Program MŮJ DŮM

Jen nástin tohoto programu! 

Naši KLIENTI budou moci realizovat své bydlení podle těchto podmínek:

- při složení 40% skutečné částky, vybraný dům obdrží za tři roky,

- při složení 55% skutečné částky, vybraný dům obdrží za dva roky,

- při složení 70% skutečné částky, vybraný dům obdrží za jeden rok

Naši PARTNEŘI mohou realizovat své bydlení podle těchto podmínek:

- při složení 36% skutečné částky, vybraný dům obdrží za tři roky,

- při složení 48% skutečné částky, vybraný dům obdrží za dva roky,

- při složení 60% skutečné částky, vybraný dům obdrží za jeden rok.

Tento program se bude přednostně realizovat v těch státech, kde bude aspoň 250 klientů, kteří o program požádají a investují do něho aspoň 36% z ceny vybraného typu bydlení- minimálně 10.000,-€.  

"Podrobnější informace ..."!