: Pipkova,  změnit na Novakova.

- změnu čísla mobilu, - uvedete původní: +420123456789, chci změnit na: +420987654321

- změnu e-mailu, - uvedete původní: a.kamil@email.cz, chci změnit na: ales.kamil@gmail.com

B)  Až po provedené změně svých údajů TECHNICKOU KONTROLOU dle Vašeho požadavku, si vytisknete, vypíšete a podepíšete novou "Klientskou smlouvu" se společnosti IMPETRA PLUS Ltd, oskenujete a vložíte přes svůj "back-office" na příslušné místo!

 

POSTUP: Na oficiálních stránkách společnosti se přihlaste do svého osobního "back-office" pomoci Loginu Hesla. Po vstupu do svého "back-office", v pravém modrém sloupci pod názvem " Vstup do programu: kliknete na  "Klientský Program". Ve druhém rámečku v kolonce "Soubor" si najdete smlouvu v české verzi, (modře zabarvený link), kdy kliknutím ne něho se smlouva uloží do Vašeho PC. 

Smlouvu" si vytiskněte a vypište podle níže uvedeného VZORU a před uložením přejmenujete na: "Váš Login-KS". Potom smlouvu oskenujete a vložíte přes Váš "back-office" do "TTH". Opět ve druhém rámečku v kolonce "Akce", kliknete na link pro vložení smlouvy. Otevře se Vám další stránka, kde pak kliknete na tlačítko "Vložit soubor". Uloženou smlouvu ve svém PC, tam vložíte. Do komentáře můžete napsat Vaše jméno a příjmení, Smlouvu do systému odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat"!

Taktéž jste povinni vložit znovu i svůj doklad totožnosti, pokud jste ho dřív neoskenovali správněkvalitně, nebo už dnešním dnem nemusí být platný. Jeho platnost musí být minimálně šest měsíců ode dne vložení do systému. Pro vložení dokladu totožnosti v "back-office" v oddíle "Klientský program", vlevo nahoře kliknete na: "Upload passport scan" - nahrát doklad. Otevře se nová stránka, kde kliknete na tlačítko "Vložit soubor" a po vložení příslušného dokladu totožnosti uloženého ve Vašem PC, kliknete na tlačítko "Odeslat".  

Vyčkáte schválení nebo zamítnutí smlouvy (cca 48 hodin). Správnost celého procesu je uveden opět v "Klientském programu" ve formě zprávy, která je uvedena ve třetím rámečku pod názvem "Program ticket". Když jste špatně vypsali smlouvu, která není shodná s údaji v "back-office" a Vaším dokladem totožnosti, opět se Vám otevře možnost vložení opravené smlouvy či dokladu totožnosti, který nebyl náležitě oskenován, tak, jak máte uvedeno ve VZORU. 

Až po schválení Vaší PŘEREGISTRACE či  nové REGISTRACI  jste platným Klientem a můžete se pak zaregistrovat do Mack Gold Bank, kde si založíte účet a požádáte o KARTU pro výběr financí. Podotýkáme, že jiná možnost výběru financi nebude umožněna! 

Počítejte s tím, že na založení účtu včetně karty, budete potřebovat mít ve svém "back-office" kladný zůstatek cca 800,-€. Když tam tuto sumu nemáte, při požadavku na založení účtu v Mack Gold Bank a objednávce KARTY, si tam uvedenou sumu vložíte.  

VZOR,     jak vypsat "Klientskou smlouvu".

 VZOR-0, jak oskenovat OP. Ve vzoru jsou údaje začerněny. Vy tak udělat nesmíte.

                 Oskenujte každou část OP - LÍC  i  RUB, na každou stránku zvlášť a doprostřed stránky.

                 RUB a LÍC Vašeho OP - dvě stránky skenu, sloučíte do jednoho souboru PDF.

VZOR-1, jak oskenovat OP. Ve vzoru jsou údaje začerněny. Vy tak udělat nesmíte.

                 Vy zkušenější můžete Váš OP oskenovat podle vzoru, když to kvalitně zvládnete.

VZOR,     jak oskenovat mimořádně i PAS. Ve vzoru jsou údaje začerněny. Vy tak udělat nesmíte.

                 PAS vložíte jen v případě, že nemáte Občanský Průkaz (OP) v pořádku.  

Důležité informace a postupy, které dělejte velmi pečlivě:

* Klientskou smlouvu si můžete vytisknout BAREVNĚ nebo ČERNOBÍLE,

* Klientskou smlouvu vypisujte MODROU NÁPLNÍ propisovacího péra!

* Klientskou smlouvu vypisujte "Hůlovým písmem" a velmi čitelně!

* Svůj doklad totožnosti (OP a mimořádně i PAS) oskenujte podle výše uvedeného VZORU.

Když nemáte TISKÁRNU a SKEN - použijte nejbližší službu COPY PRINTERU!

  (Ve FLESH DISKU přineste uloženou "Klientskou smlouvu" a požádejte službu o provedení úkonů):

- vytištění smlouvy (pět stran A4), 

- potom smlouvu vypíšete modrým inkoustem,

- požádáte o naskenování smlouvy BAREVNĚ (pět stran za sebou) a opětné uložení na FLESH DISK,

- požádejte o sken dokladu totožnosti podle výše uvedených VZORŮ včetně vložení na FLESH Disk.

- doma si oskenovanou smlouvu a doklad totožnosti vložíte přes Váš "back-office" do systému.

COPY PRINTER si za tuto službu účtuje max. 500 Kč - proto si nezapomeňte vzít sebou peníze! 

Pokud si nebudete přesto vědět rady, kontaktujte svého PARTNERA (SPONZORA) a když on NEPORADÍ, můžete si i "REZERVOVAT" naše poradenství. 

Pomůžeme Vám prostřednictvím programu SKYPE - sdílením obrazovek.