"Spolupráce Evangelistů ve 21 Století", dále jen "SE21S":

 • ukazuje na dnešní dobu, ve které žijeme - krizi nahrazuje jistota,
 • narovnává lisdké vztahy ve vzájemné komunikaci, spolupráci,
 • řeší zadluženost, chudobu i štědrost - nejvíce však "jistotu ve věčný život". 
 
DAR je jedinečným řešením CHUDOBY ve své originalitě. Podstatou každého DARU je, že vychází z možnosti každého občana!   
 1. Evangelista nejdříve odkáže své kamarády na knihu "Dějiny vykoupení".
 2. násleně na úvodí  stránku: "Blížící se krize
 3. Pochopením, co můžete v "PE21S" obdržet, bude Vám byl k užitku a ne ztrátou - naopak, mnohokrát se nazpět vrátí k Vám! 
 4. Dnes se hovoří, že "Mocní tohoto Světa", omezí hotovostní platby. Co pak bude s těmi v tom "Novém Světovém pořádku", kteří nemají nebo nemohou vlastnit bankovní účty, když mají exekuce nebo jiné vážné důvody?
 5. "SE21S" i na toto pamatuje a ukazuje několik možností, jak řešit svízelné finanční situace!
 6. "SE21S" vycházi z toho, že máte své kamarády a oni zase Ty své! 
 
Kdo je Váš KAMARÁD či KAMARÁDKA? Jsou to TI, se kterými jste několik hodin týdně!
 
Neposílejte E-maily kamarádům z různých "MLM", abyste je přednostně registrovali do "SE21S", které nemá nic s běžnými "MLM", které znáte! PROČ!!! Někteří přišli o své peníze z těchto důvodů: 
 
 1. Nenaučili se využívat "MLM", měli to za přivýdělek k zaměstnání, což nikdy nefunguje!
 2. Neměli dostatek trpělivosti, sami se nic nenaučili a tím nepředali dobré zkušenosti ostatním!
 3. Možná byli podvedeni majiteli "MLM systému" - přišli o peníze a o čas, který tomu věnovali!

 

Ke "Spolupráci jako Evangelista ve 21 Století" potřebujete:

 1. Vlastní PC či Notebook nebo stačí i "Chytrý mobil" a připojení k internetu!
 2. Aspoň jeden člen v domácnosti DOBŘE ovládá tyto technologie, který se postará o rodinu.  
 3. Používejte internetový prohlížeč, třeba Google Chrome, nebo CClener Browser.  
 4. Potřebujete vlastní E-mail adresu, ideálně úplně novou a vyzkoušenou, že funguje.
 5. Potřebujete vlastní číslo mobilu. 
 6. Ve svém PC či Notebooku nebo v "Chytrém mobilu" provádějte pravidelnou údržbu
 7. Používejte kvalitní "Antivirový program"! 

 

Vaše životní rozhodnutí:

Jeden muž zabloudil v kamenité a vyprahlé krajině. Slunce nemilosrdně žhnulo a všechno bylo rozpálené. Muž byl na pokraji sil. Chvíli předtím, než padl, zahlédl opuštěný domek. S námahou se k němu doplazil. Před domem bylo zanedbané napajedlo s ruční pumpou. Vrhl se k rukojeti a začal pumpovat jako blázen. Pumpa vrzala, ale nevydala ani kapku.

Ve stínu pumpy si muž všiml skleněné láhve, pečlivě uzavřené zátkou, s lístečkem připevněným na víčku. Láhev byla plná vody. S třesoucíma rukama si muž přiblížil lísteček k očím zarudlým od slunce a četl: „Příteli, jestli chceš, aby pumpa fungovala, musíš do ní nalít všechnu vodu z láhve. Až zase půjdeš dál, nezapomeň láhev znovu naplnit.

Muže se zmocnily protichůdné myšlenky. Umíral žízní: "Opravdu má vyplýtvat všechnu vodu a nalít ji do pumpy? Vždyť je celá rezavá. A co když to nebude fungovat?" Kdyby vypil vodu z láhve, zachránil by se, ale v tom případě by ten, kdo přijde po něm, neměl vůbec žádnou naději na záchranu.

Co má dělat? Zachránit se, nebo riskovat a dát jiným lidem možnost přežít?

Vnitřní hlas mu poradil, aby riskoval. Jedním rázem nalil vodu z láhve do pumpy a pak se zoufale chopil rukojeti a z posledních sil pumpoval. Pumpa se párkrát zakuckala, ale pak v ní za-šplouchalo a začala vytékat studená a čistá voda.

„Díky, díky!“ šeptal muž, hasil žízeň a nechával si téct vodu po zádech.

Než odešel, naplnil láhev a zazátkoval ji. Na lísteček připsal: „Věř mi, příteli, funguje to! Dej pumpě všechno a ona ti vrátí mnohonásobně víc!

CITÁT: Kdybych Vám měl předat jen jednu myšlenku, pak by to byla tato: "Kdykoliv Vám něco CHYBÍ nebo něco POTŘEBUJETE, nejdříve to DARUJTE, a vrátí se Vám to MNOHONÁSOBNĚ! To platí na peníze, úsměv, lásku i přátelství". Robert T. Kiyosaki  

Ochotného Dárce Bůh zahrne Nebeskými DARY, které dává vrchovatou mírou. Lukáš 6,38.

Je to Vaše srdce, které ovlivňuje Vaše rozhodnutí! Vaše ruce už jenom dávají