Drazí přátelé, představte si, že je rok 2009 a právě jste se stali svědky události, která může změnit Váš život!

Dostali jste se k informaci, že právě vznikl bitcoin - kryptoměna, o které čtete, že Vám za pár let může přinést miliony dolarů. Vy ale této zprávě nevěnujete žádnou pozornost, vždyť kolikrát jste už něco podobného slyšeli nebo četli? 

Takže tuto zprávu vymažete a pustíte z hlavy. Pak v roce 2010 se k Vám donese zpráva, že si nějaký člověk koupil za 10.000,00 bitcoinů (2 pizzy - cca 15 USD). Během následujících dnů se objeví informace, že někdo nabízí 10.000,00 bitcoinů k prodeji za 50 USD. V duchu se tomu jen zasmějete a poklepete se na čelo, vždyť který blázen by přijal nějakou stupidní počítačovou měnu a nechal si jí platit za své výrobky a služby. A kdo by za takový nesmysl utrácel celých 50 USD? Jak jsou ti lidé hloupí a nepoučitelní!

Je rok 2017 a Vy se náhodou na internetu dostanete k informaci, která publikuje aktuální cenu Bitcoinu, za kterou ho můžete koupit a připomenete si zprávu o dvou pizzách a 10.000,00 bitcoinech za ně zaplacených a v duchu nevěřícně počítáte, kolik byste dnes dostali dolarů, kdybyste to Vy měli (oněch deset tisíc bitcoinů na svém účtu). Vždyť jde o částku vyšší než 6.000.000,00 amerických dolarů! A Vy si přejete jen jediné, mít stroj času, abyste mohli vrátit do roku 2010, abyste napravili svoji chybu a pořídili si alespoň za pár stovek dolarů ty Bitcoiny, protože pokud byste to tehdy udělali, dnes byste byli milionáři a Váš život by byl zcela jiný, lepší…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes prožíváte deja vu. 

Dostává se k Vám informace, že vznikla nová vnitřní měna, kterou nabízí "FINANČNÍ INSTITUCE" (dále jen "FIN"), v konceptu DiBaCoin. Dnes stojíte na rozcestí a jen na Vás záleží, kterým směrem se vydáte. Využijete tentokrát svoji šanci a změníte svůj život nebo opět mávnete rukou se slovy, že je to hloupost a opět si necháte tuto možnost proklouznout mezi prsty. Za pár let můžete být bohatí. Hodně bohatí! Anebo si za 5 let můžete opět přát mít stroj času, abyste se mohli vrátit v čase do dnešního dne a pokusit se změnit své rozhodnutí…

Koncept DiBaCoin vznikl v roce 2013 a v roce 2015 byl připravován na své uvedení do života. Základní myšlenkou bylo, vytvoření produktu, který maximalizuje zisk klienta, který DiBaCoiny vlastní. To znamená držet se hesla „minimální náklady, maximální zisk”! Proto vznikl zcela unikátní způsob uvádění DiBaCoinů do oběhu s velmi štědrým systémem bonusů a odměn.

Když byl v polovině roku 2015 DiBaCoin připraven, rozhodli se jeho tvůrci podrobit ho velmi náročné, praktické zkoušce ohněm. Na papíře a v teorii vypadalo všechno skvěle, nicméně teprve ostrý provoz měl tyto výpočty buď potvrdit, nebo vyvrátit. Proto na přelomu června a července 2015 byl spuštěn ostrý, praktický test, jehož se zúčastnilo 56 vybraných klientů, kteří se konceptu DiBaCoin plně věnovali. Tento test trval rok a jeho výsledky předčily veškerá očekávání. Nejenom, že se potvrdily předchozí teoretické výpočty, ale díky nim byl DiBaCoin ještě vylepšen a zvýšil se tak jeho ziskový potenciál. Jen pro představu - během prvního roku ostrého testu, zaznamenal DiBaCoin zisk 1.282,0% ve velkoobchodním obratu s nárůstem hodnoty o 14.320,0%! Ano, nejde o chybu, tato čísla jsou správná!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V červenci 2016 byl DiBaCoin uvolněn pro širokou veřejnost, který svým majitelům generuje vysoké příjmy, a to hned třemi způsoby:

 • 1. Rychlý zisk - díky "Marketingovému plánu" a bonusům dokáže vytvořit zisk v minimální výši 2.500.000,- CZK, a to v období kratším, než půl roku.
 • 2. Střednědobý zisk - v období 2 až 5 let je schopen vygenerovat zisky v rozmezí několika, set až tisíc procent vložené investice.
 • 3. Dlouhodobý zisk - do 15 let za každých vložených 1.800,- CZK bez využití "Marketingového plánu" dokážou DiBaCoiny vygenerovat 750.000,-CZK, ale také násobky této částky s využitím "Marketingového plánu", kde důležitým prvkem je, že tento zisk není k dispozici teprve po uplynutí několika let, ale je vyplácen klientovi kontinuálně po celou tuto dobu!

 

Výhodou je fakt, že tyto 3 způsoby funguji nezávisle na sobě, ale mohou být propojeny jen jednou Vaši investici ve výši 2.000,- CZK. Tato investice dokáže generovat zisky ve všech třech způsobech. Výsledky pak mohou být následující:

 • 1. Rychlý zisk propojený s marketingem může v tomto případě vygenerovat pro klienta částku ve výši cca 4.362.500,- CZK.
 • 2. Střednědobý zisk bez účasti v Marketingu, je schopen vygenerovat zisk několika desítek tisíc až stovek tisíc CZK.
 • 3. Dlouhodobý zisk bez účasti v Marketingu může představovat 1.250.000,- CZK, ale také desítky násobků této částky!

