BOŽÍ PLÁN ZÁCHRANY těm, kteří mu UVĚŘÍ, (Dále jen "BPZ"! 

Všichni, kteří prožíváme své osobní zkušenosti s Bohem - naším Nebeským Otcem, Kristem a Duchem Svatým, jsme ZMOCNĚNI pro zvěst tohoto poselství každému, kdo ho chce slyšet. Jen tak se podílíme na BOŽÍM PLÁNU ZÁCHRANY, který se skládá z několika části, kterým nejdříve UVĚŘÍME, potom poznáme - prožijeme, porozumíme a pak zvěstujeme:

 1. 23. září. -3 roku - třem králům z východu se ukázalo znamení, které je dovedlo do Betléma,
 2. 23. září. PRVNÍHO roku našeho letopočtu - narození Ježíše Krista v Betlémě, 
 3. 23. září. TŘETÍHO roku našeho letopočtu - vražda nemluvňátek Betlémě!
 1. První papež z pěti Králů ze Zjevení 17, 7-14, což je 260 papež Pius XI - obnovil Vatikánský stát. Podpisem konkordátu s Benitem Mussolinim (Lateránské dohody) 11. 2.1929 vyřešil tzv. římskou otázku a byla mu vrácena světská moc nad státem Vatikán.  
 2. Druhý papež byl Pius XII., 
 3. Třetí papež byl Jan XXIII., 
 4. Čtvrtý papež byl Pavel VI., 
 5. Pátý papež Jan Pavel I.,  čili v okamžiku Janova vidění těch pět papežů už bylo.
 6. A dále píše: „Jeden jest.“ A to byl právě Jan Pavel II. - šestý král, kterého Jan viděl ve svém vidění, největší z papežů, jak ho označil celý svět. Právě ten čas v dějinách papežství byl ukázán Janovi, kdy ve skutečnosti celý svět šel v úžasu za tou šelmou (Zj. 13,3)Jan viděl šestého krále - papeže Poláka.
 7. Anděl řekl „jiný“ a tedy sedmý „ještě nepřišel a když přijde na malou chvíli bude trvati.“ To byl vlastně zvolen - Benedikt XVI. - sedmý král z tohoto proroctví. Bude ale trvat jen krátkou chvíli, protože tak to říká proroctví, i když také má k odehrání svou roli při znovunavrácení plné moci papežství, jakou mělo ve středověku a jeho panování. Papež Benedikt XVI - ABDIKOVAL !!!
 8. Osmý král - což je stávající papež František, kterému je 82 let. Jan uvádí, že je to poslední papež před příchodem J. Krista! „A šelma, kteráž byla a není, on jest osmý, a z sedmi jest…. Deset pak rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteříž ještě království nepřijali, ale přijmou moc jako králové, jedné hodiny (15 dnů) spolu s šelmou. Ti jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dají.“ Ale neznepokojujte se: „Jde na zahynutí.“ A Zjevení 17, 14. verš říká: „Ti bojovati budou s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, neboť Pán pánů jest a Král králů, i s ním ti, kteříž jsou, povoláni a vyvolení a věrní.“

 

Kdy bude "Druhý příchod Ježíše Krista", když papež František má 82 let a je ten poslední v dějinách planety ZEMĚ! URČITĚ  už za pár let! Těšme se na velmi, velmi, VELMI blízký příchod Ježíše Krista! DNES je to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOST pro každého z nás: "PŘIPRAVME SE!

 1. Dne 23/9/2015 - Amerika (šelma ze země) ve svém kongresu dala MOC papežství (šelmě z moře). 
 2. Za dva dny poté, 25/9/2015 papež František vystoupil v OSN, kde v kongresu USA a na půdě OSN, přednesl svoji "Encykliku Laudato si"- o ochraně přírody a poslelství o svěcení neděle!
 3. V roce 2015 za přítomností evropských státníků, byl slavnostně otevřen Gotthardský Tunel, včetně posvěcení "portálu do podsvětí", propojený s urychlovačem "CERNU Atlas". V odkazu je tam i video, které ukazuje co se stalo v prosinci 2015. Zveřejňujeme i české informace z ČT24.
 • 20) Dne 23/9/2017 začaly katastrofy ve větší intenzitě, než obvykle, ale v režii Satana a "jeho" CERNU Atlas. Náš Nebeský Otec to dovoluje! 
 1. Vatikán, USA a CEREN Atlas v režii Satana, dnes sesílá pohromy na Zemi, aby vyvolal strach a chaos.
 2. Dnešní nepředvídatelné pohromy, vedou svět ke kolapsu ekonomiky a stávajícího finančního systému. 
 • 21) Tři krát opakující se znamení, naposledy nastane 23/09/2019. Co můžeme očekávat? Dá se tušit, že to mohou být níže popsané události a nejen ty, i v jiném, než zde uvedeném pořadí:
 1. Dne 17/04/2019 přijal papež František ve Vatikánu, 16-ti letou ekologistku Grétu ze Švédska a použil ji pro svoji "Encykliku Laudato si".
 2. Dne 20/09/2019 skoro ve všech státech i v ČR, se konaly největší protesty za změnu klímatu. Jaké je pozadí tohoto protestů? "Encyklika Laudato si" od papeže František, což není nic jiného, než poselství o uzákonění svěcení neděle a převzetí náboženské moci nad Světem!
 3. Dne 23/09/2019 se stane kolaps velké společnosti, nebo více nepředvítatelných světových událostí! 
 4. Dne 23/09/2019  se v New Yorku začal ostře sledovaný summit OSN věnovaný změnám klimatu.
 5. Uzákonění Neděle, jako jediného dne uctívání - zákaz práce v neděli, zavřené všechny obchody. 
 6. Nový světový pořádek, pod náboženským diktátem Vatikánu, ale politickou výkonnou mocí USA.
 7. Místo Boží pečeti - SOBOTYznamení Šelmy na čelo a ruku: "Mobilní a internetová síť 5G"? 
 8. Výstavba 3. židovského chrámu v Jeruzalémě - posvěcení stavby 3. chrámu se stalo 31/12/2018. 
 9. Satan napodobí 2. příchod JK - největší podvod SATANA, kterému neuvěří jen "OSTATKY".
 10. Nový světový pořádek (Satan), zabezpečí prosperitu těm, kteří se mu podřídí - budou mu poslušní!
 11. Nastane největší pronásledování Ostatků, kteří jsou podle Satana příčinou všeho zla, co se děje. 
 1. Víte, ve který rok, měsíc a den, dojde ke "Zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti"? 
 2. Od tohoto dne se počítá 1290 doslovných dnů. Začnou událostí předcházející 2. příchod Ježíše Krista.
 3. Jen těm bude "Blaze" kteří přečkají 1335 doslovných dnů! PROČ: Dožijí se 2. příchodu Ježíše Krista!
 1. Bůh se o své Ostatky, žijící v této zlé době, která niky předtím taková nebyla - zázračně postará!
 2. Boží  Rady a Zaslíbení   jeho Ostatkům v této hrozné době. 
 3. Svědectví o tom, jak žili "Ostatkové" na naší planetě Zemi.
 4.   Odpověď těch  , kteří jsou Jeho OSTATKOVÉ. 
 
Staňme se EVANGELISTÉ - zvěstovatelé tohoto "Záchranného Plánu" všem obyvatelům naší Planety!