Dokončení registrace nového člena ve FIN.

23.02.2017 17:28

Po kliknutí na  REGISTER (REGISTROVAT), byl Vám zaslán registrační email.

Do emailu, který jste uvedli při registraci, obdržíte 1. email, ve kterém je dotaz, zda jste registraci provedli se svým souhlasem. Po otevření emailu, kliknete na slovo: here!   

Otevře se Vám další okno s informaci, že na Váš e-mail byla zaslána další informace s údaji pro přihlášení do Vašeho „Kabinetu“ ve ForDirect.

V obdrženém e-mailu je uveden Váš Login, což je Vaše ID číslo a Password - Vaše Heslo.

Klikněte na tento uvedený link: https://members.for.direct/en/sign/in/?

A vepíšete do příslušných kolonek svoje ID a Heslo, opíšete kontrolní kód a kliknete na Login.

Blahopřejeme!

Provedli jste svoje „První přihlášení“ k bankovnímu systém For.Direct. Nyní je třeba nastavit své nové heslo, které si budete dobře pamatovat. 

Krok 1 je změna hesla na to, které budete neustále používat.

Je doporučeno použít kombinaci alespoň 8 velkých a malých písmen a čislic, nebo další alfanumerické znaky. Heslo vepíšete do horní kolonky a opíšete do dolní kolonky a kliknete na slovo: „Save - Uložit" čímž heslo potvrdíte.  

Pozor! Každá další změna hesla, vyžaduje písemnou žádost zaslanou administrátorům.  

Druhým krokem registrace je nahrání potřebných dokumentů.

Dokumenty musí být naskenovány ve formátu PDF nebo JPG nebo PNG.

 
Fyzická osoba: OP z obou stran nebo Pas, dokument o bydlišti (platným dokumentem o bydlišti je pouze SIPO, faktura za telefon, elektriku, plyn nebo internet 1 měsíc stará, která chodí pravidelně každý měsíc. V případě, že žádný z uvedených dokumentů nevlastníte, je třeba si požádat městský úřad o potvrzení vašeho bydliště).
 
Firma v ČR: OP z obou stran nebo Pas, dokument o bydlišti (platným dokumentem o bydlišti je pouze SIPO, faktura za telefon, elektriku, plyn nebo internet 1 měsíc stará, která chodí pravidelně každý měsíc. V případě, že žádný z uvedených dokumentů nevlastníte, je třeba si požádat městský úřad o potvrzení vašeho bydliště), povolení k podnikání (ověřený výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
 
Firma v zahraničí, offshore: Pas, dokument o bydlišti (platným dokumentem o bydlišti je pouze SIPO, faktura za telefon, elektriku, plyn nebo internet 1 měsíc stará, která chodí pravidelně každý měsíc. V případě, že žádný z uvedených dokumentů nevlastníte, je třeba si požádat městský úřad o potvrzení vašeho bydliště), povolení k podnikání, certifikát o založení společnosti.
 
Upozornění: Každý nahraný dokument může mít maximální velikost 2MB. Po nahrání dokumentů ukončete tento krok stisknutím tlačítka NAHRÁT. 

U položky Identification Frontpage, kliknete na tlačítko "Procházet". Váš PC Vám nabídne uložené dokumenty, kde si vyberete přední stranu svého OP nebo přední stranu PASU a kliknete na: Otevřít.

U položky Identification Backpage kliknete na tlačítko "Procházet". Váš PC Vám nabídne uložené dokumenty, kde si vyberete zadní stranu svého OP a kliknete naOtevřít.

U položky jiný dokument „Document of residence - bydliště" nebo doklad o bydlišti, které máte uvedeno v dokladu totožnosti (OP). Může to být naskenovaná kopie dokladu o zaplacení za plynu, elektřiny, telefonu. Může to být výpis z bankovního účtu. SIPO. Jako poslední možnost může být také potvrzení od úřadu registrace obyvatel. Doklad nesmí být starší než 1měsíc.

Pokud klient je bezdomovec (také má právo být zákazníkem) jeho potvrzení adresy z OP musí být od úřadu registrace obyvatel, pokud nevlastní výše uvedené tiskopisy.

Dokument musí být naskenován do formátu PDF nebo JPG nebo PNG. Kliknete na tlačítko "Procházet". Váš PC Vám nabídne uložené dokumenty, kde si vyberete potřebný dokument a kliknete na: Otevřít.

