Úhrady služeb Virtuálnímu Servisnímu Centru - dobrovolným DAREM.

A) Bankovním převodem nebo vkladem v KB, pošlete dobrovolný DAR ve výši 300,-Kč, na účet: Komerční banky a variabilního symbolu pro identifikaci platby. 
 
MEGA KOLOTOČ:
 
  • V době konání "Mega Kolotoče", bude aktivace přístupu do "BS" - POZASTAVENA! Když v této době provedete platbu, bude Váš přístup do "BS" aktivován, až po skončení "Mega Kolotoče"! 
  • To platí pro členy kterékoliv SEKCE, či jakéhokoli jiného požadavku na Spravce webu TT-Partners!
  • Po ukončení "Mega Kolotoče", bude aktivace "BS" členům opět umožněna a ihned provedena.
  • DAR bankovním převodem, je bez poplatků pro KB! Platíte jen popatek svoji bance za převod.
  • DAR v hotovosti na přepážce banky, je bez poplatků pro KB! Na tuto skutečnost upozorněte pokladníka banky. Vy vždy hradíte jen zde uvedenou cenu. 

 

B) Členové v SEKCI: Finanční Instituce, mohou využít si dalších SLUŽEB webu TT-Partners.

C) Členům v  SEKCI: Impetra Plus Ltd. už další SLUŽBY nejsou a nebudou poskytovány!

 

NEZAPOMEŇTE vypsat níže uvedený FORMULÁŘ, aby jste obdrželi potřebné hasla!

  • Podle Vámi vybraných služeb, ve FORMULÁŘI, uhraďte dobrovolný DAR!
  • Když provádíte úhradu za více členů, do kolonky: "Specifická úhrada" uveďte jejich počet.
  • Do "Textu zprávy" uvedete jejich ID číslo, Příjmení, Jméno a SKYPE kontakt. 

 

Až po vyplnění celého FORMULÁŘE a kliknutím na tlačítko  Odeslat , se Vám na další stránce ukáže bankovní účet, a Variabilní symbol, pro identifikaci platby. Pozorně si tyto údaje opište a pak realizujte Vaší platbu.

 

FORMULÁŘ k úhradě Služeb - dobrovolným DAREM.

Ve Formuláři musí být vypsány všechny kolonky označené (*). Když se Vás netýkají, napište tam - NE.