Mohu zrušit smlouvu se společnosti IMPETRA PLUS Ltd?

04.09.2015 14:34

Ano, můžete!  

Potřebujete odeslat žádost o "Odstranění svého účtu", kdy po jehož řádném vyplnění a odeslání bude každý, kdo si to bude přát, moci ukončit spolupráci se společností. 

Příslušný dokument najdete tak, že po otevření svého "back-office"  kde ve svém profilu, (v levém sloupci) kliknete na tlačítko <Odstoupení od Klientské smlouvy>, kde budete postupovat podle instrukcí tam uvedených.  

 

Vážená paní/vážený pane přešel/a jste do menu, ve které vyjádřujete Vaše rozhodnutí ukončit spolupráci se společností Today&Tomorrow Holding AG. Nyní si můžete vybrat jednu z variant ukončení spolupráce, a to buď prodat svůj účet jiné osobě, přičemž bude zachována celá dosavadní historie účtu, korporátní pošty, a taktéž login zůstane nezměněn, anebo jednoduše nechat odstranit Váš účet z klientské databáze společnosti.

Vážená paní/vážený pane.

     Rozhodl/a jste se pro ukončení spolupráce se společností Today&Tomorrow Holding AG. Jelikož jste se rozhodl/a pro odstranění Vašeho účtu, souhlasíte a potvrzujete také, že nevznášíte žádné nároky na volné peněžní prostředky, které se na účtu nacházejí.

     Vaše vzetí těchto prostředků z účtu mělo proběhnout před jeho odstraněním  z databáze společnosti.

     Dáváme Vám také na vědomí, že v souladu s podmínkami platného marketingového plánu:

1)  Finanční prostředky, které byly vytvořeny programem Money-Box, se nepřevádějí jako volné finanční prostředky na vnitřní účet, ale slouží pouze na zformování investičního paketu v objemu EUR 1000,- . Při ukončení spolupráce se tyto prostředky neproplácejí.

2)  Investiční pakety, které byly vytvořeny v programu  Money-Box, nebo byly získány od jiných klientů, mohou být proplaceny pouze až po uplynutí 12 měsíců od momentu jejich vytvoření nebo získání. V případě ukončení spolupráce před touto lhůtou nebudou tyto prostředky proplaceny.

3)  Všechny aktivní programy na daném účtu budou automaticky uzavřeny bez jakékoli náhrady vložených investic a výnosů.

  • Přečtete si velmi pozorně uvedený text.
  • Na konci zakroužkujete: Žádám Odstranit můj účet.
  • Označíte políčko: Potvrzuji a potom kliknete na tlačítko: Odeslat

 

Váš bude odstraněn se vším všudy i z výnosy, které máte "Volně k dispozici"!