Jak si koupit Velkoobchodní DiBa Coiny (dále jen VDBC).

Od 28. července 2016 máte k dispozici „Globální elektronickou MĚNU, a opět na tom budete vydělávat!  

Zde budeme hovořit pouze o pozici „Wholesaler Passive- Pasivní Velkoobchodník.

 

DiBa Coiny umožňují několik způsobů, jakým lze jeho prostřednictvím obchodovat a definovat strategie zhodnocení. Už samotný způsob emise DiBa Coinů je jedinečná. I když jeho primárním emitentem je soukromá privátní banka (dále jen "FIN"), na maloobchodní trh se mohou DiBa Coiny dostat pouze prostřednictvím jednotlivých klientů "FIN", kteží mají aktivní pozici WHOLESALER Passive – Pasivní Velkoobchodník (dále jen "PV"), kterým je umožněno ihned při emisi jednotlivých VDBC dosahovat zajímavých zisků. Tyto zisky jsou s každým dalším zakoupeným VDBC vyšší!

 

Jak to tedy funguje?

 

"FIN" definovala maximální počet VDBC, který se může objevit na trhu, jeho cenu, matematický algoritmus, prostřednictvím kterého se definuje cena emise jednotlivých VDBC na maloobchodní trh a také algoritmus garantovaného odkupu "FIN" jednotlivých Maloobchodních DBC (dále jen MDBC).

 

Garantovaný odkup od "FIN", která provedla emisi, je jedinečný na Světovém trhu a činí s DiBa Coinů velmi bezpečnou formu "Vnitřní měny FIN".

 

Dále pak "FIN" definovala způsob, jakým se budou tyto DiBa Coiny dostávat na trh mezi jednotlivé klienty a uživatele.

 

Schéma této emise vypadá následovně: 

 • "FIN" poskytuje VDBC svým "PV" za jednotnou, pevně stanovenou cenu 2,5 DOP (Dominikánské Pesso - cca 5 amerických centů, což je cca 1,50 Kč).
 • Klient, který chce koupit MDBC, za něj zaplatí aktuální maloobchodní cenu (ke dni 27/06/2016 to byla částka 345,22519 DOP – cca 180 Kč).
 • Až 10% z hodnoty MDBC, což v tomto případu je 34,522519 DOP, je připsáno na takzvaný "Marketingový účet "PV", skrze kterého byl konkrétní MDBC uveden na maloobchodní trh - je to odměna "VP" za uvedení jednoho MDBC na trh.
 • Při nákladech 2,5 DOP za jeden VDBC ve velkoobchodním oběhu celkový zisk "PV" je v tomto případě 34,522519 - 2,5 = 32,022519 DOP, což je v tomto případě cca 18,00 Kč, tedy výnos 1280% !
 • Zajímavější je fakt, že u každého dalšího VDBC, který se takto dostává na maloobchodní trh, je míra ziskovosti vyšší.

 

Příklad:

 • "PV" má na účtu 1.000 VDBC. Za tento počet zaplatil 2500 DOP (v přepočtu kolem 1.320 CZK).
 • Při emisi prvního VDBC do maloobchodního oběhu, klient, zaplatil za MDBC částku 345,22519 DOP, za což byl danému "PV" připsán BONUS ve výši 34,522519 DOP (18,00 Kč) do Marketingu, což je 10% z jeho ceny.
 • Při emisi každého dalšího MDBC se ale situace mění. Za emisi dalšího, v tomto případě druhého MDBC do maloobchodního oběhu, klient uhradí částku o něco vyšší.

