Uvedené informace - mění vžité názory i přesvědčení!!!

Než začnete sledovat přednášky, podívejte se na toto  VIDEO  od Tomáše!
 
1)  Čekáme velmi blízký 2. příchod Ježíše Krista! Po svém ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, než Ježíš odešel za svým Otcem, nám sdělil, že podle událostech na ZEMI, které se dějí, poznáme čas jeho příchodu! Ti, kteří vyslechnou tuto důležitou přednáškuuž mohou tušit kdy bude příchod Ježíše Krista. 
 
 
2) Přednášky od Prof. Waltera Veitha a Martina Smithajsou zaměřené na historii planety Země: "Od stvoření, až do doby konce". Ukazují na Boží VŠEVĚDOUCNOST a Jeho VŠEMOHOUCNOST. 
 
Máme strach co bude? V Přednáškách jsou ODPOVĚDI co se brzo na Zemi stane:
 
  • žádná 3. Světová válka, kterou skoro všichni politici straší - NEBUDE!!!,
  • velmi brzo se EU rozpadne, a pak nastane vláda 10-ti  "Vůdců" na krátkou dobu,
  • ZEMI nezachrání od kolapsu ani Papežani Putin či Tramp, ale budou hrát důležitou roli,
  • nastane krátké období hojnosti pro obyčejné lidi na Zemi - "ne však pro největší zbohatlíky",
  • potom nastane "uzákonění svěcení Neděle" a útok na "Deset Božích přikázání - Sobotu",
  • kdo se podřídí "nedělnímu zákonu" jeho dodržováním - bude chvíli žít v hojnosti
  • kdo ne - bude pronásledován a někteří budou i usmrceni - v naději na vzříšení a věčný život!
 
Ihned pak nastane 2. příchod Ježíše Krista, který ukončí dějiny naší Země! 
 
Přejeme příjemný poslech i změnu priorit Vašeho života!