POZOR-01

02.05.2016 11:37

Důrazně varujeme všechny členy a uživatele "FINANČNÍ INSTITUCE" (dále jen "FIN"), aby při jakémkoli styku (osobním, přes e-mail, dopisem či přes SKYPE) nikde neuváděli konkrétní jméno banky - jen „FIN“. 

Vystavujete se předvolání finančním dozorem v ČR, SR, atd... i nemalého finančního postihu, jelikož jako občané EU veřejně informujete další občany o konkrétní bance, která nemá sídlo v EU - zakázáno

 

Používáním obecné formulace: "FIN" nic neriskujete!

Riskujte i postih z "FINANČNÍ INSTITUCE" ve formě zmražení Vašeho účtu, po dobu vyšetřování finančním dozorem!