 

To znamená, že BONUS z emise MDBC bude pro PV také o něco vyšší. V případě, že se skrze tohoto "PV" do maloobchodního oběhu dostane 10 po sobě jdoucích MDBC, jednotlivé BONUSY budou následovné:

 •   1. MDBC - 34,522519 DOP
 •   2. MDBC - 34,547519 DOP
 •   3. MDBC - 34,572519 DOP
 •   4. MDBC - 34,597519 DOP
 •   5. MDBC - 34,622519 DOP
 •   6. MDBC - 34,647519 DOP
 •   7. MDBC - 34,672519 DOP
 •   8. MDBC - 34,697519 DOP
 •   9. MDBC - 34,722519 DOP
 • 10. MDBC - 34,747519 DOP

 

Celkový bonus bude v tomto případě 346,35019 DOP. Po odečtení nákladů ve výši 25 DOP, které "PV" uhradil za 10 MDBC ve velkoobchodním oběhu, byl zisk v tomto případě 321,35019 DOP, což je cca 1 285,00%!

 

Otázkou je, jak zajistit, aby se tyto VDBC dostávaly z velkoobchodního do maloobchodního trhu! A zde se opět projevuje promyšlenost celého projektu. "FIN" totiž tyto MDBC postupně odkupuje od jednotlivých "PV". Za tímto účelem je vytvořen ojedinělý model odkupů MDBC, který se jmenuje Kolotoč”.

 

Oč se jedná?

 

Každý "PV", který si zakoupí určité množství velkoobchodních jednotek - VDBC, je systémem automaticky řazen do pořadí podle množství takto zakoupených VDBC, podle času, kdy je "PV" zakoupil vždy tak, že uživatel s větším množstvím VDBC je výše v pořadí. Při rovnosti množství VDBC je "PV", který provedl nákup dříve, výš v pořadí před "PV", který provedl nákup později.

 

Jak „Kolotoč” funguje?

 

Do "Kolotoče" se z nákupu MDBC každého člena, převádí 10% z jeho objednávky MDBC.

Uveďme si příklad. Dejme tomu, že v kolotoči je 10 "PV" s následujícím počtem VDBC:

 • 01. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní 10.000 VDBC,
 • 02. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   9.000 VDBC,
 • 03. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   8.000 VDBC,
 • 04. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   7.000 VDBC,
 • 05. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   6.000 VDBC,
 • 06. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   5.000 VDBC,
 • 07. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   4.000 VDBC,
 • 08. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   3.000 VDBC,
 • 09. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   2.000 VDBC,
 • 10. "Pasivní Velkoobchodník" - vlastní   1.000 VDBC.

 

"FIN" začne tyto VDBC uvádět na maloobchodní trh. A dejme tomu, že v tomto případě chce uvést na maloobchodní trh 100 VDBC.

 

Systém postupuje následně:

 • Od   1. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí 10 VDBC,
 • Od   2. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   9 VDBC, 
 • Od   3. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   8 VDBC,
 • Od   4. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   7 VDBC,
 • Od   5. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   6 VDBC,
 • Od   6. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   5 VDBC,
 • Od   7. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   4 VDBC,
 • Od   8. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   3 VDBC,
 • Od   9. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   2 VDBC,
 • Od 10. "Pasivního Velkoobchodníka" "Kolotoč" odkoupí   1 VDBC, čímž se první kolo „Kolotoče” uzavře s počtem 55 VDBC, které se dostaly do maloobchodních oběhů.

 

V této chvíli systém spočítá nové pořadí, protože během doby mohl některý z "PV" dokoupit VDBC nebo se v pořadí mohli objevit další "PV". Po definování nového pořadí pro další kolo odkup VDBC pro maloobchodní trh pokračuje dál až do uzavření oněch 100 VDBC.

 

Odkud "FIN" bere peníze na převádění VDBC na maloobchodní trh? Finanční prostředky, které "FIN" získává z prodeje VDBC, financuje poskytování půjček v oblastech s vysokou mírou zisku (mikro půjčky, půjčky se zástavou … atd.) Následně pak polovinu zisku věnuje právě na uvádění VDBC na maloobchodní trh.

