Registrace nezletilé osoby do "FIN".

01.05.2016 12:17

Nezletilou osobu starší 15 let můžete zaregistrovat stejným způsobem, jako plnoletou s tím rozdílem, že nezletilá osoba musí mít do 18 let svého věku "Opatrovníka". Raději doporučujeme, aby rodiče nezletilé osoby provedli svoji registraci a svým dětem začali spořit , třeba v programu TRUST FUND, minimálně 300 Kč měsíčně na fixní dobu 10 let. 

Výhodou je, že si můžete klidně založit i několik, na sobě nezávislých spořících programů TRUST FUND pro své děti a vnoučata, kteří mají třeba jen jeden rok. Po dovršení 18-ti let se zaregistrují, a Vy jím pak převedete výnos z programu TRUST FUND, na jejich účet, kde finance budou mít, třeba na pokrytí hypotéky, leasingu či cokoliv jiného.

Opatrovníkem mohou být rodiče, děda či babička, nebo kdokoliv starší 21-ti let. 

Nezletilý i Opatrovník postupuje podle pokynů uvedených v "Předregistračních informacích".

Přihlaste se do REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.

V obrázcích uvádíme, co musí Opatrovník sobě i Nezletilému, vepsat do registračního formuláře.

Do kolonky "Email jednatele", uvedete stejný email, který jste uvedli při objednávce "Zákaznické AKCIE"!

Po kliknutí na REGISTER (REGISTROVAT) , se Vám ukáže toto hlášení.

Do emailu, který jste uvedli při registraci, obdržíte 1. email, ve kterém je dotaz, zda jste registraci provedli se svým souhlasem.

Další informace, jak v svoji registraci dokončíte, klikněte na: POKRAČOVAT.