Co je nového ve spol. IMPETRA PLUS Ltd. ("IP")

24/06/2021 - 10:04 - Aktuální novinky uvádíme ve 2. Oddílu v teto web stránce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚVOD: 
Vážení Klienti, Partneři a Investoři ve spol. "IMPETRA PLUS Ltd.", (dále jen "IP"). Sdělujeme, že "Klientský servis TT-Partners" v "SEKCI: Impetra Plus", je jen podpůrným zdrojem informací, které jste už znali, časem pozapomněli, ale stále máte důvěrně znát

SLIBY spol. "Real Incnemusí být a někdy nejsou shodné s přesvědčením "VSC TT-Partners"! Věříme, že máte vlastní úsudek a orientujete se v oblasti financí, abyste se sami rozhodli, co uděláte! NIKDY neinvestujte tolik peněz, které nejste ochotni oželet - přijít o NĚ !!! 

Na Vaše osobní dotazy odpovíme jen přes program SKYPE - Sdílením obrazovek, které si REZERVUJTE. Proto si uložte náš SKYPE kontakt do svého SKYPE adresáře a komunikujte s námi jen přes SKYPE program.  Náš Skype kontakt: tt-partners 

 

UPOZORŇUJEME: "Nemáme žádné jiné informace, než Ty, které jsou uváděny ve":

 • Vašem BackOffice máte informace o všech aktivitách, co jste udělali, nebo měli udělat. Po nedávných úpravách vedením spol. "Real Inc", většina klientům, partnerům a investorum byl zablokován přístup do jejich BackOffice i do "Korporátní pošty". Těm postiženým, proč se jím tak stalo - nic nevíme! Asi jste na výzvy vedení "Rael Inc", neprovedli svoji "Aktivnost"!
 • Když ještě máte přístup do "Korporátní pošty", tak tam máte informace podle svého STATUSU, např:
 1. když jste jen Klientem jen ty, které se obecně týkají klientů, i ty konkrétní určené přímo Vám,
 2. když jste Klientem i Partnerem jen ty, které se Vás obecně týkají, i ty konkrétní určené Vám,
 3. když jste Klientem, Parnerem i Investorem, všechny ty obecné všem, i ty konkrétní určené Vám,
 4. když jste Investorem, tak jen k těm programům, které máte uzavřené,
 5. když jste provedli "Monetizaci (Monetization)", tak tam máte zprávy ohledně výplat!
 • Sledujte webináře společnosti IP. Kdy se konají, je uváděno na SKYPE  I MPETRA PLUS CZ/SK  . 
 • Naše informace jsou ty samé, které má každý Klient v "Back-office" či v "Korporátní poště". 
 • Další informace máme opět ze zdrojů, které i Vy máte taktéž dostupné:
 • ze Skype p. Dianny Litovchenko, (Vaše skype připojení musí být: Váš Login, Jméno a příjmení), 
 • s Facebooku p. Diany Litovchenko, (Váš facebook musí být: Váš Login, Jméno a příjmení).
 
INFORMACE od TT-Partners NEJSOU dostupné všem návštěvníkům tohoto webu, jen Klientům Impetra Plus Ltd., kteří mají, anebo si požádají o aktivní přístup do "Blokovaných Stránek", roční úhradou DARU ve výši 450,KčPROČ: Častý dotaz klientů spol. Impetra Plus Ltd. je: "Co je nového v IMPETŘE" - odpovídáme", "Když sami nesledujete, co se s Vašimi penězi v Impetra Plus Ltd děje, za svoji pohodlnost si něco málo rádi Zaplatíte!" 
 
POZOR - od 04/07/2018 mají klienti, partneři a investoři spol. IMPETRA PLUS Ltd, v rámci aktuálních organizačních změn, nový přístup na osobní účty, tzv. "BackOffice". Nově se klient společnosti na osobní účet přihlásí přes https://bestrealglobal.com a kliknutím na obrázek kosmického satelitu v pravém horním rohu okna. Po vepsání loginu a hesla se po odkliknutí klientovi otevře jeho účet (Back Office alias bekofis). Vedení společnosti žádá všechny klienty a partnery, aby si prověřili přístup na své účty a případné problémy ihned nahlásili. Satelit v levém horním rohu bude po aktivaci sloužit pro přihláčení do internetového bankovníctví. Kliknutím na nadpis: "BEST REAL GLOBAL" se Vám otevře celá nabídka webu. 

============================================================================================== 

1. Oddíl: Informace od "BEST REAL GLOBAL" - "Real Inc" - "IMPETRA PUS Ltd.", atd.

 • Všechny důležité informace máte ve své "Korporátní poště" a ve svém "back-office"
 • Nové WEB stránky Real Inc., bude zcela aktivní až po výplatách 10% z vloženého vkladů.
 • Ve svém "back-office" máte v levém sloupci novou položku: "Finance Info". Jsou tam uvedeny finance, které jste si sami rozdělili a rozhodli o tom, kolik chcete obdržet. 
 • Za slíbené peníze obdržíte slitky „Titanium-cosmic“ o hmotnosti 1000 gramů (jedno klilo), v nominální ceně 67.500 € - "Real Inc" je pak snad odkoupí, a tímto způsobem obdržíte finance, které Vám byly slíbeny v "Korporátní poště". Nevíme, jak to bude realizováno, když máte obdržet třeba 500 €, ale slitek má hodnotu 67.500 € . Takže, opět sliby o odkupu, který je opět garantován smlouvami, které se prozatím nikdy nenaplnily. 

==============================================================================================

 2. Oddíl:  Informace od TT-Partners, nejen od spol. IMPETRA PLS Ltd. (dále "IP":

24/06/2021 - AKTIVNÍ klienti, kteří provedli úkony spojené s výplatou vkladů, máte novou zprávu ve Vaší "Korporátní poště". Ve svém "back-office" čekejte další pokyny, jak postupovat. Po přihlášení do vašeho "back-office, vždy klikněte vpravo nahoře na obálku , když je červeně zabarvena, je tam pro Vás důležitá informace. 

Link pro přihášení: https://go.mywebinar.com/bestrealglobal  Při přihlašování klient musí povinně uvést své jméno, příjmení a login a přihlašovací hesloJestliže bude požadováno uvést i e-mailovou adresu, bude třeba vepsat tu e-mailovou adresu, kterou klient uvedl při registraci, resp. kterou má u svých údajů v bekofisu. 

24/06/2012 - VYŘEŠTE si nedostatek peněz, dluhy nebo exekuce bez Insolvence!   

==============================================================================================

3. Oddíl: Důležité webové odkazy u společnosti IMPETRA LUS Ltd. (dále jen "IP"):

==============================================================================================