Jednu "Zákaznickou AKCII"obdrží každý člen "FIN".

 I zákaznická AKCIE Vám taktéž dává DIVIDENDU.
   
 - Členové, kteří si kartou měsíčně vybírají aspoň 10.000 Kč, nepřijdou zkrátka.    
 - Na ně bude dividenda ve výši 5% měsíčně ze zisku GB s tím, že čím více budou mít členů ve struktuře a uzavřených programů, tím větší bude dividenda.  
 - Klient generuje 250 Kč x 1,25% x 5% = 0,156 Kč je měsíční zisk k rozdělení. 
 - Když máte 4 prog. x 100 klientů v MARKETINGU x 2 prog. každý z nich, = 800 Podílů.
 - Těch 800 Podílu x 0,156 Kč = 125 Kč měsíčně. Ročně pak dividenda 1.500 Kč. 

 Zákaznická AKCIE Vám taktéž dává DIVIDENDU, ikdyž je DAREM od "FIN". 

 • Členové, kteří si "Kartou od FIN", měsíčně vybírají aspoň 10.000 Kč, a mají uzavřené další programy "FIN", (třeba účet v CZK ; DOP ; DBC či spořící program DBC Saving, a vyůživají jich pro svoji potřebu - nepřijdou zkrátka.    
 • Aktivním členům připadne dividenda ve výši 5% měsíčně ze zisků "FIN" s tím, že čím víc budou mít členů ve svém Marketingu (stačí pět)  a čím víc uzavřených programů, tím větší bude jejich dividenda. 
 • Když si tedy člen vybírá kartou jen 10.000 Kč měsíčně, generuje pro "FIN" zisk ve výši 2.5% z převodu peněz na karetní účet. 
 • Člen tak generuje 250 Kč zisk pro "FIN" x 1,25% x 5% = 0,156 Kč, což je měsíční zisk k rozdělení všem vlastníkům "Zák. Akcií". 
 • Když má člen uzavřené aspoň 2 programy ve "FIN" x 100 klientů, které má ve svém MARKETINGU x 2 programy, je z toho 800 Podílů.
 • Těch 800 Podílu x 0,156 Kč = 125 Kč měsíčně. Dividenda se vyplácí jednou ročně.
 • V tom případě pro člena, který splňuje uvedený model - obdrží roční dividendu ve výši 1.500 Kč. 
 
Každý akcionář - člen "FIN" je povinen se chovat:
 • jako řádný hospodář banky, aby výše uvedené výnosy obdržel,
 • každý měsíc potřebuje si z BONUSŮ na svůj účet poslat aspoň 10.000 Kč,
 • následně si je vybrat, aby tvořil bance zisk ve výši 250 Kč měsíčně,
 • potřebuje doporučit minimálně 5 kamarádů, kteří budou dělat totéž.
 • navíc je povinen těm sým kamarádům být nápomocen, aby i oni udělali totéž!
 
Když akcionáři nejsou řádnými hospodáři - výnosů se nedočkají !!!