Vítejte v SEKCI webu "FINANČNÍ INSTITUCE", 

 ve "Virtuálním Servisním Centru" pro tuto sekci. 

 Upozorňujeme, že tento web NENÍ oficiálními stránkami 

"FINANČNÍ INSTITUCE" (dále jen "FIN"), ale jen podpůrnými

pro lepší pochopení a orientaci všem řádně registrovaným členům "FIN". 

=========================================================================

Jednoduchá cesta k zabezpečeným financím!

 
Když patříte k těm, kteří mají finanční problémy nebo máte jen nedostatek peněz, špatnou práci nebo snad práci dobrou, ale málo placenou nebo patříte k těm, kteří v tuto chvíli žádnou práci nemají, jsou tyto informace určeny právě Vám.  
 
Je smutné, že 86 % obyvatelstva v ČR, má finanční problémy! Ale mnohem horší je, že občané své finanční problémy neumí řešit. Obracejí se na lichváře, dávají do zástavy své domovy a nakonec končí v exekucích nebo dokonce přicházejí o střechu nad hlavou. Spoléhali na to, že své finanční problémy vyřeší ze své mzdy.  
 
Nikdo jím neřekl skutečnost, že pokud jsou v registrech dlužníků, žádná finanční instituce jím peníze nepůjčí, a to minimálně čtyři roky od okamžiku, kdy všechny své dluhy vyrovnali. Tento problém řeší opět půjčkou od různých nebankovních subjektů, kdy v mnoha případech se jedná o podvody či předražené služby a za poplatek předem. NIC nepůjčí, jen využívají Vaší finanční tísně ke svému obohacení.
 
  • Přístup na níže uvedené web stránky je BLOKOVANÝjelikož zákony EU zakazuji informovat občany o lepších finančních možnostech, než jsou v EU, tedy i v ČR do té doby, než se stanou "Zákaznickými Akcionáři" ve FIN".
  • Můžete využít služeb webu TT-Partners, kde členům "FIN" poskytujeme neveřejné informace týkající se vysvětlení, jak svůj "Kabinet ve FIN" máte obsluhovat. Stačí uhradit dobrovolný DAR za aktivní přístup do "Blokovaných Stránek" webu TT-Partners pro tuto sekci s názvem "Finanční Instituce"! Přístup je umožněn jen zaregistrovaným členům ve "FIN"!  
  • Než se stanete členy "FIN", prostudujte si stránku, kde jsou INFORMACE o tom, co ke své zdárné registraci budete potřebovat.
  • Potom se svým sponzorem si vygenerujete "Zákaznickou Akcii", která je DAREM, a umožňuje Vaší  REGISTRACI  do struktury Vašeho Sponzora ve "FIN", kterou společně úděláte. Tato AKCIE Vám při aktivní spolupráci může generovat i dividendy.
  • Dalším krokem je nákup Velkoobchodních a Maloobchodních jednotek "Vnitřní měna  DBC". Minimální investice, kterou dáte sami sobě je 10.000,- Kč, která Vám postupně generuje tisíce!   
  • Aktivujete si i několik účtů, každý za jednorázový poplatek 1.500,-Kč. Když Vámi zaregistrovaní kamarádi udělají totéž, čeká Vás odměna v "MARKETINGU FIN". 
  • Vaší aktivní činnost začněte kliknutím na "Důležitá upozornění", a na "OTÁZKY a ODPOVĚDI".  
  • Když jako SPONZOR ukážete a vysvětlíte pěti svým kamarádům naše FOTO prezentace, a oni se taktéž ZAREGISTRUJÍ do Vaší struktury v Marketingu a pak Vás ZDUPLIKUJÍ Vy ani ONI nebudete toho NIKDY litovatPři investici cca 15.000,-Kč, kterou dáte sobě, můžete obdržet za půl roku i milión korun s měsíčním BONUSEM v minimální výši 100.000,-Kč.
  • PROČ? Proto, že "Finanční Instituce - 50,0 % svého zisku rozděluje mezi své aktivní Akcionáře".

 

Když čtete tuto SEKCI jen tak, bez doporučení Vašeho SPONZORA a chcete využít tuto možnost, "REZERVUJTE" si osobní konzultaci přes program SKYPE. Sdílením obrazovek Vám pomůžeme s Vaší řádnou registrací do FINANČNÍ INSTITUCE.