CO JE "SÍŤOVÝ MARKETING" - známý pod označením MLM

Z dlouholeté zkušenosti víme, že jedním z hlavních důvodů, proč většina občanů se MLM systému neúčastní, je vysoký vstupní poplatek a strach doporučit svému známému nabízený produkt. Produkty některých MLM společnosti sice od svých přátel znají, dokonce je kupují, třebaže by ceny nabízeného produktu mohli mít při vlastní registraci o desítky procent nižší! 

Argumentaci osloveného, aby se obchodního zástupce zbavil je fráze "LETADLO", kterou používají závistiví kritici MLM systémů jen proto, že nemají peníze a nikoho, komu by produkty nabídli nebo se bojí, že to nebudou umět a stydí se za to. jsou k těmto systémům skeptičtí i vlivem různých fám, které tvrdí, že ten, kdo se živí systémem MLM, dělá něco nelegálního.

Většina kritiků MLM systémů však ZÁVIDÍ obchodním zástupcům jejich PENÍZE, když oni sami pracují od rána do večera a jen stěží vydělají na základní potřeby své rodiny. Přitom si neuvědomuji, že skoro veškerá činnost (práce) je založena na tomto systému a Ti co tvrdí, že MLM je "LETADLO"vlastně celý svůj život jsou v "LETADLE" zapojeni, aniž by si to uvědomovali!

NEVĚŘÍTE?Tak například TOVÁRNA o cca 20.000 zaměstnancích je v rukou

1)         (osoba) - zpravidla každý podnik, kde pracujete, má jednoho majitele,

2)           (5 osob) - majitel podniku má své ředitele a náměstky, kterým

3)         (25 osob) - jsou podřízeni vedoucí jednotlivých úseků, kteří potom

4)       (125 osob) - řídí další vedoucí nižších celků, kterým jsou podřízení

5)       (625 osob) - mistři dílen a těm

6)    (3.125 osob) - vedoucí směn. Teprve ti řídí ostatní řadové zaměstnance - dělníky - VÁS

7) (15.625 osob) - Zde jste všichni, co na MLM systém nahlížíte skepticky. Každodenní prací živíte právě ty nahoře, i když sami tušíte, že se nikdy nahoru nad ně nedostanete!

  • Už tomu rozumíte? Tak buďte pány ve svém MLM systému, kterým pomůžete kamarádům k finanční svobodě. Nemusíte se obávat, že děláte něco nelegálního.  
  • Když nechcete spolupracovat NEMUSÍTE, jelikož zde nabízené Projekty může využít každý, bez nutnosti spolupráce a přesto bude uspokojen s finančním profitem, který mu poskytnou.
  • Další a velmi, velmi důležité informace jsou uvedeny v "Radách od TT-Partnerrs".