Jak si koupit Maloobchodní DiBa Coiny (dále jen "MDBC").

Pro obchodování na maloobchodním trhu se vytvořil program, díky kterému lze NAVÝŠIT ZISKY z obchodování DiBa Coinem na maloobchodním trhu o STOVKY PROCENT maloobchodní ceny, kterou klient uhradil při převedení DiBaCoinu z velkoobchodního na maloobchodní trh!

 

Od 28. července 2016 máte k dispozici nákupu MDBC.  

V textu se opakují dva pojmy vnitřních DiBa Coinu:

 • Velkoobchodní DiBa Coin - dále jen "VDBC".
 • Maloobchodní DiBa Coin - dále jen "MDBC"

 

Když nemáte aspoň 2.000 Kč pro nákup svých "VDBC", svůj první "MDBC" si koupíte od svého sponzora, když je vlastní. Potom, když budete mít finance, zakoupíte si svoje "VDBC" od "FIN", s následně pak z nich si můžete zakoupit další svoje "MDBC".

Členové ve "FIN", když si objednají "MDBC", "FIN" použije i Vaše VDBC pro jejich nákup, systémem "KOLOTOČ", a opět obdržíte BONUSY

Obdržíte BONUSY z každé obchodní transakce svých členů, firem a společností, které doporučíte do "FIN", a oni budou nakupovat "MDBC". BONUSY  jsou pak počítány z momentální nákupní ceny "MDBC", ve výši 10%. 

 

Staňte se majitelem MDBC, kdy jeho cena stále roste:

 • První MDBC, který byl takto emitován do maloobchodního oběhu měl hodnotu 1,50 Kč,
 • 101 MDVC stál 2,50 Kč
 • 2.000 MDBC už byl za cenu 25,-Kč,
 • MDBC s pořadovým číslem 10.000 už stál 125,-Kč,
 • Cena jednoho MDBC dne 24/07/2018 je 302,72 Kč,
 • Proto víme, že MDBC s pořadovým číslem 100.000 bude stát 1.250 Kč,
 • MDBC s číslem 1.000.000 pak bude stát 12.500 Kč,
 • a ten poslední MDBC pak bude stát 12.500.000 Kč.
 • Odkup Vašich MDBC je garantován "FIN" a je ve výši 80% jejich skutečné ceny. 

 

Kdybyste si zakoupili jen dva MDBC a nikoho do "FIN" nedoporučíte, třeba za 10 let je můžete odprodat s výnosem 1.000.000 Kč. Když však budete AKTIVNÍM členem a doporučíte aspoň 5 svých kamarádů do "FIN", a oni Vás ZDUBLUJÍ, doba odprodeje výnosu se Vám podstatně zkrátí. 

 

Maloobchodní DiBa Coiny si můžete pořídit dvěma způsoby:

a) Spoř ením pomoci programu DBC Saving.

Ve spořícím programu DBC Saving si zakoupíte MDBC a nastavíte výši jejich zhodnocení. Po dosažení zhodnocení, obdržíte na svůj účet "Standard DOP Personal Accound", měsíční splátky s nastaveným zhodnocením. Program DBC Saving je ukončen vyplácením poslední, šedesáté splátky se zhodnocením. 

PŘÍKLAD: 

 • Spoříte měsíčně 300,-Kč po dobu 5-ti let, což je 60 měsíčních splátek do DBC Saving.
 • Míru zhodnocení jste si nastavili třeba na 20%.
 • Když míra zhodnocení 1. měsíční splátky 300,-Kč bude ve výši 360,-Kč (300+20%= 360) a tato částka bude uvedena ve Vašem kabinetu pro odprodej MDBC, obdržíte na účet "Standard DOP Business Account" částku 360,-Kč, resp. 630 DOP.
 • Tak to bude probíhat až do poslední šedesáté spořící částky.
 • Tím, že obdržíte první měsíční splátku zhodnocenou o 20%, můžete s ní uhradit příští splátku, atd.

Těchto programů si můžete zrealizovat, kolik chcete a můžete je nastavit na různou míru zhodnocení od 10% do 100%.

b) Nákupem MDBC a následným odprodejem ve Vámi zvolenou dobu.

Zakoupíte si potřebný počet MDBC a necháte jejich hodnotu narůstat. Když bude jejich hodnota na Vašem účtu "Standard DBC Personal Accoundv požadované výši, sami si pak vnitřním převodem ve "FIN" převedete na libovolný účet, který máte založený ve "FIN".

Komu můžete své MDBC odprodat? Prozatím jsou dvě možnosti odprodeje MDBC:

 • 1) Jak už víte, kdykoli můžete své MDBC odprodat "FIN" přes svůj "Kabinet" za prodejní cenu.
 • 2) Členu "FIN", který bude Vámi navrženou cenu akceptovat.