- Uložiště dat

E-mail zpráva

27.04.2015 12:41
Vážení členové OEC a aktivní akcionáři ve FINANČNÍ INSTITUCI, (dále jen "FIN"), z "Celé Email zprávy" níže uvedené a "Dopisu od GBH", vyplývá několik důležitých skutečností: 1) Zprávu obdrželi všichni registrování členové v OEC, kteří měli založen účet v DiBa a finance v něm, které nemohou do...