Úhrady služeb Virtuálnímu Servisnímu Centru - dobrovolným DAREM.

Bankovním převodem nebo vkladem, převeďte vypočtenou částku, na účet: Komerční banky,  a variabilního symbolu pro identifikaci platby. 

 

NEČEKEJTE s úhradou přístupu "BS" až na start "Mega Kolotoče"!

  • Do startu "Mega Kolotoče", je cena Vašeho Daru ve výši 343 Kč, včetně popatku za převod!
  • Od startu "Mega Kolotoče", až do jeho ukončení, bude cena Vašeho Daru ve výši 1.113 Kč.

 

Poplatky za převody: K převáděné částce připočtěte poplatky za převod.

  • VZOR: Převádíte třeba    300,00 Kč + 30,00 =     330 + 4,0% = je   13,20 Kč, dohromady je    343 Kč.
  • VZOR: Převádíte třeba 1.000,00 Kč + 70,00 =  1.070 + 4,0% = je   42,80 Kč, dohromady je 1.113 Kč
  • Vklad hotovosti na přepážce banky, je bez poplatků pro KB! Na tuto skutečnost upozorněte pokladníka banky. Vy vždy hradíte jen vypočtenou částku podle VZORU.

=======================================================================

NEZAPOMEŇTE vypsat níže uvedený FORMULÁŘ, aby jste obdrželi potřebné hasla!

  • Podle vybraných služeb, ve FORMULÁŘI, uhraďte dobrovolný DAR!
  • Když provádíte úhradu za více členů, do kolonky: "Specifická úhrada" uveďte jejich počet.
  • Do "Textu zprávy" uvedete jejich ID číslo, Příjmení, Jméno a SKYPE kontakt.
  • Až po vyplnění celého FORMULÁŘE a kliknutím na tlačítko "Odeslat", se Vám na další stránce ukáže bankovní účet, a Variabilní symbol, pro identifikaci platby. Pozorně si tyto údaje opište a pak realizujte Vaší platbu.

FORMULÁŘ k úhradě Služeb - dobrovolným DAREM.

Ve Formuláři musí být vypsány všechny kolonky označené (*). Když se Vás netýkají, napište tam - NE.