Vítejte v SEKCI webu pro společnost IMPETRA PLUS Ltd., 

 ve "Virtuálním Servisním Centru" pro tuto sekci. 

Upozorňujeme, že tento web NENÍ oficiálními stránkami 

společnosti "IMPETRA PLUS Ltd." (dále jen "IP"), ale jen podpůrnými

pro lepší pochopení a orientaci ZájemcůKlientů, Partnerů a Investorů. 

================================================================================================

Sdělujeme novým zájemcům, stávajícím Klientům, Partnerům a Investorům, že společnost "Impetra Plus Ltd., prozatím nevrátila slibované vklady, natož výnosy. Nové výplatní termíny pro Ty, kteří mají ve svém "back-office" vše v pořádku, se posouvají z měsíce na další měsíce. První termín byl Vánoce 2014. Nový - od 30.11. do 15.12.2019. atd. 

Ti z Vás, kteří udělali vše co je uvedeno v "Důležitých upozorněních", mají obdržet 10% ze vé investice do 10/01/2020!

O slibech spol. "Impetra Plus Ltd." Vás informujeme v "DŮLEŽITÝCH UPOZORNĚNÍCH".

================================================================================================