Přednášky, které Vám změní ŽIVOT!!!

Jsou zaměřené na historii planety Země: "Od stvoření, až do doby jejího konce". Ukazují na Boží VŠEVĚDOUCNOST a Jeho VŠEMOHOUCNOST.  
 
Nejdůležitější Přednášky pro dnešek od Prof. Waltera Veitha a Martina Smitha. Tyto přednášky jsou pro každého, který cítí, že naše planeta Země není v pořádku!? Žádná vláda, nikdo z lidí to už nedá do pořádku, ani politici, ani papež, ani 3. Světová válka
 
Čekáme velmi, velmi blízký 2. příchod Ježíše Krista. Po svém ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, než odešel za svým Otcem, nám sdělil, že podle události na ZEMI, poznáme termín jeho 2. příchodu! 
Ti, kteří studují Boží Slovo, proroctví EGW, a vyslechnou si tyto Přednášky, už znají rok!
---------------------- 
 
Podívejte se i na níže uvedené evangelizační přednášky!
 

Přejeme příjemný poslech i okamžitou změnu priorit ve Vašem životě!