 

Umožňuje to unikátní kombinace metod uvádění DiBaCoinů na trh, ale i zajištění růstu jeho hodnoty a záruky banky o zpětném odkupu od klientů, pokud taková potřeba vznikne. To znamená, že klient má GARANCI, že pokud by potřeboval své DiBaCoiny ihned zpeněžit, může tak učinit okamžitě, protože DiBaCoiny od něj banka odkoupí za aktuální odkupní cenu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se na DiBaCoinech vydělává konkrétně? Jak se vytváří dlouhodobý zisk...

První klient si zakoupil 10 Velkoobchodních DiBaCoinů (dále jen "VDBC")  na svůj účet. Těch 10 "VDBC" koupil za cca 15,00 CZK. Po pár letech by těchto 10 VDBC mohl zpětně směnit za více než 1.500,- CZK.

 • Svůj prvotní vklad zhodnotil více než 100násobně.
 • Dnes lituje jen toho, že si DiBaCoinů nepořídil tehdy více.
 • Takových příkladů je více a stále více klientů začíná chápat smysl i možnosti, které jim DiBaCoin poskytuje.
 • V polovině roku 2015, stál jeden MDBC 2,50 DOP, v srpnu 2016 jeho hodnota už byla 358,38 DOP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proč je DiBaCoin tak úspěšný?

Důvodů, je více:

 • za 1. Jde o samotný algoritmus definice hodnoty jednotlivých DiBaCoinů, které se dostávají na trh. Díky tomuto, známe hodnotu každého dalšího MDBC, který se na trh dostává, ale i toho, který je z trhu stažen zpět do banky.
 • za 2. Jde o způsob, jakým se jednotlivé DiBaCoiny dostávají ke klientům. Tento způsob totiž poskytuje maximální bonusy všem klientům, kteří se této emise účastní. A samotná účast na emisi DiBaCoinů je jednoduchá a přístupná každému, kdo o ně projeví zájem.
 • za 3. Jde o aktivní tvorbu trhu, kterou realizuje samotná banka, zastřešující emisi DiBaCoinů mezi klienty.
 • za 4. Jistota vysoké návratnosti vytvořená realizací komplexního a fungujícího systému, který je plně pod kontrolou banky.

 

Za 1. První "VDBC"), který byl klientem pořízen v roce 2015, měl hodnotu 2,5025 DOP (dominikánské pesso). V polovině roku 2016, kdy byl tento produkt ze zkušebního provozu uvolněn pro všechny klienty, jeho hodnota byla 358,37670 DOP

Počet VDBC, které budou uvolněny na trh je konečný a je stanoven na 1.000.000.000 VDBC (jeden bilion) kusů. Každý další VDBC, který je uváděn na trh, má jasně definovanou emisní hodnotu v DOP a hodnota toho posledního z nich na trh uvedeného bude 25.000.002,5 DOP. Při emisi jednotlivých VDBC na trh, jejich hodnota systematicky roste. Při jejich zpětném převodu do banky opět postupně klesá.

 

Za 2. Nejzajímavější na celém produktu je způsob, kterým se tyto jednotlivé VDBC dostávají na trh. I když emitentem VDBC je banka a jejich hodnota při emisi systematicky roste, prakticky veškeré zisky jsou v podobě bonusů předávány klientům banky. Stačí, aby měl klient aktivovanou pozici „Wholesaler Passive a minimálně 1000 VDBC na svém Wholesaler účtu.

"Banka totiž při emisi dává na Wholesaler účty klientů VDBC za fixní hodnotu 2,5 DOP. Následně jsou jednotlivé VDBC převáděny skrze tyto Wholesaler účty jednotlivým klientům za aktuální emisní hodnotu Maloobchodních DibaCoinů (dále jen MDBC), která s každým dalším prodejem MDBC roste. Přičemž 10% této hodnoty MDBC je ihned v DOP připsáno, jako bonus na "Marketingový účet Wholesalera", prostřednictvím kterého byl tento MDBC převeden ke klientovi - jeho Sponzorovi.

Příklad: Dne 24. srpna 2016 měl MDBC hodnotu 358,37670 DOP. Ve chvíli, kdy klient realizuje směnu zakoupením 1 MDBC na svůj DBC účet, je mu z jeho účtu vedeného, třeba v měně DOP, odečtena částka ve výši aktuálního kurzu, tedy 358,37670 DOP. Z této transakce se vypočítá bonus ve výši 10 % hodnoty nákupu, což v tomto případu tedy 35,83767 DOP. Tento bonus je převeden na "Marketingový účet Sponzora" v pozici Wholesaler v případě, že tento Sponzor měl ve svém Wholesaler účtu alespoň 1001 VDBC a tato směna byla realizována prostřednictvím jeho účtu, třeba systémem "KOLOTOČ".

Vezmeme-li v úvahu, že si Wholesaler pořídil třeba 1.250 VDBC a JEDEN VDBC má hodnotu 2,5 DOP. Při emisi získal Sponzor za tento jediný VDBC, bonus ve výši 35,83767 DOP. Dosáhl více než 14-ti násobné zhodnocení. Každý další MDBC má vyšší hodnotu při emisi než předcházející, pak i bonusy, které banka připisuje Wholesalerům na jejich marketingové účty, rovněž rostou.

 

Za 3. Aktivní tvorba trhu banky je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších prvků, které celý produkt činí tak zajímavým a díky kterým je dosahováno tak vysokého zhodnocení. Je to rovněž prvek, kterým se DiBiCoiny odlišují od dalších virtuálních měn a kryptovalut. Zde se totiž skrývá hlavní výhoda, kterou je neustálý a systematický růst hodnoty MDBC v držení klientů a záruka zhodnocení pro Wholesalery. Banka zde postupuje podle následujícího schématu: "Finanční prostředky shromážděné od jednotlivých Wholesalerů převádí do vysoce ziskových projektů, které má pod svou plnou kontrolou a z velké části zisku, které tyto projekty generují, nakupuje a realizuje takzvané „strategické nákupy MDBC” od jednotlivých Wholesalerů, čímž se jednak postupně zvyšuje hodnota MDBC v držení klientů a zároveň jsou Wholesalerům připisovány bonusy dle specifického klíče nazývaného „KOLOTOČ"".

