Kde je uvedena moje struktura členů v OpenEconomyClubu.eu?

12.05.2015 21:51

Vaší strukturu si můžete prohlížet přihlášením do OpenEconomy. Potom kliknete v růžové liště, na tlačítko obchodní struktura, které je umístěno jako čtvrté zleva. 

Zde uvádím některé údaje pro Vaši orientaci:

Obchodní struktura uživatele - uvádí Váš momentální stav.

Zobrazit - zatrhnutím políček Suma obratu a Nákupu a vybráním Období Od až Do a kliknutím na tlačítko Zobrazit - uvidíte Obraty a Nákupy jednotlivých členů.

Patřím pod uživatele - je uveden Váš PORADCE - SPONZOR. Kliknutím na jeho nacionále, můžete mu odeslat E-mail zprávu.

Uživatele pode mnou - je uvedena celá Vaše struktura až do 18 úrovní pod Vámi.

1) je člen, který je registrován přímo na Vás. Když má za jménem uvedeno:

   - Networker CZ - má platnou a uhrazenou SUBDOMÉNU,

   - User CZ - nemá uhrazenou SUBDOMÉNU.

Každému členu v 1) linii - můžete mu poslat E-mail zprávu. Staráte se jen o členy ve své 1) linii!

Linie 2), 3), 4) atd., jsou členové ve druhé, třetí, čtvrté a dalších úrovních, o které se stará jejich SPONZOR.