Úhrady služeb Virtuálnímu Servisnímu Centru - dobrovolným DAREM.

 Jen pro klienty z ČR - úhradu jakékoli služby proveďte podle těchto pokynů:
  • za roční přístup do "Blokovaných Stránek" částku 300 Kč s poplatkem za převod 337 Kč.
  • za roční služby Vašho "Kabinetu ve FIN" částku 1.000 Kč s poplatkem za převod 1.113 Kč.
 

Převedete bakovním převodem vypočtenou částku na uvedený bankovní účet: 

Komerční bankačíslo účtu: 115–2035390247/0100, variabilní symbol je: 4353643198 

- U bankovního převodu DARU - připočtěte k převáděné částce +25,00 Kč + 3,8 % za převod.

(VZOR: převádíte    300,00 Kč + 25,00 =  325 + 3,8% = je 12, 38 Kč, což dohromady je 337,00 Kč).

(VZOR: převádíte 1.000,00 Kč + 70,00 =  1.070 + 4,0% = je 42,80 Kč, dohromady je 1.113,00 Kč). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jen pro klienty z ČR - vložíte zvolenou částku v hotovosti na zvolené číslo účtu:

Komerční banka, číslo účtu: 115–2035390247/0100, variabilní symbol je: 4353643198

Vklad hotovosti je ZDARMA. Na tuto skutečnost případně upozorněte pokladníka banky. 

- U hotovostního převodu DARUpřipočtěte k převáděné částce + 25,00 Kč + 3,8 % za převod.

(VZOR: posíláte    300,00 Kč + 25,00 =  325 + 3,8% = je 12, 38 Kč, což dohromady je 337,00 Kč).

(VZOR: posíláte 1.000,00 Kč + 70,00 =  1.070 + 4,0% = je 42,80 Kč, dohromady je 1.113,00 Kč).   

=======================================================================

Až potom vypíšete níže uvedený FORMULÁŘ.

  • Podle vybraných služeb, ve FORMULÁŘI, uhraďte dobrovolný DAR!
  • Když provádíte úhradu za více členů, do kolonky: "Specifická úhrada" uveďte jejich počet.
  • Do "Textu zprávy" uvedete jejich ID číslo, Příjmení, Jméno a SKYPE kontakt.
  • Až po vyplnění celého FORMULÁŘE  a kliknutím na tlačítko "Odeslat", souhlasíte se spracováním svých osobních údajů pro poskytnutí přístupu do "Blokovaných Stránek webu TT-Partners".

 

FORMULÁŘ k úhradě Služeb - dobrovolným DAREM.

Ve Formuláři musí být vypsány všechny kolonky označené (*). Když se Vás netýkají, napište tam - NE.

  • Po úhradě SLUŽBY dobrovolným DAREM a odeslání správně vyplněného FORMULÁŘE, Vám aktivujeme uhrazenou službu. Heslo pro přístup do "Blokovaných Stránek" webu TT-Partners obdržíte na uvedený E-mail ve FORMULÁŘI.