SMÍCH A PRÁCE

Má duše však bude jásat Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy. Bible - Žalm 35,9

Veselost je druhem odvahy. E. Hemingway

 

K čemu všemu se smích v pracovním prostředí hodí:

  • Napomáhá týmové práci. K tomu můžete používat nejen mluvené slovo, ale i elektronickou poštu, telefon, dopis apod. 
  • Zlepšuje komunikaci.
  • Pomáhá lépe zvládat konflikty. Vezměte si třeba sekretářku, po které toho chtějí najednou příliš mnoho. Mohla by zavrčet něco jako „Musíte počkat!“ nebo s úsměvem odpovědět: „Dokážu pracovat jenom na dvě rychlosti a tohle je ta vyšší.“
  • Zvyšuje pocit spokojenosti v práci.
  • Napomáhá tvořivosti, tvořivému přístupu k práci a řešení problémů.
  • Zvyšuje odolnost.
  • Pomáhá lépe zvládat zátěž a stres. To pak snižuje nemocnost a riziko chybných výkonů a úrazů.
  • Vede k oživení pozornosti a přílivu energie. Jistě jste zažili, že dobrý vtip dokáže oživit vyučovací hodinu, přednášku nebo seminář.
  • Pomáhá lépe zvládat nečekané situace.
  • Zvyšuje produktivitu práce.