 

Za 4. Základem myšlenky produktu DiBaCoin bylo vytvoření bezpečného způsobu zhodnocování pro klienty banky tak, aby se minimalizovala rizika neúspěchu a aby byla míra dosažitelného zhodnocení vysoko nad průměrem stávajících možností. To znamenalo nejenom definovat produkt, ale hlavně vytvořit fungující a logicky postavený systém, který by zajišťoval toto nadstandardní zhodnocení, jistotu jeho růstu a také maximálně spravedlivý způsob rozdělení zhodnocení mezi jednotlivé klienty. Jako u většiny produktů tohoto typu, jsou nejvíce bonifikováni klienti, kteří aktivně budují své produktové portfolio. (Budování produktového portfolia je proces, kdy na základě doporučení nového klienta, stávající klient - Sponzor dostává od banky bonusové VDBC i MDBC a další bonusové úroky z aktivity klientů, kteří se programu účastní na základě jeho osobního doporučení v "Marketingovém systému banky).

Při vytváření produktu se hledala odpověď na dotaz: "Jak zajistit vysoké zhodnocení klientovi, kterému se z jakýchkoli důvodů nedaří budovat své produktové portfolio"?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proto byl definován povinný odkup VDBC od banky, systém „KOLOTOČ”.

Co je to „KOLOTOČ”? Je to způsob postupného připisování bonusů jednotlivým Wholesalerům na základě stavu jejich Wholesaler účtu. Funguje to následujícím způsobem:

Dejme tomu, že existují 4 Wholesaleři a každý z nich má na svém Wholesaler účtu jiné množství VDBC:

 • Wholesaler A má 3.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler B má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler C má 1.010 VDBC jednotek.
 • Wholesaler D má    999 VDBC jednotek.

 

"KOLOTOČ" sestaví tyto Wholesalery do pořadí podle počtu VDBC jednotek od nejvyššího do nejnižšího počtu VDBC. Ve chvíli, kdy banka provádí strategický nákup VDBC, tento nákup realizuje podle následujícího klíče:

 • Wholesaler A má na účtu 3.000 VDBC, banka odkoupí 3 VDBC a připíše mu bonus. 
 • Následně od Wholesalera B odkoupí 2 další VDBC a připíše mu bonus. 
 • Další 2 VDBC nakoupí od Wholesalera C a také mu připíše bonus. 
 • Wholesaler D má jen 999 VDBC, banka mu odkoupí jeden VDBC a připíše mu bonus. 

 

Banka vždy odkoupí takové množství VDBC, kolik tisíc velkoobchodních jednotek mají jednotliví Wholesaleři na svých účtech. Za každý, započatý jeden tisíc velkoobchodních jednotek, banka odkoupí 1 VDBC. To znamená, že pokud má Wholesaler na účtu 999 VDBC jednotek, odkoupí banka od něj 1 VDBC. Pokud má na účtu 1010 jednotek, odkoupí od něj banka 2 VDBC.

V průběhu doby ale Wholesaler B doporučí 5 nových Wholesalerů - E, F, G a H, kteří si na své účty převedou po 2000 VDBC.  Pořadí v "KOLOTOČI" by tedy mělo vypadat následovně:

 • Wholesaler A má 2.997 VDBC jednotek.
 • Wholesaler E má 2.000 VDBC jednotek. 
 • Wholesaler F má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler G má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler H má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler B 1.998 VDBC jednotek.
 • Wholesaler C má 1.008 VDBC jednotek.
 • Wholesaler D má    997 VDBC jednotek.

 

Jenže Wholesaler B v průběhu doby navýší svůj Wholesaler účet o 2.000 VDBC. To znamená, že na jeho Wholesaler účtu bude celkem o 2.000 VDBC více, než by bez tohoto navýšení bylo.

Proto pořadí do kolotoče bude v tomto případě vypadat trochu jinak:

 • Wholesaler B3.998 VDBC jednotek.
 • Wholesaler A má 2.997 VDBC jednotek.
 • Wholesaler E má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler F má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler G má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler H má 2.000 VDBC jednotek.
 • Wholesaler C má 1.008 VDBC jednotek. 
 • Wholesaler D má    997 VDBC jednotek.
 •  

Svojí aktivitou se Wholesaler B dostal na první místo pro toto pořadí "KOLOTOČE".

Zde je třeba pamatovat na jedno - čím více je klientů v pozici Wholesaler, tím větším kapitálem banka disponuje a tím také dosahuje většího zhodnocení. A to bance dovoluje provádět stále vyšší strategické nákupy VDBC od Wholesalerů a tím pro ně zajišťuje vyšší zhodnocení.

 

Platí to ale i pro Wholesalera, jemuž se NEDAŘÍ budovat své produktové portfolio? Uveďme si jako příklad Wholesalera C, jenž má na svém účtu pouhých 1.008 VDBC a na více se mu již nikdy nepodaří dosáhnout. Jak vysokého zhodnocení tento klient může dosáhnout? Definujme si pro tuto možnost v "KOLOTOČI", ve kterém je umístěno 1.000 takových Wholesalerů a každý z nich má 1.000 VDBC na svém účtu. I kdyby se stalo, že už žádný z nich nikdy nezíská na svůj velkoobchodní účet žádný nový VDBC a ony budou odkupovány pouze v systému "KOLOTOČ" prostřednictvím strategických nákupu banky, pak Wholesaler C (ale i každý další v tomto příkladu) obdrží na svůj marketingový účet částku v hodnotě cca 25 000 USD (cca 600.000 CZK). Tuto částku obdrží postupně během několika let. A toto je zhodnocení nikoli v případě, že se Wholesalerům daří, ale v případě, že se jim vůbec nedaří!

