Co je nového ve spol. IMPETRA PLUS Ltd. ("IP")

17/05/2024 - 15:30 - datum a čas je shodný s uveřejněním zpráv ve 2. Oddílu web stránky.
 
ÚVOD: 

Vážení Klienti, Partneři a Investoři ve spol. "IMPETRA PLUS Ltd" (dále jen "IP", sdělujeme, že "Klientský servis TT-Partners" v "SEKCI: Impetra Plus", je jen podpůrným zdrojem informací, které jste už znali, časem pozapomněli, ale stále potřebujete důvěrně znát 

SLIBY od spol. "IPnemusí být a někdy i nejsou shodné s přesvědčením "VSC TT-Partners"! Věříme, že máte vlastní úsudek a orientujete se v oblasti financí, abyste se sami rozhodli, co uděláte! NIKDY neinvestujte tolik peněz, které nejste ochotni oželet! 

Na osobní dotazy odpovíme jen těm, kteří mají aktivní přístup do "Blokovaných Stránek" v teto SEKCI! Pak si službu REZERVUJTE. Proto si uložte náš SKYPE kontakt: tt-partners do svého SKYPE adresáře.

 

UPOZORŇUJEME: "Nemáme žádné jiné informace než Ty, které jsou uváděny ve":

 • Vaším BackOffice či v "Korporátní poště" jsou informace o všech aktivitách, co jste udělali, nebo měli udělat a neudělali. Spol. "IP", většině klientům, partnerům a investorům zablokovala přístup do jejich BackOffice i do "Korporátní pošty". Těm postiženým, proč se jím tak stalo: "neznáme odpověď"! Asi jste na výzvy vedení "IP", neprovedli svoji "Aktivnost"!
 • Když máte přístup do "Korporátní pošty", máte tam informace podle své POZICE v Markrtingu
 • Kdy se konají neveřejné prezentace od "IP+", je uváděno "Back-office" a své "Korporátní poště"!
 • Informace TT-Partners jsou stejné s těmi, které má každý v "Back-office" či v "Korporátní poště". 
 • Další informace má TT-Partners opět ze zdrojů, které i Vy máte taktéž dostupné.
 
INFORMACE od TT-Partners, NEJSOU dostupné všem návštěvníkům tohoto webu, jen Klientům Impetra Plus Ltd., kteří mají, anebo si požádají o aktivní přístup do "Blokovaných Stránek"PROČ? Častý dotaz klientů je: "Co je nového v IMPETŘE" - odpovídáme", "Když sami nesledujete, co se v "IPděje, za svoji pohodlnost si určitě něco málo rádi Zaplatíte!" 
 
1. Oddíl: Informace od "BEST REAL GLOBAL" - "Real Inc" - "IMPETRA PUS Ltd.", atd.
 • Všechny důležité informace máte ve svém "Back-office" a své "Korporátní poště"
 • Nové WEB stránky Real Inc, bude zcela aktivní až po výplatách 10% z vloženého vkladů.
 • Ve svém "Back-office" máte v levém sloupci novou položku: "Finance Info". Jsou tam uvedeny finance (10% z vkladu), které jste si měli sami rozdělit a rozhodnout, kolik z nich chcete obdržet, a kolik reinvestovat.  
 
2. Oddíl: Informace od spol. IMPETRA PLS Ltd. (dále "IP" a komentáře od TT-Partners:
 • 17/05/2024 - AKTIVNÍ klienti, máte novou ZPRÁVU ve svém "back-office", vpravo nahoře klikněte na obálku červeně zabarvenou. Zprávu doplňte o informace, pokud se po Vás ve zprávě požaduji! 
 • Velmi důležité informace:
 1. Prostudujte si dvě zprávy od p. Dzupinky (4.7. (july).2023) ve Vašem "Back-office, kde jste vyzváni o vložení svých nových dokladů pokud jste tak ještě neudělali, (adresa trvalého bydliště, nový email, nové číslo telefonu, nový doklad totožnosti aj.), pokud původní jsou již neplatné. 
 2. Zde máte od TT-Partners POSTUP,  jak vložit novou OP či PAS anebo jiné osobní doklady 
 3. Všechny další potřebné změny k provedení, máte v části: "Otázkáy a odpovědí". 

       Když tak neuděláte - výplat se nedočkáte, nebo Vám již byl ZRUŠEN PŘÍSTUP do "Back Office" !!!

 • 23/04/2024 - AKTIVNÍ klienti mají důležitou zprávu v "Korporátní poště", věnujte ji pozornost! 
 

Když Vám již byl zablokován přístup do Vašeho "back-office, nebo do Korporátní pošty": "Neznáme důvod, proč se tak stalo, ani Vám nemůžeme žádným způsobem být nápomocni k tomu, aby Vám přístupy byly znovu obnoveny". 

Důvod, proč se tak stalo, můžete znát jen Vy sami!

 

3. Oddíl: Důležité webové odkazy od IMPETRA LUS Ltd. (dále jen "IP"):

 • Přihlášení do "Vašeho back-office" ve společnosti "IP" a později do bankovnictví MGB,
 • Přihlášení do "Vaší korporátní pošty" od společnosti "IP". 
 • Nový a centrální WEB, který se připravuje!   
 • Přihlášení do NEVEŘEJNÝCH ONLINE prezentací pomoci HESLA zaslaného do "Korporátní pošty" nebo do "Vašeho back-office". Při přihlašování klient musí uvést své údaje, o které je tam požadován.  
 • SKYPE IMPETRA PLUS CZ/SK od ředitele ČR a Evropy.
======================