Co je nového ve spol. IMPETRA PLUS Ltd. ("IP")

Vážení Klienti, Partneři a Investoři ve spol. "IMPETRA PLUS Ltd.", (dále jen "IP"). Sdělujeme, že "Klientský servis TT-Partners", je jen podpůrným zdrojem informací, které jste už znali, ale časem pozapomněli. Potřebujete jejich připomenutí a vysvětlení k pochopení.  
Na Vaše osobní dotazy odpovíme jen přes program SKYPE - Sdílením obrazovek, které si REZERVUJTE. Proto si uložte náš SKYPE kontakt do svého SKYPE adresáře a komunikujte s námi jen přes SKYPE program 

UPOZORŇUJEME: "Nemáme žádné jiné informace, než Ty, které jsou uváděny ve":

 • Vašem BackOffice máte informace o všech aktivitách, co jste udělali, nebo měli udělat. Po nedávných úpravách vedením spol. "Real Inc", většina klientům, partnerům a investorum byl zablokován přístup do jejich BackOffice. Těm postiženým, proč se tak stalo nic nevíme! Asi jste na výzvy vedení "Rael Inc", neprovedli svoji "Aktivnost"!
 • Vaší Korporátní pošta snad ještě funguje všem. Pravidelně ji kontrolujte, a čtěte si nové informace o tom, co máte udělat a další informace jen k těm aktivítám, které máte uzavřené, např:
 1. když jste jen Klientem jen ty, které se obecně týkají klientů, i ty konkrétní určené přímo Vám,
 2. když jste Klientem i Partnerem jen ty, které se Vás obecně týkají, i ty konkrétní určené Vám,
 3. když jste Klientem, Parnerem i Investorem, všechny ty obecné všem, i ty konkrétní určené Vám,
 4. když jste Investorem, tak jen k těm programům, které máte uzavřené,
 5. když jste třeba neprovedli "Monetizaci-Monetization", tak tam nemáte zprávy spojené z výplatami!
 
1) Naše informace jsou ty samé, které má každý Klient ve svém "Back-office" či v "Korporátní poště". 
2) Některé informace uvedené z:
 • webinářů  vedení spol. Real Inc.,
 • ze Skype IMPETRA PLUS CZ/SK, který má založen ředitel pro ČR a Evropu,
 • ze Skype p. Dianny Litovchenko, (Vaše skype připojení musí být: Váš Login, Jméno a příjmení), 
 • s Facebooku p. Diany Litovchenko, (Váš facebook musí být: Váš Login, Jméno a příjmení),
 
NEJSOU dostupné každému návštěvníků tohoto webu, ale jen Klientům, Partnerům či Investorúm Impetra Plus Ltd., kteří mají, anebo si požádají o aktivní přístup do "Blokovaných Stránek", roční úhradou DARU ve výši 250,KčPROČ: Častý dotaz klientů, partnerů a investoru od spol. Impetra Plus Ltd. je: "Co je nového v IMPETŘE" - odpovídáme", "Když sami nesledujete, co se s Vašimi penězi děje, za svoji pohodlnost si snad rádi Zaplatíte?!" 
 
POZOR - od 04/07/2018 mají klienti, partneři a investoři spol. IMPETRA PLUS Ltd, v rámci aktuálních organizačních změn, nový přístup na osobní účty, tzv. "BackOffice". Nově se klient společnosti na osobní účet přihlásí přes https://bestrealglobal.com a kliknutím na obrázek kosmického satelitu v pravém horním rohu okna. Po vepsání loginu a hesla se po odkliknutí klientovi otevře jeho účet (Back Office alias bekofis). Vedení společnosti žádá všechny klienty a partnery, aby si prověřili přístup na své účty a případné problémy ihned nahlásili. Satelit v levém horním rohu bude po aktivaci sloužit pro přihláčení do internetového bankovníctví. Kliknutím na nadpis: "BEST REAL GLOBAL" se Vám otevře celá nabídka webu.  
 

============================================================================================== 

1. Oddíl: SLIBY spol. "Real Inc". 

Níže uvedené informace v tomto 1. Oddílu, jsou převážně z prezentací spol. "Real Inca nemusí být shodné s přesvědčením VSC TT-Partners! Věříme, že máte vlastní úsudek a rozum v oblasti financí, abyste se sami rozhodli, co uděláte! 

