BOŽÍ PLÁN ZÁCHRANY těm, kteří mu UVĚŘÍ, (Dále jen "BPZ"! 

Všichni, kteří prožíváme své osobní zkušenosti s Bohem - naším Nebeským Otcem, Kristem a Duchem Svatým, jsme ZMOCNĚNI pro zvěst tohoto poselství každému, kdo ho chce slyšet. Jen tak se podílíme na BOŽÍM PLÁNU ZÁCHRANY, který se skládá z několika části, nejdříve UVĚŘME, potom ŽIJME v JEŽÍŠI KRISTU a ZVĚSTUJME PLÁN ZÁCHRANY:

 1. 23. září. -3 roku - třem králům z východu se ukázalo znamení, které je dovedlo do Betléma,
 2. 23. září. PRVNÍHO roku našeho letopočtu - narození Ježíše Krista v Betlémě
 3. 23. září. TŘETÍHO roku našeho letopočtu - vyvraždění nemluvňátek Betlémě!
 1. První papež z pěti Králů ze Zjevení 17, 7-14, což je 260 papež Pius XI - obnovil Vatikánský stát. Podpisem konkordátu s Benitem Mussolinim (Lateránské dohody) 11. 2.1929 vyřešil tzv. římskou otázku a byla mu vrácena světská moc nad státem Vatikán.  
 2. Druhý papež byl Pius XII., 
 3. Třetí papež byl Jan XXIII., 
 4. Čtvrtý papež byl Pavel VI., 
 5. Pátý papež Jan Pavel I.,  čili v okamžiku Janova vidění těch pět papežů už bylo.
 6. A dále píše: „Jeden jest.“ A to byl právě Jan Pavel II. - šestý král, kterého Jan viděl ve svém vidění, největší z papežů, jak ho označil celý svět. Právě ten čas v dějinách papežství byl ukázán Janovi, kdy ve skutečnosti celý svět šel v úžasu za tou šelmou (Zj. 13,3)Jan viděl šestého krále - papeže Poláka.
 7. Anděl řekl „jiný“ a tedy sedmý „ještě nepřišel a když přijde na malou chvíli bude trvati.“ To byl vlastně zvolen - Benedikt XVI. - sedmý král z tohoto proroctví. Bude ale trvat jen krátkou chvíli, protože tak to říká proroctví, i když také má k odehrání svou roli při znovunavrácení plné moci papežství, jakou mělo ve středověku a jeho panování. Papež Benedikt XVI - ABDIKOVAL !!!
 8. Osmý král - což je stávající papež František, kterému je 82 let. Jan uvádí, že je to poslední papež před příchodem J. Krista! „A šelma, kteráž byla a není, on jest osmý, a z sedmi jest…. Deset pak rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteříž ještě království nepřijali, ale přijmou moc jako králové, jedné hodiny (15 dnů) spolu s šelmou. Ti jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dají.“ Ale neznepokojujte se: „Jde na zahynutí.“ A Zjevení 17, 14. verš říká: „Ti bojovati budou s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, neboť Pán pánů jest a Král králů, i s ním ti, kteříž jsou, povoláni a vyvolení a věrní.“

 

Kdy bude "Druhý příchod Ježíše Krista", když papež František má už 82 let a je ten poslední v dějinách planety ZEMĚ! Určitě už za pár let! Těšme se na velmi, velmi, VELMI blízký příchod Ježíše Krista! DNES je to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOST pro každého z nás: "PŘIPRAVME SE!