Načtení dokumentu klienta pod názvem, "Banka Share" – „Zákaznická Akcie“, kliknete na tlačítko "Procházet". Váš PC Vám nabídne uložený dokument, kdy pak kliknete na: Otevřít.

Po nahrání všech potřebných dokumentů - kliknete na tlačítko: Uploat - Odeslat.

Vaše dokumenty byly úspěšně nahrány. 
Nyní prosím vyčkejte na ověření a schválení dokumentů administrátorem.

Pokud se něco pokazí, zobrazí se Vám přihlašovací stránka. 

Přihlásíte se tam svým novým heslem a opakujte Krok 2 - načítání dokumentů.

Jsou-li správně načteny všechny dokumenty, ukáže se Vám stránka s hlášením, že se Vaše dokumenty aktualizují a ověřují. Kromě toho, stejná informace je pak odeslána do Vašeho e-mailu.

Teď budete muset čekat na rozhodnutí administrátorů. Pokud některý z dokumentů bude zamítnut, zobrazí se další oznámení.

Co musíte v tomto případě udělat? 

Musíte znovu přihlásit do bankovního systému a znovu odešlete správné dokumenty. Který dokument je špatný, je uvedeno v e-mailu. Je však třeba znovu nahrát všechny dokumenty, včetně toho, který jste museli opravit.

Zadejte příslušný dokument a klepněte na tlačítko Odeslat.

Teď budete muset znovu čekat na rozhodnutí administrátorů. Když některý z dokumentů bude zamítnut, zobrazí se další oznámení.

Když je vše v pořádku, můžete dokončit proces ověření na Direct Bank LTD.

Přihlaste se do systému a přejděte ke kroku číslo 3.

Zobrazí se vám seznam devizových účtů a dalších bankovních produktů, kde si vyberete ty, které chcete, aby Vám administrátoři založili. Pokud jste v tomto kroku vynechali jakýkoliv účet, můžete si tyto účty objednat později přes písemnou žádost poslanou administrátorům. 

Po označení účtu k založení, kliknete na tlačítko "Save - založit účty".

Posledním 4. krokem je generování PIN kódu, který je nutný k potvrzení jakýchkoli transakcí nebo změny hesla.

((Pamatujte, že když vygenerovaný PIN zapomenete, nový PIN lze získat pouze písemným požadavkem z Vašho "Kabinetu" v sekci "Zpráv", odesláním na administrátory. Tento úkon je zpoplatněn: 5,0 USD / 4,0 EUR / 4,0 GBP / 17 PLN / 100 Kč)).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klikněte na tlačítko "Generovat PIN" tolikrát, dokud nevyberete ten, který je pro Vám snadno zapamatovatelný. 

Svůj vygenerovaný PIN si uchovávejte na bezpečném místě.

Když se Vám zobrazí číslo PINU, které si vyberete, kliknete na tlačítko "Save - Uložit".

Chcete-li dokončit proces aktivace, klepněte na tlačítko "Finish – Dokončit registraci".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budete přesměrováni na stránku ke "Schválení správy" - schválení Vaší žádosti o vstup do "FIN".

Jakmile Vám "ADMINISTRACE" schváli Vaší registraci, na výše uvedeném slatu se vlevém horním rohu ukáže TLAČÍTKO, na které kliknete!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Budete přesměrováni na "Úvodní stránku"  s informacemi o Vašem účtu, tzv. do svého „Kabinetu“.
  • Ten, kdo vás doporučil: „Váš sponzor, obdrží oznámení, že máte správně prostřednictvím procesu registrace a ověření, založen bankovní systém ve FINANČNÍ INSTITUCI.
  • DOPORUČUJEME - spojte se svým Sponzorem pomoci SKYPE programu - sdílením obrazovek, a požádejte ho, aby Vám pomohl nastavit Váš "Kabinet" k řádnému užívání!

 

Od tohoto okamžiku již používáte svůj bankovní systém.

Nekdříve si zkontrolujete a upravíte svůj "Profil".

Stáhněte si do svého PC "Všeobecné obchodní podmínky"!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následně dalším krokem je převeď financí z ČR na Váš S-Account účet v minimální částce 2.500 Kč.

  1. Vyberete si Váš S-account účet a zkontrolujte, zda účet v červeném poli souhlasí s číslem v textu.
  2. Vyberete "Dominican Republic.
  3. Vyberete menu "DOP".

Dole se Vám zobrazí příkaz k úhradě, který celý opíšete ve svém bankovnictví do "Zahraničního převodu".

Nezapomeňte do "Zprávy pro příjemce" vepdat číslo Vašeho S-account účtu!