O čem je "Projekt DiBa Coin" a kdo ho může využívat?

Tato stránka a všechny ostatní podstránky byly aktualizovány dne: 24/07/2018 ve 12:55 hodin.

Jednoduš řečeno – DiBa Coin (NENÍ Kryptoměna) je vnitřní měna a zároveň investiční projekt FINANČNÍ INSTITUCE, (dále jen "FIN").

Když se v roce 2014 definovaly a nastavovaly podmínky projektu DiBa Coin, výsledky, které v simulacích dosahoval, byly tak neskutečné, že se tomu ani nechtělo věřit. Proto se rozhodlo tento projekt vyzkoušet v reálném prostředí spolu s několika desítkami vybraných klientů.
 

Tento zkušební provoz byl zahájen v polovině roku 2015, a po roce můžeme říci, že realita předčila očekávání. Návratnost na úrovni čtyřmístného čísla v procentech (zisk vyšší, než 1 200%) se po takto krátké době nečekal. Přesto je tomu právě tak a proto se rozhodlo, že se tento projekt nabídne všem členům  "FIN", jak stávajícím, tak i těm budoucím. 

Od 21 července 2016, můžete tuto vnitřní měnu využívat.

 

Začněme od začátku.

 

Základem celého projektu je DiBa Coin, což je vnitřní měna, definována jedinečným algoritmem, se kterým jste se doposud nemohli nikde setkat.

Nejznámější Kryptoměnou je pravděpodobně  BitCoin , ale není to jediná virtuální měna. Existuje jich velké množství. Tyto měny se od sebe mohou lišit mnoha faktory a funkcemi, rozdílné je jejich rozšíření, popularita i funkce. Některé fungují ryze jako platební instrumenty, některé jako investiční produkty, některé mají spíše informativní charakter.

Jde o to, že majitelé ostatních virtuálních měn mají většinou možnost obchodovat se svými měnami na základě poptávky a nabídky, což je blízké burzovnímu obchodování, ale pak to nese opravdu vysoké riziko ztráty.

DiBa Coin je v určitém ohledu specifický. Ve své podstatě a v záměru je měnou, kterou lze využívat jako platební instrument, ale nejzajímavější je její investiční potenciál.

 

DiBa Coin umožňuje hned několik způsobů, jak s ním obchodovat a definovat strategie zhodnocení. Další jeho vlastností je způsob, jakým se dostává do oběhu mezi jednotlivé klienty. Zásadní úlohu v tomto mají samotní členové "FIN", kteří si aktivovali pozici „Wholesaler Passive” - "Pasivní Velkoobchodník(dále jen "PV") a pak systém garantovaného převodu (odkupu) realizovaného samotnou "FIN", který nese název KOLOTOČ”.  

 

Projekt DiBa Coin je velmi zajímavý a atraktivní produkt!

 

DiBa Coin je vnitřní měna, která má určité specifické vlastnosti:

 • Celkové množství velkoobchodních DiBa Coinů (dále jen VDBC) je PEVNĚ stanoveno. 
 • Každý VDBC má pořád stejnou prodejní cenu, 2.5 DOP, cca 1,15 až 1,50 Kč dle kurzu.
 • Každý VDMC, který se dostane na Maloobchodní trh, stává se Maloobchodním DiBa Coinem, (MDBC) a jeho cena je vyšší, od předešlého. 
 • Emitentem VDBC je "FIN". Ke členům do maloobchodního oběhu se tato měna NEDOSTÁVÁ přímo nákupem od "FIN", ale pouze a výlučně prostřednictvím členů "FIN", kteří jsou „PV" a každý vlastní minimálně 1.200 kusů VDBC.  

 

Jako členové "FIN", máte tedy dvě MOŽNOSTI, jak využít DiBa Coiny: 

 

1. MOŽNOST - Můžete vlastnit pozici "Wholesaler Passive" - Pasivního Velkoobchodníka - majitele velkoobchodních DiBa Coinů (dále jen "PV"):

 • Celkový počet velkoobchodních DiBa Coinů, které budou v oběhu je 1.000.000.000 kusů.
 • Cena jednoho velkoobchodního DBC (dále jen VDBC) je 2,5 DOP cca 1,50 Kč.
 • První nákup VDBC musí být v minimální výši 1.200 kusů, cca 1.800 Kč.
 
