zprava 02

15.05.2018 11:30

 

Stručně od prezidentky společnosti paní Diany Lytovchenko 

Vážení investoři, kteří jste zakoupili podíly od letošního ledna, v průběhu tohoto týdne (15-20/05/2018) zapíšeme všechny do příslušných společností a připravíme vše k přechodu na nový program ENERGY.

Dne 21.05.2018 budou předloženy podmínky a nová smlouva.

Od 23.05.2018 se budou všichni koordinátoři ptát svých investorů ohledně jejich další účasti v tomto programu. Jestliže bude někdo odcházet z vlastního rozhodnutí, nebo z důvodu porušení etických norem společnosti, potom koordinátor nebo administrace danému předloží vyrozumění o jednostranném odstoupení od smlouvy, a bude třeba o tom informovat administraci společnosti tiketem.

Začátkem června 2018 bude otevřená možnost k vložení podílů do sjednocené společnosti a přechodu k novému programu. Tento přechod bude třeba provést v průběhu jednoho měsíce.

Podrobná informace o programu a změnách podmínek bude 21.05.2018.

Výplaty začnou od 21/05/2018 s budou trvat 10 pracovních dnů, mimo sobyt a neděl. Proto máte ještě 3 dny na potvrzení své aktivnosti. V pondělí obdrží peníze osoby odpovědné za výplaty a následně bude s pověřenými osobami organizován proces výplat od úterý. V první řadě budou vyplaceni aktivní klienti. Karty budou k dispozici na kongresu.

Proč je aktivnost potřebná? Společnost – to jsme společně my všichni. To, co můžeme udělat, to i bude. Podmínky, které platily do krize, se v současné době podstatně změnily.

Ze své strany administrace a osobně prezidenti společnosti udělali všechno možné pro dostání se z krize a obnovení práce. Ale nelze, aby byla jen jednostranná aktivnost.

Každý investor, který se stará o své vklady, musí projevit svoji zainteresovanost v aktivnosti, protože váš nevelký vklad má pomoci společnosti v rozvoji všech programů, které budou v dalším období efektivně pracovat na internetu a osobní přítomnosti v zemích s rozvinutou partnerskou strukturou.

V byznysu není slovo „nemůžu“. Místo toho slova je třeba téměř vždy rozumět „nechci“. Jestliže člověk odmítá aktivnost, tak takto vyjadřuje svůj nesouhlas být partnerem a investorem společnosti. V takovém případě je třeba napsat prohlášení o odstoupení od smlouvy v příslušném programu.

Myslím, že aktivnost ve výši pouze 5 % z částky k první výplatě z vnitřního systému, je ohromný skok v rozvoji společnosti. Proto se obracím ke všem, kteří ještě nepotvrdili svoji aktivnost, udělejte to. Nebuďte těmi, kteří pro své obavy a pochybnosti mohou přijít on své výnosy a účast v dobré části života společnosti.

S úctou

Diana Lytovchenko

/14.5.2018/