Nzprava01

26.07.2018 09:46
 
Děkujeme panu řediteli za stručné výtahy z konferencí, jeho překlady a tlumočení rozhodnutí a prohlášení vedení společnosti určená nám, investorům. Práce je to náročná a psychicky vysilující. 
Sám jsem se účastnil velkého množství konferencí jako posluchač, nebo jsem si je poslechl ze záznamu. Bylo to opravdu mnoho hodin mého života, což by se také mohlo brát jako projevení aktivnosti. Musím říci, že konference jsou marketingově zaměřené na ruského posluchače – investora. Proto spolu s ohledem na jazykovou bariéru a informační hodnotu preferuji zrychlený poslech záznamu spolu s překladem pana ředitele. Děkujeme.
 
Nesouhlasíme (píši za naše investory) s podmíněním výplat projevením „aktivity“ formou dalších plateb ze strany investorů z následujících důvodů:
  • Po dobu čtyř let nedošlo k hmatatelnému a průkaznému splnění jakéhokoliv slibu ze strany společnosti. V prohlášeních a tvrzeních z minulosti jsou „kontroverzní“ informace, které bohužel podkopávají naši důvěru ve společnost.
  • Z hlediska investora neobsahují předložené projekty potřebné relevantní informace, aby rozumný investor do nich investoval. Informace jsme požadovali, ale doposud jsme je neobdrželi, tudíž nemůžeme touto formou projevit „aktivnost“.
  • Před několika lety jsme zaplatili zřízení účtů u nově vzniklé banky. Kurýr s kreditními kartami již tehdy vyrazil na cestu...  Zatím banka v oficiálním mezibankovním prostoru neexistuje.
  • Naše zisky z programu Energy jsou oficiálně uváděny v nám předkládaném účetnictví, proto stále věřím, že jsou skutečné.
 
Toto píši jako konstruktivní příspěvek pro vedení společnosti, jako zpětnou vazbu ze zdola směrem od investorů. Chceme, aby společnost prosperovala a tím mohla dostát svým závazkům. Aby prosperovala, musí mít důvěru investorů.
S pozdravem F. Doušek