Velkoobchodní DiBa Coiny si můžete pořídit dvěma způsoby:
 • 1. Nákup VDBC se provede přes "S-account účet", za cenu, cca 1.800 Kč, výše není omezena.
 • Další nákupy VDBC můžete dělat přes pozici "Wholesaler Pasive" ve Vámi zvoleném množství. 

 

Každý člen "FIN" může VDBC doporučit každému na Světě, staršímu 18 let.

"FIN" z každého nákupu VDBC, do MARKETINGU převede BONUS ve výši 50% z ceny nákupu. BONUS se do MARKETINGU připisuje z jakéhokoliv množství nákupů VDBC členů, které máte ve svém MARKETINGU (až do páté úrovně), ale jen v tom případě, že Vy vlastníte minimální množství 1.000 kusů VDBC, které neklesne prodejem pod tuto hranici. 

 

2. MOŽNOST -  Můžete vlastnit Ma loobchodní DiBa Coiny (dále jen MDBC).

 • První MDBC, který byl takto emitován do maloobchodního oběhu měl hodnotu 1,50 Kč,
 • 2.000 MDBC už byl za cenu 25,-Kč,
 • MDBC s pořadovým číslem 10.000 už stál 125,-Kč,
 • Dne 24/07/2018 je prodáno 34.999, kdy cena jednoho MDBC je 302,71 Kč,
 • MDBC s číslem 1.000.000 pak bude stát 12.500 Kč,
 • a ten poslední MDBC pak bude stát 12.500.000 Kč.
 • Odkup Vašich MDBC je garantován "FIN", a je ve výši 80% jejich skutečné ceny.
 • Za každý další MDBC takto uvedený na trhobdrží "PV", stále vyšší Bonus do Marketingu! 

 

Maloobchodní DiBa Coiny si můžete pořídit dvěma způsoby:

1. Spořením MDBC pomoci programu DBC Saving.

a) Měsíčně spoříte minimální částkou 500,0 DOP, cca 250 Kč po dobu 60 měsíců.
b) Nastavíte si míru zhodnocení od 10% do 100%
c) Po dosažení zhodnocení, obdržíte na svůj účet "Standard DOP Personal Accound", první MDBC v DOP.
d) Výnos se počíta z momentální prodejní ceny MDBC přímo od "FIN",  atd. - postupně u všech 60 splátek.  

2. Nákupem MDBC a následným odprodejem ve Vámi zvolenou dobu.

Zakoupíte si potřebný počet MDBC a necháte jejich hodnotu narůstat. Když bude jejich hodnota na Vašem účtu "Standard DBC Personal Accound" v požadované výši, sami si je vnitřním převodem ve "FIN" převedete na libovolný účet, který máte založený ve "FIN", nebo je převedete přímo na Kartu od "FIN"!

Co nám tedy "Projekt DiBa Coin nabízí"?

Být členy "FIN" jen za cca 2.000,-Kč, bez nákupu dalších programů "FIN", na které peníze prozatím nemají, ale rádi by si na programy, nákupem DiBa Coinů - vydělali za několik let, ideálně Marketingem třeba za pár měsíců.  

 
Tento PROJEKT je odlišný od klasických investičních a spořících programů. 
Každému může přinést zisk a stabilitu bez nutnosti vysokých investic. Navíc, garantovaný odkup MDBC od "FIN", která provedla emisi, je jedinečná na trhu a činí s DiBa Coinů velmi bezpečnou formu vnitřní měny s jejím vysokým ziskem. 
 
Kliknutím na níže uvedené odkazy, máte kompletní informace o:
 
Když něčemu, jako členové "FIN" nerozumíte, ZAREZERVUJTE si konzultaci pomoci programu SKYPE, kde Vám sdílením obrazovek můžeme být nápomocni ke koupi vnitřní měny DiBa Coin.