BOŽÍ PLÁN ZÁCHRANY těm, kteří mu UVĚŘÍ! 

Všichni, kteří prožíváme své osobní zkušenosti s Bohem - naším Nebeským Otcem, Kristem a Duchem Svatým, jsme ZMOCNĚNI pro zvěst tohoto poselství každému, kdo ho chce slyšet. Jen tak se podílíme na BOŽÍM PLÁNU ZÁCHRANY, který se skládá z několika části, kterým nejdříve UVĚŘÍME, potom poznáme - prožijeme, porozumíme a pak zvěstujeme:

  1. Celosvětový kolaps ekonomiky a stávajícího finančního systému. 
  2. Uzákonění Neděle, jako jediného dne uctívání - zákaz práce v neděli, zavřené všechny obchody. 
  3. Nový světový pořádek, pod náboženským diktátem Vatikánu, ale politickou výkonnou mocí USA. 
  4. Výstavba 3. židovského chrámu v Jeruzalémě - posvěcení stavby 3. chrámu se stalo 31/12/2018. 
  5. Satan napodobí 2. příchod JK - největší podvod SATANA, kterému neuvěří jen "OSTATKY".
  6. Nový světový pořádek (Satan), zabezpečí prosperitu těm, kteří se mu podřídí - budou poslušní.
  7. Nový světový pořádek je v moci Satana, už sesílá pohromy na Ty, kteří s tímto nesouhlasí.
  8. Nastane největší pronásledování každého z Ostatků, že jsou příčinou všeho zla, co se děje.
  9. Bůh se o své Ostatky, žijící v této zlé době, které nebylo od stvoření Země - postará!
  10. Boží rady pro jeho Ostatky v této zlé době, a odpověď těch, kteří jsou Ostatkové. 
 
Staňme se EVANGELISTÉ - zvěstovatelé tohoto "Záchranného Plánu" všem obyvatelům naší Planety!