 

Nakonec jeden příklad vysoce ziskové aktivity, kterou banka má plně pod kontrolou. 

V Dominikánské republice je provozován systém mikro půjček s úrokovou sazbou 30 % měsíčně. V Evropě jsou tyto půjčky velmi rizikové, jenže v karibské oblasti tomu tak není. Důvodem je celková situace na dominikánském trhu, mentalita lidí a také důvod, proč si lidé tyto půjčky berou. V Karibiku si třeba klient vezme půjčku ve výši 10.000 DOP a nakoupí za ně třeba doutníky za cenu 50 až 100 DOP za kus. Tyto doutníky pak na plážích prodává turistům za cenu 2.000 DOP za kus, tedy za dvacetinásobek původní ceny. Při prodeji pouhých sedmi kusů má půjčku i s úrokem zaplacenou, což většinou není problém realizovat během jednoho dne. A co udělá se zbytkem peněz za doutníky? Jednoduše je utratí, a proto si příští měsíc půjčí znovu. Je to jen příklad, ale velmi přesně ukazuje, proč lze v oblasti Karibiku generovat tak vysoké příjmy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se vytváří střednědobý zisk v DiBaCoinech 

V červnu 2015 si klient koupil 10 prvních MDBC. Dle jeho pozdějších slov,  jeho motivace nebyla touha zisku. Udělal to spíše z hecu. Jednak chtěl vyzkoušet, zda to bude fungovat, ale hlavně se bál, že by mohl přijít o peníze. Takže částka vynaložená na nákup těch 10 VDBC se mu zdála přiměřená. O jakou investiční částku se to jednalo? Tehdy šlo o necelých 0,60 amerického dolaru, čili v přepočtu o cca 15,- CZK. Zde je třeba připomenout, že se nejednalo o 10 VDBC, ale o standardní MDBC, které si koupil na svůj Standard DBC Personal Account. Koncem října 2016, původní strach a obavy vystřídaly jiné pocity. Když se totiž podíval na aktuální kurz MDBC, zjistil, že díky svým obavám nepřišel o spoustu peněz! Spočítal si totiž, že kdyby (24.10.2016) vyměnil svých 10 MDBC na americké dolary, utržil by více než 73,- USD, což je cca 1.850,- CZK. Za každou vloženou korunu by tedy dostal 123,- CZK zpět! To také znamená, že kdyby se tehdy rozhodl vložit do nákupu MDBC alespoň 2.000,- CZK, měl by dnes 246.000,- CZK.

A kdyby místo CZK vložil do MDBC 2.000,- USD, pak by měl 246.000,- USD, což je v přepočtu 5.904.000,- CZK.  

 

Vývoj kurzu DiBaCoin za několik měsíců.

Z grafu je vidět postupný růst hodnoty DiBaCoinů vůči ostatním měnám. Někdy tato hodnota klesá, někdy stoupá pomaleji, někdy je vidět významný skok jeho hodnoty.

Když ale sledujete dlouhodobý trend, hodnota DiBaCoin má velký růstový potenciál. Stejně to vidí i onen klient, jenž si koupil prvních 10 MDBC. Nechal se slyšet, že pokud mu strach a obavy nedovolily uvěřit hned na začátku a on si nepořídil významnější množství MDBC, pak nyní bude trpělivý a počká si, až hodnota MDBC naroste do takové hodnoty, aby si mohl koupit auto a dům.

Teď si asi myslíte, že je blázen. Vždyť to by znamenalo, že hodnota jednoho MDBC by musela překročit alespoň několik tisíc dolarů, Ideálně o několik desítek tisíc! V hodnotě MDBC máte pravdu. V tom, že je blázen však nikoli. Hodnota MDBC se řídí matematickým algoritmem, který reaguje na jednotlivé transakce prováděné prostřednictvím MDBC. Ve chvíli, kdy klient kupuje MDBC jeho hodnota postupně roste, ve chvíli, kdy je MDBC od klienta odkupován, jeho hodnota postupně klesá. A to vždy o stejnou minimální hodnotu. Takže již dnes víme, jakou hodnotu bude mít ten který MDBC. A také víme, že ten poslední bude mít hodnotu cca 500.000,- USD, tedy po přepočtu něco kolem 12.500.000,- CZK (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc CZK).

Z toho plyne představa, že klient za svých 10 MDBC dnes nebo před rokem koupených, za pár let si může koupit dům nebo auto (případně obojí). Už to nevyznívá jako čirý nesmysl, ale jako reálná vize.

DiBaCoiny jsou ideálním nástrojem pro zvyšování svého kapitálu ve střednědobém horizontu, tedy v rozmezí 2 až 5 let, kdy jeho hodnota může růst o desítky, stovky, ale i tisíce procent! Jakým způsobem si může klient zajistit, aby měl co nejvíce MDBC na svém Standard DBC Personal Account?

 

Existuje několik možností nákupů MDBC:

 • 1. Zasláním financí na svůj Standard DBC Personal účet bankovním převodem z jakékoli banky.
 • 2. Interním převodem financí z kteréhokoli Standard Personal měny v rámci partnerské banky.
 • 3. Bonusy z Marketingového programu, které si převedete na Standard DBC Personal účet. 
 • 4) Převody financí na S-account účet z jiné banky, kdy bonusy se připisují na jejich Standard DBC Personal účet.
 • 5. Využitím produktu DBC Saving.

