Kde máte směrovat své otázky

01.05.2016 08:51
 
Opis zprávy, kterou jste obdrželi do korporační pošty
 
Vážení klienti a partneři!
 
Naléhavě vás žádáme, abyste své dotazy nám zasílali adresně dle problematiky, které se týkají.
Prosíme, s otázkami technického rázu se obracejte na technické oddělení – služba technické podpory, a s dotazy ohledně ekonomických záležitostí nebo finančních otázek se obracejte na finanční oddělení.
Právní záležitosti řeší naše právní oddělení.
Oddělení řízení projektů je kompetentní výhradně ve věcech hodnocení a řízení projektů.
Oddělení marketingu a propagace odpovídá za informace umístěné na našich vnitřních zdrojích a propagační materiály.
Všechny potřebné kontaktní adresy najdete na našich webových stránkách v položce
 
Prosíme, Vaše dotazy zasílejte, dle problematiky, na tam uvedené e-mail adresy.