NIKDY neinvestujte tolik peněz, které nejste ochotni oželet - přijí o NĚ !!!

A) Informace od VSC TT-Partners, které Vám tlumočíme od spol. "Real Inc". 

 

B) Informace od "BEST REAL GLOBAL" - "Real Inc" - "IMPETRA PUS Ltd.", atd.

 • Všechny důležité informace máte ve své "Korporátní poště" a ve svém "back-office"
 • Nový a centrální WEB stránky Real Inc., budou zcela aktivní až po výplatách výnosů.
 • Ve sém "back-office" máte v levém sloupci uvedené dvě nové položky: "Monetization - Zpeněžení" a "Intentions - Vaše záměry". V první položce "Monetization" máte uvedeny finance, které můžete mít k výběru na Vámi tam zadaný bankovní účet, který musí být Váš osobní! Můžete tam uvést až tři bankovní účty. Ve druhé položce "Intentions" potřebujete vypsat svůj plán investic do možností tam uvedených, kde uvedete i svůj komentář. 
 • MONETIZACE: do svých " Korporátních pošt " dostáváte emaily od "Real Inc", ohledně realizace výplat, s informací, kolik obdržíte peněz, když jste prokázali svoji AKTIVNOST, ve výši 5,0 % toho, kolik chcete od spol. "Real Inc" obdržet. 
 • Když jste NEPROVEDLI AKTIVNOST, všechny informace, které dostáváte do své "Korporátní pošty", jsou "osekané" o ty, jakým způsobem můžete obdržet něco nazpět, co Vám IMPETRA PUS Ltd. dluží! 
 • Na SKYPE, který zřídil p. Džupinka Ladislav, jsou uvedeny smluvní dokumenty v českém jazyku, které se týkají MONETIZACE. Jen pro zajímavost uvádíme, že když uvedené dokumenty podepíšete, Výplaty vložených peněz stejně neobdržíte nazpět, i když Vám jsou slibovány. 
 • Za slíbené peníze, prý obdržíte slitky „Titanium-cosmic“ o hmotnosti 1000 gramů (jedno klilo), v nominální ceně 67.500 € - "Real Inc" je pak snad odkoupí, a tímto způsobem obdržíte finance, které Vám byly slíbeny v "Korporátní poště". Nevíme, jak to bude realizováno, když máte obdržet třeba 500 €, ale slitek má hodnotu 67.500 € . Takže, opět sliby o odkupu, který je opět garantován smlouvami, které se prozatím nikdy neplnily. 

==============================================================================================

2. Oddíl: Informace od TT-Partners, nejen od spol. IMPETRA PLS Ltd. (dále "IP":

31/05/2020 - VYŘEŠTE si nedostatek peněz, dluhy nebo exekuce bez Insolvence!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12/05/2020 - Když jste splnili co je uvedeno v 1. Oddíle, písmeno A) máte obdržet 10% ze své investice. Jen tito partneři mají v "Korporátní poště" nové zprávy ohledně vývoje a výplat od "Real Inc". Do 20/05/2020 se snad bude vědět, kdy aktivní partneři obdrží klienti Bankovní karty pro výběr 10% ze své vložené investice. 

Těm co nesplnili svoji "Aktivnost" mají poslední zprávu ze dne: 16. ledna 2020 v tomto znění:

Vážení zákazníci a partneři! 

Informujeme vás o přechodu do fáze blokování neaktivních partnerů.
Připomínáme, že partneři, kteří byli aktivní v období 2016–2020 (aktivovali své investice vložením hotovosti do programů společnosti ve výš: 5% z objemu investovaných peněz a 20% z reinvestovaných prostředků), se považují za AKTIVNÍ. Všichni neaktivní partneři budou blokováni pro výpočet výše návratnosti provedených investic. Po úplném vyrovnání s blokovanými partnery budou veškerá jejich osobní data ze systému kompletně vymazána. S pozdravem Technická podpora.

Když jste nesplnili co je uvedeno v 1. Oddíle, písmeno A) máte přístup do svého BackOffice  ZABLOKOVÁN.

==============================================================================================

3. Oddíl: Důležité webové odkazy u společnosti IMPETRA LUS Ltd. (dále jen "IP"):

==============================================================================================