 • 18) "Truhla Smlouvy" byla dne: 6. ledna 1982 ve 14:00 hodin Ronym Wayettem NALEZENA, a tím se potvrdila věrohodnost proroctví Daniele.
 • 19) "II. BOŽÍ znamení na nebi" - Vesmírná událost, která se stala na Nebi 23/9/2015, 23/9/2017 a  naposledy 23/9/2019.
 1. Dne 23/9/2015 - Amerika (šelma ze země) v kongresu dala MOC papežství (šelmě z moře). 
 2. Dva dny nato, 25/9/2015 papež František vystoupil v OSN, kde v kongresu USA a na půdě OSN, přednesl svoji "Encykliku Laudato si"- o ochraně přírody a poslelství o svěcení neděle!
 3. V roce 2015 za přítomností evropských státníků, byl slavnostně otevřen Gotthardský Tunel, včetně posvěcení "portálu do podsvětí", propojený s urychlovačem "CERNU Atlas". Shlédněte tam i video, které ukazuje co se stalo v prosinci 2015.  Zveřejňujeme i české informace z ČT24.
 • 20) Dne 23/9/2017 začaly katastrofy ve větší intenzitě, než obvykle, ale v režii Satana a "jeho" CERNU Atlas. Náš Nebeský Otec to dovoluje! 
 1. Vatikán, USA a CEREN Atlas v režii Satana, sesílá pohromy na Zemi, aby vyvolal strach a chaos.
 2. Dnešní nepředvídatelné pohromy, vedou svět ke kolapsu ekonomiky a stávajícího finančního systému. 
 

V bodech 21) 25) jsou "Poslední varování křesťanům, kteří stále NEPATŘI mezi OSTATKY"! 

 1. Ve který rok, měsíc a den, dojde ke "Zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti"? 
 2. Od onoho dne se počítá 1290 doslovných dnů. Nastanou událostí 2. příchodu Ježíše Krista.
 3. "Blaze" těm, kteří přečkají 1335 doslovných dnů! PROČ: Dožijí se 2. příchodu Ježíše Krista!
 • 21) Tři krát opakující se znamení, naposledy nastalo 23/09/2019. Co můžeme očekávat? Dá se tušit, že to mohou být níže popsané události a nejen ty, i v jiném, než zde uvedeném pořadí:
 1. Dne 17/04/2019 přijal papež František ve Vatikánu, 16-ti letou ekologistku Grétu ze Švédska a zneužil ji pro svoji "Encykliku Laudato si".
 2. Dne 20/09/2019 skoro ve všech státech i v ČR, se konaly největší protesty za změnu klímatu. Jaké je pozadí tohoto protestů? "Encyklika Laudato si" od papeže František, což není nic jiného, než poselství o uzákonění svěcení neděle a převzetí náboženské moci nad Světem!
 3. Dne 23/09/2019 se stal kolaps velké společnosti, a nastartují se další nepředvítatelné událostí! 
 4. Dne 23/09/2019  se v New Yorku začal ostře sledovaný summit OSN věnovaný změnám klimatu.
 5. Blíží se uzákonění Neděle, jako jediného dne uctívání - zákaz práce v neděli, zavřené všechny obchody. 
 6. Nastane "Nový světový pořádek", pod diktátem Vatikánu, ale politickou výkonnou mocí USA.
 7. Mimochodem, víte kde se v BIBLI SVATÉ píše INTERNETU? Význam čísla 666 což je WWW - zkratka World Wide Web (celosvětová komunikační síť). Místo Boží pečeti - SOBOTYznamení ŠELMY na čelo a ruku, budoucí: "Mobilní a internetová síť 5G"? Pozorně si pročtěte uvedený odkaz, abyste věděli ...! 
 8. Výstavba 3. židovského chrámu v Jeruzalémě - posvěcení stavby 3. chrámu proběhlo 31/12/2018. 
 9. Satan napodobí 2. příchod JK - největší podvod SATANA, kterému neuvěří jen "OSTATKY".
 10. Nový světový pořádek (Satan), zabezpečí prosperitu těm, kteří se mu podřídí - budou mu poslušní!
 11. Nastane největší pronásledování Ostatků, kteří jsou podle Satana příčinou všeho zla, co se děje. 
 1. Bůh se o své Ostatky, žijící v této poslední době, která niky předtím tak ZLÁ nebyla - zázračně postará!
 2. Boží  Rady a Zaslíbení   jeho Ostatkům v této hrozné době. 
 3. Svědectví o tom, jak žili "Ostatkové" na naší planetě Zemi.
 4.   Odpověď těch  , kteří jsou Jeho OSTATKOVÉ. 
 
Staňme se EVANGELISTÉ - zvěstovatelé tohoto "Záchranného Plánu" všem obyvatelům naší Planety!