Úhrady služeb Virtuálnímu Servisnímu Centru - dobrovolným DAREM.

Bankovním převodem nebo vkladem, převeďte vypočtenou částku, na účet: Komerční banky a variabilního symbolu pro identifikaci platby. 
 
A) Členové v SEKCI: Impetra Plus, hradí za roční přístup do "BS" DAR ve výši 300.-KčK úhradě svého DARU použijí níže uvedený formulář. 

B) Členové v SEKCI: Finanční Instituce, s úhradou DARU ve výši 300 Kč - dlouho NEČEKEJTE:

  • V době konání "Mega Kolotoče", bude aktivace přístupu do "BS" - POZASTAVENA! Když v této době provedete platbu, bude Váš přístup do "BS" aktivován, až po skončení "Mega Kolotoče"! 
  • To platí pro členy kterékoliv SEKCE, či jakéhokoli jiného požadavku na umožnění přístupu do "BS"!
  • Po ukončení "Mega Kolotoče", bude aktivace "BS" členům opět umožněna.
  • DAR bankovním převodem, je bez poplatků pro KB! Platíte jen popatek svoji bance za převod.
  • DAR v hotovosti na přepážce banky, je bez poplatků pro KB! Na tuto skutečnost upozorněte pokladníka banky. Vy vždy hradíte jen zde uvedenou cenu.

=======================================================================

NEZAPOMEŇTE vypsat níže uvedený FORMULÁŘ, aby jste obdrželi potřebné hasla!

  • Podle Vámi vybraných služeb, ve FORMULÁŘI, uhraďte dobrovolný DAR!
  • Když provádíte úhradu za více členů, do kolonky: "Specifická úhrada" uveďte jejich počet.
  • Do "Textu zprávy" uvedete jejich ID číslo, Příjmení, Jméno a SKYPE kontakt.

 

Až po vyplnění celého FORMULÁŘE a kliknutím na tlačítko  Odeslat , se Vám na další stránce ukáže bankovní účet, a Variabilní symbol, pro identifikaci platby. Pozorně si tyto údaje opište a pak realizujte Vaší platbu.

 

FORMULÁŘ k úhradě Služeb - dobrovolným DAREM.

Ve Formuláři musí být vypsány všechny kolonky označené (*). Když se Vás netýkají, napište tam - NE.