 

V prvních čtyřech případech je situace jednoduchá. Buď si klient na Standard DBC Personal Account převede finanční prostředky sám, nebo mu MDBC partnerská banka připíše, jako bonus v rámci marketingového programu. Pak stačí, aby si klient počkal do chvíle, kdy odkupní cena MDBC dosáhne hodnoty, která klienta uspokojí. Pak stačí, aby si klient zpět převedl MDBC na nějaký svůj další Standard Personal Account vedený v jakékoli jiné měně (DOP, USD, CZK… atd.). Tyto peníze si pak může okamžitě vybrat buď skrze předplacené platební karty For.Direct nebo zahraničním bankovním převodem. Doporučená doba držení MDBC na svém Standard DBC Personal Account, je mezi 2 až 5 roky.

Existuje ale jeden způsob, který umožňuje průběžné zhodnocování MDBC na úrovní 10 až 100 % převádět, kdy tyto převody fungují zcela automaticky. Jedná se o program DBC Saving.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DBC Saving je program, kde si klient nastaví měsíční částku, za kterou chce nakupovat MDBC (minimální výše částky je definovaná na 500,- DOP, čili cca 260,- CZK) a definuje minimální požadované zhodnocení této částky v rozmezí 10 až 100 %. Doba programu je definována na alespoň 5 let s tím, že výnosy lze vybírat průběžně, klient tedy nemusí čekat do chvíle, kdy bude program ukončen.

Uveďme si příklad takového programu.

Tento program byl založen 3. května 2016 roku. Každého pátého dne v měsíci bude částka 400,- DOP, směněna na MDBC a program bude fungovat 60 měsíců, tedy 5 let.


Na tomto obrázku je vidět, jak systém automaticky nakoupil z účtu klienta ve dnech 5. května a 5. června MDBC vždy za částku 500,- DOP. Dle tehdejšího kurzu kdy 1 MDBC = 288,- DOP systém nakoupil vždy 1,39 MDBC.

Zhodnocení klient nastavil na 10 %. To znamená, že systém automaticky odkoupí od klienta takto získané MDBC ve chvíli, kdy odkupní hodnota MDBC bude vyšší alespoň o 10 % než cena, za kterou původně klient tyto MDBC koupil. Tato situace nastala dne 7. října 2016, jak je vidět na následujícím obrázku.

Klient sice nastavil 10% zhodnocení, jenže právě 7. října 2016, MDBC zaznamenaly významný nárůst své hodnoty, takže ve chvíli, kdy systém realizoval automatický odkup, klient zjistil, že výnos právě přesáhl definovaných 10 %. Hodnota MDBC byla tak vysoká, že reálný výnos klienta přesáhl 50 %, což je vidět na následujících obrázcích.

Na těchto převodech je vidět, že klient v květnu a červnu 2016 směnil skrze program DBC Saving dvakrát 500,- DOP a po pěti, respektive čtyřech měsících v říjnu 2016 dvakrát 600,- DOP. Jednoduše řečeno - za celkový vklad 800,- DOP získal více než 1.200,- DOP. A to je velmi slušné zhodnocení.

DiBaCoin je primárně produktem dosahujícím optimálního zhodnocení po dvou až pěti letech, zajímavého zhodnocení však dosahuje již po několika měsících.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak vytvořit rychlý zisk pomoci účtu "S-account"?

S-account je speciální účet, který je k dispozici všem klientům banky zdarma, je veden v DOP (dominikánské pesso) a i když na něj klient vloží jakoukoli částku, jeho stav bude vždy 0,-.

K čemu je tedy účet, když z něho peníze ihned mizí?

Ony tak docela nemizí. S-account je totiž účtem velmi speciálním a slouží jedinému účelu - maximalizaci bonusů v Marketingu pro aktivní klienty. O tom, jak funguje S-account si nejlépe ukážeme na příkladu.

Každému novému klientovi jsou v "KABINETU" k dispozici ihned dvě věci:

 • 1. Aktivní pozici „Wholesaler passive”,
 • 2. S-account účet.

Klient na "S-account účet" zašlete peníze jen převodem z jiné banky, v určitých případech lze vložit v hotovost. Ve chvíli, kdy na "S-account účet" dorazí platba, automaticky se provedou následující operace:

 • 1. Pokud dorazila platba v jiné měně, než je DOP, dochází automaticky ke konverzi na DOP.
 • 2. Za 90% částky jsou okamžitě nakoupeny VDBC, které se klientovi zobrazí v pozici „Wholesaler”.
 • 3. Za 10% částky jsou nakoupeny MDBC, čímž se klientovi zcela automaticky vytvoří „Standard Account DBC”, pokud ho nemá ještě založen a tento nákup se zobrazí na tomto účtu.
 • 4. Následně banka přidělí klientům bonusy dle marketingového plánu následujícím způsobem:
 • 4.1. Vezme hodnotu v DOP, za kterou byly klientovi nakoupeny VDBC a tuto hodnotu vydělí dvěma. Tím vznikne bonusový základ, který se pak dále dělí podle předem definovaného klíče.
 • 4.2. Klient, který doporučil svého nového klienta, obdrží bonus ve výši 50 % z bonusového základu.
 • 4.3. Klient nad ním obdrží 5 % bonusového základu, pokud má splněnou podmínku alespoň dvou doporučených aktivních klientů a na Wholesaler účtu má minimálně 1000 velkoobchodních jednotek DBC.
 • 4.4. Klient o další úroveň výše obdrží 8 % bonusového základu, pokud má splněnou podmínku alespoň tří doporučených aktivních klientů a na Wholesaler účtu má minimálně 1000 velkoobchodních jednotek DBC.
 • 4.5. Klient o další úroveň výše obdrží 12 % bonusového základu, pokud má splněnou podmínku alespoň čtyř doporučených aktivních klientů a na Wholesaler účtu má minimálně 1000 velkoobchodních jednotek DBC.
 • 4.6. Klient o ještě jednu úroveň výše obdrží bonus ve výši 25 % bonusového základu, pokud má splněnou podmínku alespoň pěti doporučených aktivních klientů a na Wholesaler účtu má minimálně 1000 velkoobchodních jednotek DBC.

