Vyplněním tohoto "Předregistračního formuláře" a kliknutím na tlačítko "Odeslat"dáváte osobní souhlas "Registrátorovi", který se zavazuje, že veškeré informace o zákazníkovi (Vás), které získá touto registrací, převede do společnosti IMPETRA PLUS Ltd. Zákazník (Vy) budete "Registrátorem" vyzváni, abyste si po odzkoušení přístupu do svého "back-office" ve spol. IMPETRA PLUS Ltd., změnili HESLA, jelikož Vaše údaje včetně sken dokladu totožnosti "Registrátor" vymaže ze své databáze! 

Ve FORMULÁŘI musíte vypsat všechny kolonky, jinak k registraci NEDOJDE!

Předregistrační Formulář do "IMPETRA PLUS Ltd.

Po vyplnění formuláře, budou Vaše data převedeny do originál registračního formuláře spol. IMPETRA PLUS Ltd., pod Vámi vybraného sponzora. Formulář vyplňujte bez INTERPUNKCÍ - háčků a čárek!

Zvolte soubor