Zapomněl jsem LOGIN a HESLO k přihlášení do OpenEconomy, můžete mi poradit?

12.05.2015 21:51

Určitě ANO:

1) Když jste jste zapomněli svoje heslo, klikněte na tento LINK: https://www.nezavislost.openmlm.eu/cz/prihlaseni-heslo/ 

V otevřené webové stránce máte instrukce co máte udělat, když jste heslo zapomněli.

2) Když jste zapomněli i svůj email, postupujte podle pokynů uvedených

v tomto linku: https://www.nezavislost.openmlm.eu/cz/?s=page&ID=13

Po kliknutí na link se zobrazí stránka, kde je uveden provozovatel modulu OpenEconomyClubu.

Uvedený email upravíte tak, že místo (at) v závorce nahradíte znakem @

Vaš dotaz pošlete tedy na email: support@paynetall,com