 

Veškeré bonusy se zobrazují klientům v záložce „Marketing” v "Kabinetu" banky. První bonusy jsou zobrazeny klientovi ihned po připsání platby na jeho "S-account účet".

 

A teď zcela konkrétní příklad.

Dejme tomu, že na Vaše doporučení se zaregistruje Váš nový kamarád a zašle na svůj "S-account účet" částku, která odpovídá 10.000,0 DOP. Automaticky se provedou následující operace:

 • 1. Za částku 9.000 DOP systém nakoupí novému klientovi velkoobchodní jednotky VDBC, což znamená, že na jeho Wholesaler účtu se zobrazí 3.600 jednotek. Klient bude zařazen do Systému automatického odkupu VDBC, tzv. "KOLOTOČ".
 • 2. Za částku 1.000 DOP systém novému klientovi nakoupí MDBC (dle kurzu daného dne) a to v poměru 9/10 z účtu nového klienta a 1/10 bude zakoupena z "KOLOTOČE". Na marketingovém účtu klienta se zobrazí první bonus z tohoto nákupu.
 • 3. Následně systém vezme hodnotu nákupu, za kterou nakoupil VDBC (v tomto případě jde o částku 9.000,0 DOP) a tuto hodnotu vydělí dvěma. Vznikne bonusový základ ve výši 4.500 DOP. Z tohoto bonusového základu Vám, jako sponzorovi, bude ihned připsán bonus ve výši 50 % z výše bonusového základu, tedy na Vašem marketingovém účtu se objeví bonus ve výši 2.250 DOP. Tento bonus máte ihned k dispozici.

"S-account účet" je pro klienty, kteří chtějí vysoké bonusy v krátkém čase za jejich vlastní aktivitu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketingový plán - aneb kolik si můžete vydělat při využití "S-account účtu".

Tyto informace jsou určeny lidem, kteří chápou podstatu DiBaCoin a chtějí vydělávat. Ale nikoli pouze vydělávat. Je určena lidem, kteří chtějí vydělávat rychle, jednoduše a hlavně hodně. Pro ně banka na základě "S-account účtu" vytvořila systém odměn, který dokáže vytvořit z minimální finanční investice a vlastní aktivitou jednotlivce, opravdu vysoký příjem.

Důležitým slovem je zde pojem „systém”. Je to soubor jednotlivých kroků a úkonů, které je třeba realizovat takovým způsobem, jak jsou definovány a popsány. Pokud tyto kroky a jejich pořadí bude jednotlivými klienty dodržováno, pak se dostaví efekt v podobě vysokých příjmů. 

Když systém porušíte nebo změníte, přestane fungovat a svých cílů nedosáhnete! Je to podobné jako, když se chcete dostat autem na adresu, kde jste nebyli a ani nevíte, kde přesně je. Dostanete popis, jak se na toto místo dostanete. Pokud je v popisu napsáno, že máte jet 2 kilometry rovně a pak zabočit doleva, tak přece neuděláte to, že nejdříve zatočíte doleva a pak jedete dva kilometry rovně, protože byste se ocitli na zcela jiném místě, kde jste chtěli.

Když jste rozhodnutí, že chcete tento systém použít, a že opravdu chcete s "S-account účtem" vydělávat, pak se Vám dostane maximální podpory v podobě webinářů, prezentací i videonahrávek. Pokud se nechcete tohoto plánu účastnit, pak nemusíte, DiBaCoin a funkce Wholesaler Passive Vám bude vydělávat stejně, bude to jen déle trvat.

 

Po úspěšné registraci jsou klientovi aktivovány zdarma 2 základní produkty:

 • S-account účet a
 • pozice Wholesaler Passive

 

"S-account účet" je startovacím účtem, je veden v DOP (dominikánské pesso) a je definován takovým způsobem, aby klientovi umožnil nejlevnější a nejefektivnější využívání možností, které dává DiBaCoin a maximalizoval jeho zisky.

Nejdříve je třeba aktivovat svůj "S-account účet". To lze učinit buď bankovním převodem z jiné banky, nebo i vkladem v hotovosti. K aktivaci "S-account účtu" a všech možností, které tento "Marketingový plán poskytuje", stačí pouhých 2.000,- CZK (slovy dva tisíce korun).

Ve chvíli, kdy tento převod dorazí na "S-account účet", zcela automaticky se provedou následující úkony na účtu klienta:

 • 1. Dojde k automatické směně na DOP.
 • 2. Částka se rozdělí na dvě části:
 • 2.1. za 90 % této částky (1.800,- CZK) budou klientovi připsány na jeho "Wholesaler Passive pozici" jednotky VDBC. Množství připsaných VDBC jednotek zjistíte kliknutím na záložku „Wholesaler”.
 • 2.2. za 10 % této částky (tedy 200,- CZK) bude proveden nákup MDBC.
 • 3. Klientovi systém automaticky aktivuje "Standard DBC Personal Account".
 • 4. Na tento nově vytvořený účet se připíše bonus v odpovídajícím množství MDBC, (10% částky zaslané na "S-account účet").
 • 5. Na bonusový účet klienta systém připíše odměnu z tohoto nákupu. Výši odměny zjistíte kliknutím na záložku „Marketing”.

