CO JE "SÍŤOVÝ MARKETING" - známý pod označením MLM

Z dlouholeté zkušenosti víme, že jedním z hlavních důvodů, proč většina občanů se MLM systému neúčastní, je vysoký vstupní poplatek a strach doporučit svému známému nabízený produkt. Produkty některých MLM společnosti sice od svých přátel znají, dokonce je kupují, třebaže by ceny nabízeného produktu mohli mít při vlastní registraci o desítky procent nižší! 

Argumentaci osloveného, aby se obchodního zástupce zbavil je fráze "LETADLO", kterou používají závistiví kritici MLM systémů jen proto, že nemají peníze a nikoho, komu by produkty nabídli nebo se bojí, že to nebudou umět a stydí se za to.

Většina kritiků MLM systémů však ZÁVIDÍ obchodním zástupcům jejich PENÍZE, když oni sami pracují od rána do večera a jen stěží vydělají na základní potřeby své rodiny. Přitom si neuvědomuji, že skoro veškerá činnost (práce) je založena na tomto systému a Ti co tvrdí, že MLM je "LETADLO"vlastně celý svůj život jsou v "LETADLE" zapojeni, aniž by si to uvědomovali!

NEVĚŘÍTE?a 20.000 zaměstnancích je v rukou

1)          osoba - zpravidla každý podnik, kde pracujete, má jednoho majitele, dalších třeba

2)          (třeba 5 osob) - majiteli podniku dělají ředitele a náměstky, dalších třeba

3)        (třeba 25 osob) - jsou podřízeni vedoucí jednotlivých úseků, dalších třeba

4)      (třeba 125 osob) - řídí další vedoucí nižších celků, kterým je podřízeno třeba

5)      (třeba 625 osob) - kteří jsou mistři dílen a těm třeba pomáhá

6)   (třeba 3.125 osob) - jako vedoucí směn. Tito řídí ostatní řadové zaměstnance  - VÁS.

7) ( VÁS. kterých je třeba 15.625 osob) - Zde jste všichni Vy, co na MLM nahlížíte skepticky. Každodenní prací živíte právě TY NAHOŘE, i když sami tušíte, že se málokomu podařít dostat se nahoru, třena aspoň na TŘETÍ pozici.

  • Už tomu rozumíte? Tak buďte pány ve svém MLM systému, kterým pomůžete kamarádům k finanční svobodě, tak jako tento web se snaží otevřít oči i Vám. Nemusíte se obávat, že děláte něco nelegálního.  
  • Když nechcete spolupracovat NEMUSÍTE, jelikož zde nabízené Projekty může využít každý, bez nutnosti spolupráce a přesto bude uspokojen s finančním profitem, který mu poskytnou a to bez nutnosti pracovat osm hodin denně a dělat přesčasy.
  • Další a velmi, velmi důležité informace jsou uvedeny v "Radách od TT-Partnerrs".