Chcete být nadále členy ve FIN?

Vážení členové ve „Finanční Instituci“ – „FIN“,

Přeposíláme Vám zkrácenou zprávu z „Kabinetu FIN“ ze dne 24.08.2022 od majitele „FIN“, kde jste jejími členy.

Většina členů v mé struktuře přestala se přihlašovat do svého „Kabinetu ve FIN“ z různých důvodů, které zde nebudeme uvádět.

Je před Vámi velmi důležité rozhodnutí, abyste nepřišli o to, co již ve „FIN“ máte a chcete se k financím dostat, přeposláním na Váš účet v ČR, či vybírat prostřednictvím bankovní karty od „FIN.

V textu od majitele „FIN“ jsme zvýraznili to, oč jste požádání udělat do uvedeného termínu.

Abyste potvrdili své rozhodnutí, musíte se přihlásit do svého „Kabinetu ve FIN“ do „Přijatých zpráv“, zprávu si přečíst, a kliknutím na tlačítko „Odpověď“ odpovědět Vámi vybranou větou, kterou tam uvedete a pod to napíšete svoje Jméno a Příjmení.

Tuším, že většina z Vás asi už ztratila přístupy do svého „Kabinetu ve „FIN“: Svoje ID číslo a Heslo

Vaše ID číslo máme ve své databázi, ale Vaše heslo neznáme.

Máte možnost si ho znovu vygenerovat, nebo si ho najít v prvním E-mailu, který jste po registraci obdrželi, pokud ho máte uložen.

S vygenerováním nového hesla Vám můžeme být nápomocni.

Stačí kliknout na tento LINK: https://www.tt-partners.cz/news/dotaz-02/

 

Za Klientský servis TT-Patrners - Samuel
WEB: www.tt-partners.cz
E-mail: gm.finance@email.cz
SKYPE: tt-partners

------------------------- Zpráva od majitele "FIN" -----------------------------------

Vážení podílníci!

Blíží se chvíle, na kterou všichni čekáme. Než ale konečně nastane, je třeba udělat několik důležitých kroků.

Během posledních několika let jsme všichni prožili velmi složité a těžké chvíle. Všechno špatné ale bylo k něčemu dobré. Každý z nás si uvědomil, zda chce zůstat podílníkem, nebo zda chce ukončit svou účast na projektu. Ale také se ukázalo, kdo aktivně podporoval kroky, které vedly ke stabilizaci a rozvoji projektu, kdo byl pasivní, a kdo aktivně škodil projektu a jeho podílníkům. Bohužel i takoví lidé zde byli.

Každý z nás si je určitě vědom, že pouze podílník může využívat služeb našeho projektu. Proto jako první věc, kterou je třeba udělat je zodpovědět na tuto základní otázku, kterou Vám nyní pokládáme:

Chcete nadále být součástí našeho projektu? Zamyslete se velmi dobře a odpovězte co nejdříve. Pokud chcete být nadále součástí projektu, odpovězte následující větou:

Ano, chci nadále být součástí projektu a budu se aktivně podílet na jeho rozvoji. Podepište se, prosím.

Pokud nechcete být nadále součástí projektu, odpovězte následující větou:

Ne, nechci nadále být součástí projektu a nebudu se aktivně podílet na jeho rozvoji. Podepište se, prosím.

Své odpovědi napište nejpozději do 15. září 2022. Pokud do tohoto dne neodpovíte, bude Vaše registrace v projektu pozastavena a nebudou Vám připisovány žádné bonusy do doby, než odpovíte. Teprve pak bude možné pokračovat v dalších krocích.

Daniel Sikora