 

Jen pro zopakování - když se NECHCETE zúčastnit "Marketingového plánu", již tímto krokem si zajistil alespoň 2 způsoby, jakým se jeho investice zhodnotí. Získal více než 1.000 velkoobchodních jednotek VDBC, které mu z dlouhodobého hlediska přinesou kolem 25.000,- USD zisku, (cca částku kolem 600.000,- CZK) a také má na svém účtu odpovídající hodnotu MDBC, jehož kurz vůči ostatním měnám postupně roste, což bude znamenat v období delším než 2 roky rovněž zajímavý zisk.

Jenže pro ty, kteří rádi vydělávají peníze a jsou aktivní, ta pravá zábava teprve začíná!

Základem je poznání, že pokud se DiBaCoin líbí Vám, bude se líbit i dalším lidem. A praxe posledních týdnů ukazuje, že tomu tak je. K "Marketingovému plánu" se velmi rychle připojují lidé z různých zemí světa - Německa, Dánska, Chorvatska, Irska, Řecka, ČR, Slovenska, Polska … atd. Stačí se jen porozhlédnout kolem sebe a vnímat potřeby lidí.

Proč využít "Marketingový plán"? Protože banka poskytuje za tuto službu velmi vysoké bonusy, které se pak následně zobrazí na marketingovém účtu klienta. Samotná banka neprovádí reklamní ani akviziční činnost a nové klienty přijímá pouze na doporučení stávajícího klienta. Když se někdo chce stát klientem banky a není, kdo by jej doporučil, banka takového klienta nepřijme.

Co se stane, když stávající klient doporučí nového klienta a ten si aktivuje svůj "S-account účet"?

Banka vyplatí stávajícímu klientovi bonus. Jak vysoký tento bonus bude? To lze jednoduše vypočítat. V předchozích bodech bylo vysvětleno, jak se dělí částka 2.000,- CZK ve chvíli, kdy dorazí na účet "S-account účet" klienta. Uvedli jsme, že za 90 % této částky, tedy 1.800,- CZK, jsou klientovi připsány VDBC na "Wholesaler Passive pozici" A právě tato částka je velice důležitá, protože z ní se vypočítá bonus pro stávajícího klienta, který nového klienta doporučil. Děje se to následujícím způsobem:

1. Z částky 1.800,- CZK banka definuje základ pro výpočet bonusů tak, že jí dělí dvěma. Výsledkem je hodnota 900,- CZK. Tato hodnota je oním základem pro výpočet bonusů.

2. Takto definovaných 900,- CZK jsou bonusy rozděleny mezi stávající klienty tímto způsobem:

 • 2.1. Klient v první úrovni obdrží bonus ve výši     50 % z bonusového základu,  což je 450,- CZK.
 • 2.2. Klient ve druhé úrovni obdrží bonus ve výši    5 % z bonusového základu,    což je 45,- CZK.
 • 3.3. Klient ve třetí úrovni obdrží bonus ve výši       8 % z bonusového základu,    což je 72,- CZK.
 • 4.4. Klient ve čtvrté úrovni obdrží bonus ve výši  12 % z bonusového základu,  což je 108,- CZK.
 • 5.5. Klient v páté úrovni obdrží bonus ve výši       25 % z bonusového základu,  což je 225,- CZK.

 

K tomu, aby stávající klient obdržel maximální bonusy, stačí splnit dvě jednoduché podmínky:

 • 1. Mít ve Wholesaler Passive účtu minimálně 1000 velkoobchodních jednotek.
 • 2. Doporučit 5 svých klientů, kteří si aktivují "S-account účet" min. částkou 2.000,- CZK.

 

Kolik konkrétně lze tedy v takovém případě vydělat?

Jako příklad si uvedeme situaci, kdy každý klient s aktivním "S-account účtem" vždy doporučí alespoň 5 nových klientů:

 • 1. Klient v první úrovni získá bonus ve výši          5 x 450,- CZK,     což je 2.250,- CZK. 
 • 3. Klient ve druhé úrovni získá bonus ve výši  25 x   45,- CZK,     což je 1.125,- CZK.
 • 3. Klient ve třetí úrovni získá bonus ve výši      125 x   72,- CZK,     což je 9.000,- CZK. 
 • 4. Klient ve čtvrté úrovni získá bonus ve výši   625 x 108,- CZK,   což je 67.500,- CZK.
 • 5. Klient v páté úrovni získá bonus ve výši    3.125 x  225,- CZK, což je 703.125,- CZK.

 

To znamená, že klient získá svou investici v bonusech nazpět. Za aktivaci "S-account účtu" tedy stávající klient získá bonusy v celkové výši 783.000,- CZK. To ale zdaleka není všechno. V podstatě jde pouze o začátek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý klient si své bonusy chce vybrat. 

K tomuto účelu si aktivuje například "Standard DOP Personal Account účet". Jednorázová aktivace tohoto účtu stojí 3.000,-DOP, což je 1.500,- CZK a lze ho realizovat převodem z "Marketingového účtu banky", tedy z bonusů. Klient tedy nemusí do banky posílat žádné další investice!

Pokud má klient aktivní svůj "Standard DOP Personal Account", pak z aktivací doporučených klientů rovněž dostane bonus. Základ pro výpočet bonusů je v tomto případě stanoven na 750,- CZK.

Bonusy za aktivace účtů doporučených klientů.

 • 1. Klient z první úrovně získá bonus ve výši          5 x 75,00 CZK,       což je 1.875,- CZK. 
 • 2. Klient ze druhé úrovně získá bonus ve výši    25 x   37,50 CZK,         což je 938,- CZK.
 • 3. Klient ze třetí úrovně získá bonus ve výši     125 x   60,00 CZK,      což je 7.500,- CZK.
 • 4. Klient ze čtvrté úrovně získá  bonus ve výši 625 x   90,00 CZK,    což je 56.250,- CZK.
 • 5. Klient z páté úrovně  získá bonus ve výši   3125 x  187,50 CZK,  což je 585.938,- CZK.

