O čem je "SÍŤOVÝ MARKETING" - známý pod označením MLM.

Z dlouholeté zkušenosti víme, že jedním z hlavních důvodů, proč většina občanů se MLM systému neúčastní, je vysoký vstupní poplatek a strach doporučit svému známému nabízený produkt. Produkty některých MLM společnosti sice od svých přátel znají, dokonce je kupují, třebaže by ceny nabízeného produktu mohli mít při vlastní registraci o desítky procent nižší - do MLM systému se neregistrují! 

Argumentaci osloveného, aby se obchodního zástupce zbavil je fráze "LETADLO", kterou používají závistiví kritici MLM systémů jen proto, že nemají peníze a nikoho, komu by produkty nabídli nebo se bojí, že to nebudou umět nabídnout a stydí se za to.

Většina kritiků MLM systémů však ZÁVIDÍ obchodním zástupcům jejich PENÍZE, když oni sami pracují od rána do večera a jen stěží vydělají na základní potřeby své rodiny. Přitom si neuvědomuji, že skoro veškerá činnost (práce) je založena na tomto systému, a Ti co tvrdí, že "MLM je "LETADLO" vlastně celý svůj život jsou v "LETADLE" zapojeni, aniž by si to uvědomovali!

NEVĚŘÍTE?a 20.000 zaměstnancích je v rukou

1) 1 osoba - zpravidla každý podnik, kde pracujete, má jednoho majitele, dalších třeba

2) (třeba        5 osob) - majiteli podniku dělají ředitele a náměstky, dalších třeba

3) (třeba      25 osob) - jsou podřízeni vedoucí jednotlivých úseků, dalších třeba

4) (třeba    125 osob) - řídí další vedoucí nižších celků, kterým je podřízeno třeba

5) (třeba    625 osob) - kteří jsou mistři dílen a těm třeba pomáhá

6) (třeba 3.125 osob) - jako vedoucí směn. Tito řídí ostatní řadové zaměstnance  - VÁS.

7) VY (jedeni z 15.625 osob) jste skoro všichni, co na MLM nahlížíte skepticky. Každodenní prací živíte TY NAHOŘE, i když sami tušíte, že se málokomu z Vás podaří dostat, třena aspoň na 3. pozici.

Máme pro Vás řešení v tom, že nahoře může být každý z Vás!

  • VELMI důležité informace jsou uvedeny v "Radách od TT-Partners". Přečtením uvedeného odkazu porozumíte Síťovému Marketingu", kdy náš "Program Daruj-Dostaneš", je navíc jeho vypepšením! Nemusíte se obávat, že děláte něco nelegálního.  
  • Program Daruj-Dostaneš může využívat každý. Když bude spokojen s výši měsíčních DARŮ, už nebude muset pracovat osm hodin denně a dělat přesčasy.