Zapmněli jste Heslo pro přihlášení do "FIN"?!

Pomaháme členům FIN, s problém přihlášení do svého "Kabinetu ve FIN"! 
 
 • Aktivujte si přístup do "Blokovaných Stránek" dobrovolným Darem za 300 Kč 
 • Zkrácena zpráva od vedení FIN, kterou máte uvedenou v "Kabinetu FIN"!
 • Neznáte svoje ID číslo, nebo HESLO pro potvrzení přístupu do svého "Kabinetu FIN"?
 • Odblokování přístupu do Vašeho "Kabinetu FIN" je "FIN" zpoplatněno 150 Kč
 • Vygenerování nového PINU na potvrzování Vaších pokynů, je "FIN" zpoplatněno 100 Kč.
 • Proto, když ve svém "Kabinetu" nemáte aspoň 1.000 Kč, využijte naši "Asistenční služby". Jinak Vámi požadovaný úkon administátorem nebude proveden!
 • Když se dokážete příhlásit do svého "Kabinetu", ihned proveďte požadovaný úkon, který je uveden ve zprávě ze dne: 24.08.2022!
 • Následně si v "Kabinetu" klikněte nahoře na modré liště na "Informace" a potom vlevo v černém poli na "Profil". Zkontrolujte si tam své uvedené "Osobní údaje", jmenovitě:
 
 1. Vaš doklad totožnosti, pokud už je jiný - musíte ihned doklad vyměnit!
 2. Vaše adresa trvalého pobytu, když neplatí - musíte ji změnit!
 3. Vaše doručovací adresa, když je jiná než adresa trvalého pobtu - musíte ji napsat ve zprávě ro Administrátora! Jinak Vám bankovní karta nebude doručena!
 4. Vaše E-mail adresa, když neplatí - musíte ji změnit!
 5. Vaše číslo Mobilního tetefonu, když neplatí - musíte ho změnit!
 
 • Jak změnit AdresuE-mailčíslo Mobilu je uvedeno ZDE!
 • Jak si nahrát potřebné doklady je uvedeno ZDE!
 • Když máte ještě další otázky, klikněte na "Otázky a Odpovědi"! 

 

Když se budete řídit těmity pokyny od TT-Partners - "Zvládnete TO!!!