 

Když se stanete "PV" a zakoupíte si jen jeden balíček VDBC za 1.800 Kč, a nikoho nedoporučíte do "FIN", zisk z prodeje modelem "Kolotoč" bude třeba za 10 let 50.000 USD, což je cca 1.200.000 Kč. Když však budete AKTIVNÍM členem a doporučíte aspoň 5 svých kamarádů do "FIN", a oni  Vás "ZDUBLUJÍ", doba obdrženého výnosu se Vám podstatně zkrátí. 

 

Co potřebuje člen "FIN" udělat, aby se podílel se na těchto výnosech?

 • 1) "FIN" Vám automaticky aktivuje "S-account" (Speciální účet v DOP (v Dominikánských Pesso)).
 • 2) Na "S-account"  si převedete peníze z jiné banky, alespoň 3.700 DOP,  (2.000 Kč) můžete i víc!
 • 3) Automaticky se pak Vaše částka v "S-account" rozdělí na 90% a 10%.
 • 4) Za 3.300 DOP (3.700 x 90% = 3.300 / 2,5) se Vám automaticky zakoupí 1.320 kusů VDBC.
 • 5) Za 370 DOP (3.700 x 10% = 370 / 474) se Vám automaticky zakoupí cca 0,78 MDBC
 • Počet zakopených MDBC z 370 DOP, je narůstající cenou MDBC stále menší. Proto Vám doporučujeme si zakoupit několik MDBC z jakéhkoliv Vašeho založeného účtu ve "FIN", kde máte volé finance.  

 

Těch 1.320 jednotek (VDBC) je postačující množství. Další dokoupení Vašich VDBC, už může být v jakékoli výši. A v tuto chvíli byste už v podstatě nemuseli dělat nic. Pokud byste chtěli navýšit množství VDBC na Vašem Wholesaler Pasive účtu, pak máte dvě možnosti:

 • 1. Dokoupit si další VDBC.
 • 2. Nebo doporučit členům ve Vašem Marketingu ve "FIN", aby tuto možnost rovněž využili. 
 • 3. Z "BONUSŮ", které pak obdržíte ve svém Marketingu, si můžete zakoupit další VDBC.

 

Jak si vyzvednete případné BONUSY z MARKETINGU?

 

BONUSY jsou Vám, připisovány do Marketingového účtu, ze kterého si je můžete kdykoli převést na svůj další účet ve "FIN". Z něho je pak můžete odeslat na jakýkoli jiný bankovní účet kdekoli ve světě (vyjma zemí, na které je uvaleno embargo OSN).

 

Jednodušší cesta, je možnost pořídit si platební kartu, kterou Vám "FIN" nabízí a prostřednictvím této karty pak finanční prostředky vybírat ve kterémkoli bankomatu na světě. Jedná se o platební kartu MasterCard.

 

Když chcete tyto možnosti co nejdřív využít, potřebujete být aktivním členem.

 • Obdržíte VÝNOSY z každé obchodní transakce svých členů, firem a společností, které doporučíte, když budou používat vnitřní měnu "DiBa Coin" ve Vaší struktuře - v MARKETINGU!
 • Aktivace pozice Wholesaler Pasive je zdarma, kterou Vám Administrátoři založili. 
 • Kupte si svoje VDBC (doporučujeme aspoň 1.320 kusů, celkem za cca 1.800 Kč). 

 

Jak si zakoupit VDBC? 

 • Člen si nejdřív zakoupí VDBC přes účet "S-account". Když využijete tuto možnost, obdržíte BONUSY v Marketingu!
 • Dokupování dalších VDBC přes pozici "Wholesaler Pasive". Když využijete tuto možnost jako první, neobdržíte BONUSY ze svého Marketingu! 

 

Jak lze své VDBC odprodat? Jsou tři možnosti odprodeje VDBC, směnou na MDBC:

 • 1) Sami sobě, když si zakoupíte několik svých MDBC.
 • 2) Členům ve Vaší struktuře, kteří ještě nevlastní svoje VDBC a koupí si MDBC.
 • 3) V jedinečném modelu "FIN", pod názvem: "KOLOTOČ".