CO JE "SÍŤOVÝ MARKETING" - známý pod označením MLM

Z dlouholeté zkušenosti víme, že jedním z hlavních důvodů, proč většina občanů se MLM systému neúčastní, je vysoký vstupní poplatek a strach doporučit svému známému nabízený produkt. Produkty některých MLM společnosti sice od svých přátel znají, dokonce je kupují, třebaže by ceny nabízeného produktu mohli mít při vlastní registraci o desítky procent nižší! 

Argumentaci osloveného, aby se obchodního zástupce zbavil je fráze "LETADLO", kterou používají závistiví kritici MLM systémů jen proto, že nemají peníze a nikoho, komu by produkty nabídli nebo se bojí, že to nebudou umět a stydí se za to. jsou k těmto systémům skeptičtí i vlivem různých fám, které tvrdí, že ten, kdo se živí systémem MLM, dělá něco nelegálního.

Většina kritiků MLM systémů však ZÁVIDÍ obchodním zástupcům jejich PENÍZE, když oni sami pracují od rána do večera a jen stěží vydělají na základní potřeby své rodiny. Přitom si neuvědomuji, že skoro veškerá činnost (práce) je založena na tomto systému a Ti co tvrdí, že MLM je "LETADLO"vlastně celý svůj život jsou v "LETADLE" zapojeni, aniž by si to uvědomovali!

NEVĚŘÍTE?Tak například TOVÁRNA o cca 20.000 zaměstnancích je v rukou

1)          osoba - zpravidla každý podnik, kde pracujete, má jednoho majitele, dalších třeba

2)          (třeba 5 osob) - majiteli podniku dělají ředitele a náměstky, dalších třeba

3)        (třeba 25 osob) - jsou podřízeni vedoucí jednotlivých úseků, dalších třeba

4)      (třeba 125 osob) - řídí další vedoucí nižších celků, kterým je podřízeno třeba

5)      (třeba 625 osob) - kteří jsou mistři dílen a těm třeba pomáhá

6)   (třeba 3.125 osob) - jako vedoucí směn. Tito řídí ostatní řadové zaměstnance  - VÁS.

7) ( VÁS. kterých je třeba 15.625 osob) - Zde jste všichni Vy, co na MLM nahlížíte skepticky. Každodenní prací živíte právě TY NAHOŘE, i když sami tušíte, že se málokomu podařít dostat se nahoru, třena aspoň na TŘETÍ pozici.

  • Už tomu rozumíte? Tak buďte pány ve svém MLM systému, kterým pomůžete kamarádům k finanční svobodě, tak jako tento web se snaží otevřít oči i Vám. Nemusíte se obávat, že děláte něco nelegálního.  
  • Když nechcete spolupracovat NEMUSÍTE, jelikož zde nabízené Projekty může využít každý, bez nutnosti spolupráce a přesto bude uspokojen s finančním profitem, který mu poskytnou a to bez nutnosti pracovat osm hodin denně a dělat přesčasy.
  • Další a velmi, velmi důležité informace jsou uvedeny v "Radách od TT-Partnerrs".