Registrace nového zájemce, staršího 18 let do "FIN".

02.05.2016 12:13

Zletilá osoba je starší 18 let a je způsobilá k právním úkonům.

Před registraci do "FIN", postupuje dle pokynů v "Předregistračních informacích". 

Přihlaste se do REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.

V obrázcích uvádíme vše podstatné, co musí zletilá osoba vepsat do registračního formuláře. 

Do kolonky "Email jednatele", uvedete stejný email, který jste uvedli při objednávce "Zákaznické AKCIE"!

Po kliknutí na REGISTER (REGISTROVAT) , se Vám ukáže toto hlášení.

Do emailu, který jste uvedli při registraci, obdržíte 1. email, ve kterém je dotaz, zda jste registraci provedli se svým souhlasem.  

Další informace, jak v svoji registraci dokončíte, klikněte na: POKRAČOVAT.