 

Za aktivaci jednoho účtu, třeba v DOP, stávající klient získá bonusy v celkové výši 625.500,- CZK. Když připočteme bonus z "S-account účtu", pak jde o částku v celkové výši 1.408.500,- CZK.

Jenže to opět ještě není vše. Klient má možnost své bonusy vybírat skrze předplacenou platební kartu, kterou si zakoupí za 25,- USD, cca 600,- CZK. Tuto úhradu rovněž lze realizovat z bonusů, tedy opět není třeba zasílat žádné další investice.

Jako základ pro výpočet bonusů je stanovená částka ve výši 12,50 USD, cca 300,- CZK a k tomu, aby klient tyto bonusy získal, musí mít aktivní vlastní předplacenou platební kartu For.Direct.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusy za aktivaci platební MasterCard:

 • 1. Z první úrovně získá klient bonus ve výši         5 x 150,- CZK,          což je 750,-CZK. 
 • 2. Z druhé úrovně získá klient bonus ve výši      25 x   15,- CZK,          což je 375,-CZK.
 • 3. Ze třetí úrovně získá klient bonus ve výši     125 x    24,- CZK,     což je 3.000,- CZK.
 • 4. Ze čtvrté úrovně získá klient bonus ve výši  625 x    36,- CZK,   což je 22.500,- CZK.
 • 5. Z páté úrovně získá klient bonus ve výši   3.125 x    75,- CZK,  což je 234.375,- CZK.

 

Za aktivaci platební MasterCard tedy stávající klient získá bonusy v celkové výši 10.875,- USD, což při kurzu cca 24 CZK za 1 USD činí 261.000,- CZK. Spolu s ostatními bonusy tedy klient může získat 1.680.375,- CZK.

To ale opět ještě není vše. 

Když má klient platební kartu, lze předpokládat, že bude prostřednictvím vybírat bonusy a kartou je utrácet. Při používání platební MasterCard, se rovněž klientovi počítají bonusy. Jako základ je použitá částka ve výši 0,3% z částky, kterou si klient převede na tuto kartu. Předpokládejme, že si každý klient měsíčně vybere tímto způsobem 10.000,- CZK. Pak jako základ pro výpočet bonusů je definována částka ve výši 30,- CZK.

Bonusy z používání platební karty:

 • 1. Z první úrovně získá stávající klient bonus       5 x  15,00 CZK         ve výši 75,- CZK.
 • 2. Z druhé úrovně získá stávající klient bonus    25 x    1,50 CZK         ve výši 38,- CZK.
 • 3. Ze třetí úrovně získá stávající klient bonus    125 x   2,40 CZK       ve výši 300,- CZK.
 • 4. Ze čtvrté úrovně získá stávající klient bonus 625 x   3,60 CZK    ve výši 2.250,- CZK.
 • 5. Z páté úrovně získá stávající klient bonus   3.125 x   7,50 CZK  ve výši 23.438,- CZK.

 

Za používání platební MasterCard tedy stávající klient získá bonusy v celkové výši 26.100,- CZK. V tomto případě lze předpokládat, že si klienti budou vybírat bonusy každý měsíc, což znamená, že tento příjem se rovněž každý měsíc může opakovat. Zároveň je třeba zdůraznit, že tento příjem může být až desetinásobně vyšší. Prostřednictvím platební MasterCard lze vybrat až 250.000,- CZK měsíčně. Jednoduše řečeno - příjem klienta jenom z využívání platebních MasterCard může dosáhnout částky 650.000,- CZK měsíčně!

Na těchto a ještě ne všech příkladech jsme ukázali marketingový plán, který umožňuje vytvořit velice vysoké příjmy při investici pouhých 2.000,- CZK a aktivní klienty, kteří rádi vydělávají peníze. 

Jak rychle toho lze dosáhnout? To záleží jen na jednotlivých klientech. Jsou lidé, kterým doporučení pěti nových klientů trvá jeden den, ale jsou lidé, kterým to trvá déle. Zkušenosti hovoří o tom, že s produktem, jakým je "S-account účet" a doporučení pěti nových klientů, by nemělo trvat déle než 2 až 3 týdny. Pokud i Vaši klienti budou postupovat za Vaší podpory a využijí "Marketingový plán zde uvedený" lze ho realizovat v průběhu maximálně 15 týdnů, což nejsou ani 4 měsíce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shrňme si to. 

Vnitřní měna DiBaCoin umožňuje v dlouhodobém programu zhodnotit každých investovaných cca 1.800,- CZK do velkoobchodních jednotek (VDBC) na cca 750.000,- CZK. Ve střednědobém horizontu 2 až 3 let je klient schopen zhodnotit každou investici do MDBC řádově ve stovkách až tisících procentech, je ale schopen dosáhnout zhodnocení při využití "Marketingového systému a plánu zde uvedeného", řádově v desítkách i stovkách procent v průběhů týdnů až měsíců.

V krátkodobém horizontu několika měsíců v "Marketingovém Plánu", Vaší investici přes "S-account účet", následnou aktivací "Standard DOP Personal Account" a aktivací "MasterCard" a jejím používáním, se Vám budou generovat bonusy ve výši stovek tisíc CZK, při jednorázové investici 2.500,- CZK.

To jsou fakta, opřená nikoli o matematické vzorce, ale o konkrétní příklady, kterých lze reálně dosáhnout, což ukázal projekt DiBaCoin od doby jeho startu - Červenec 2016!!!

Když se chcete zaregistrovat do "FINANČNÍ INSTITUCE", potřebujete znát PODMÍNKY registrace a následně kontaktovat svého sponzora. Když nemáte svého sponzora: "REZERVUJTE" si naše služby programem SKYPE -Sdílením obrazovek.