Vyplněním tohoto "Předregistračního formuláře" a kliknutím na tlačítko "Odeslat", dáváte osobní souhlas "Registrátorovi", který se zavazuje, že veškeré informace o zákazníkovi (Vás), které získá z tohoto formuláře, převede do "Modulu DCP" a pak do "FINANČNÍ INSTITUCE" (dále jen "FIN"). Zákazník (Vy) budete "Registrátorem" vyzváni, abyste si po odzkoušení přístupu do "FIN", změnili HESLA, jelikož Vaše údaje včetně skenů dokumentů "Registrátor" vymaže ze své databáze

  • Když nemáte svého SPONZORA, do příslušné kolonky napište: TT-Partners
  • Při nejasnostech, nás kontaktujte pomoci SKYPE. Náš Skype kontakt je: tt-partners

Předregistrační FORMULÁŘ do FINANČNÍ INSTITUCE.

Formulář vypisujte bez interpunkcí (háčků a čárek). Údaje označené (*) musíte vyplnit!

Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor