Vlastní nákup MDBC v požadované výši.

Administrátoři Vám při registraci založili:
  • Pozici Wholesaler!
  • 1. Účet"S-account" pro nákup prvních VDBC a MDBC.
  • 2. Účet"Standard DBC Personal Account", vedení účtu je zdarma.
  • 3. časem si založíte Účet: "Standard DOP Personal Account", za 1.550 Kč.
  • Na účet: "Standard DOP Personal Account", si převedete třeba 1.000 Kč pro nákup MDBC.

 

Zakoupíte si potřebný počet MDBC a necháte jejich hodnotu narůstat. Když bude jejich hodnota na Vašem účtu "Standard DBC Personal Accoundv požadované výši, požádáte "FIN" o odkup MDBC. "FIN" Vám finance převede na účet "Standard DOP Personal Account. 

 

Vy si pak, vnitřním převodem ve "FIN" převedete z něho finance:

  • na libovolný účet, který máte založený ve "FIN", kromě účtu S-account,
  • na libovolný účet, svého kamaráda, či na účty kdekoli po Světě, kromě účtu S-account. 

 

Pomoci obrázků Vám ukážeme, jak si zakoupíte "MDBC" a necháte je zhodnocovat. 

 

1. obrázek - Vaše přihlášení do FINANČNÍ INSTITUCE.

2. obrázek - Vám ukazuje vývoj kurzu MDBC. 

3. obrázek - ukazuje převod financí z vybraného účtu "Interním převodem" na účet "Standard
Personal DBC Account" ke zhodnocení MDBC, třeba systémem "KOLOTOČ". 
4. obrázek - mžete sledovat vývoj zhodnocování MDBC, kde porovnáváte vloženou částku s vývojem kurzu. Zhodnocení a prodej MDBC v DOP je zobrazován vlevo dole v černém rámečku. 
Když zhodnocení MDBC odpovídá Vaším představám, (předposlení kolonka v černém poli vlevo: 1 DBC prodej) provedete výběr, který je popsán v 5. nebo 6. obrázku.
5. obrázek - ukazuje postup převodu výnosů MDBC na Váš účet, nebo účet někoho jiného.
6. obrázek - ukazuje postup převodu výnosů MDBC na Vaší kartu od "FIN".