Pol.000002 - Nákup virtuálního obdarování VD

17.08.2017 15:33

 

ID RVANGELISTY v "Programu Daruj-Dostaneš":  2100000000

Web stránka EVANGELISTY, jak uhradit objednávku: https://www.tt-partners.cz/dn/ndc/

Název Produktu: Virtuální Obdarování - VD.

Způsob předání produktu: Elektronicky

Podrobný popis produktu: je uveden ve výše uvedené web stránce.

Klikněte na: Objednat a potvrdit.

ID člena FIN:  

Web stránka člena:  

Cena produktu: 

Způsob předání produktu: 

Název Produktu: 

Podrobný popis produktu: