Registrace FIRMY - právnickou osobu či OSVČ do "FIN".

02.05.2016 12:13

REGISTRACE FIRMY – Právnické osoby, SRO, AS nebo OSVČ.

Firmu zastupuje její jednatel, majitel, prokurista atd. – osoba starší 18 let a je způsobilá k právním úkonům. Majitel firmy postupuje podle  "Předregistračníh informaci".

Navíc potřebuje oskenovaný výpis z Obch. rejstříku, ne starší tří měsíců, OSVČ – Živnostenský list.

Přihlaste se do REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.

V obrázcích uvádíme vše podstatné, co musí majitel firmy, vepsat do registračního formuláře.

Do kolonky "Email jednatele", uvedete stejný email, který jste uvedli při objednávce "Zákaznické AKCIE"!

Po kliknutí na REGISTER (REGISTROVAT) se Vám ukáže toto hlášení.

Do emailu, který jste uvedli při registraci, obdržíte 1. email, ve kterém je dotaz, zda jste registraci provedli se svým souhlasem.

Další informace, jak v svoji registraci dokončíte, klikněte na: POKRAČOVAT.