BOŽÍ PLÁN ZÁCHRANY těm, kteří mu UVĚŘÍ! 

Všichni, kteří prožíváme své osobní zkušenosti s Bohem - naším Nebeským Otcem, Kristem a Duchem Svatým, jsme ZMOCNĚNI pro zvěst tohoto poselství každému, kdo ho chce slyšet. Jen tak se podílíme na BOŽÍM PLÁNU ZÁCHRANY, který se skládá z několika části, kterým nejdříve UVĚŘÍME, potom poznáme - prožijeme, porozumíme a pak zvěstujeme:

 
Staňme se EVANGELISTÉ - zvěstovatelé tohoto "Záchranného Plánu" všem obyvatelům naší Planety!