"Spolupráce Evangelistů ve 21. Století", (dále jen "SE21S")

Strategie v "SE21S", je založena na radách z BIBLE Svaté, že:
 • DARY nejsou jen peníze, můžete Darovat cokoliv jiného v souladu s Božím požehnáním.
 • stačí změnit pohled na získávání obživy, kdy to nemusí být jen peníze,
 • z jakýchkoliv Darů které obdržím - dám BOHU 10% , ty se pak zúročí v Božím požehnání,
 • že i u obdržených Darů - jsem jejich správcem,
 • že těch 90% co mi zůstalo -  BŮH požehná tak, že mám pak víc, než jsem za měsíc Daroval!
 
UDĚLEJ SI ČAS...
 • k práci, je to cesta k úspěchu.
 • k přemýšlení, je to zdroj síly.
 • na hru, je to tajemství věčného mládí.
 • na čtení, je to základ moudrosti.
 • pro přívětivost, je to cesta ke štěstí.
 • k smíchu a radosti, je to hudba duše.
 • k obdarování, život je příliš krátký pro sobectví.  
 

Někteří muži i ženy se starostlivou láskou přemýšlejí o postavení chudých - co udělat pro zlepšení jejich složité situace. Mnozí se upřímně snaží najít odpověď na otázku, jak by se dalo pomoci občanům s nízkým příjmem, nezaměstnaným i lidem bez domova, aby i oni vnímali požehnání, které dává BŮH - náš Nebeský OTEC      

 

Není mnoho politiků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti. Ti, kdo vládnou našemu státu jsou politici, kteří  nejsou schopni, nebo nemají zájem řešit chudobu lidí a jejich zadluženost, zpravidla zaviněnou neúnosnou LICHVU všech finančních institucí a pak následnoubezohlednou a nemorální EXEKUCÍrádoby exekutorů, kteří sami nikdy nepoznali, co je hlad, chudoba a bída.

 

Z toho všeho roste zločinnost! Marně pak "Těch pár zodpovědných politiků" bojují za ochranu takto postižených občanů, když ti "Úplatní politici" svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci! Navíc - CHUDOBA člověka okrádá o tělesnou, duševní, duchovní i mravní sílu!  

 

BOŽÍ plán: Kdybychom všichni žili podle učení BIBLE Svaté, našli by jsme řešení toho, s čím si nevíme rady. O pracovních otázkách a návycích a o tom, jak pomoci chudým, můžeme se mnohému naučit ze Starého zákona. V Božím plánu pro Izraelský národ, měla mít každá rodina domov s dostatkem půdy k obdělávání, čímž by vypěstovaných plodin pak získali prostředky a byli motivováni k užitečnému, pilnému a soběstačnému životu, ke kterému byli povinni vést své děti!

   

Žádný lidský vynález tento plán nevylepšil a nezdokonalil.    

Bída a neštěstí, které dnes existují, jsou do značné míry způsobeny tím, že jsme se odchýlili od Božího plánu. Neprosíme - NEMODLÍME se o moudrost, kterou nám Bůh rád uděluje ve všech oblastech našeho bytí, tedy i v oblasti financí. 

 

KDE a KAM investovat: "JISTÁ investice je do NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ".

 

PROČ? Není tam žádná hospodářská krize ani zloději či podvodníci. Když přijmeme Ježíše za svého osobního Spasitele, otevře se nám bezpečný Boží účet“, na který můžeme ukládat DESETINU svého příjmu a pak DARY, které dáváme potřebným. Boží požehnání nám přináší více než sto násobné zhodnocení! Když se staráme o naše každodenní potřeby, nesmíme proto zapomínat na VĚČMOST. (Mat. 13, 44-46)

 

ZLATÁ PRAVIDLA: Vnitřní pokoj obdržíme tehdy, když dáváme BOHA STVOŘITELE - dárce „Života", na PRVNÍ místo ve svém každodenním životě, a každého člověka máme za „PŘEDNĚJŠÍHO“ než sebe! To, co jste dali těm nejchudším - HOSPODINU jste dali 

 

"Spolupráce Evangeistů ve  21. Století" je skutečně a důsledně zaměřena

 • na důstojný ŽIVOT v době nouze, před, či v EXEKUCI, nebo když jste v Insolvenci,
 • na ZMĚNU myšlení, jak  získat věci každodenní potřeby, pro šťastný život,   
 • na OBČANY s nízkými příjmy, nezaměstnané, důchodce, bez domova, aby důstojně žili
 • na OBČANY s vysokými příjmy, aby pomáhali sobě tím, že pomáhají těm potřebným,  
 • na ROZVOJ MYŠLENÍ v oblasti finanční gramotnosti, jak se napříště vyhnout dluhové pasti,
 • na TY ve špatném fyzickém, duševním a duchovním stavu, abychom, je naučili žít,    
 • na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL spojený s aktivním odpočinkem,
 • na ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, které dává radost, pokoj a jistotu v nejistém SVĚTĚ,
 • na TO, abychom vždy BOHU poděkovali za lásku, zdraví, štědrost, moudrost a jeho požehnání.     
 

"SE21S" řeší nešváry dnešní doby, kdy se nedodržují zákony, smlouvy ani to, co se stvrzuje podáním ruky. Proč? Není vymahatelnost práva pro Ty, kterých má chránit - jím je právo odepřeno, i když je definuje ÚSTAVA a ZÁKONY naší vlasti. "PE21S" vychází z „Božího Zákona“, který je u některých stále v úctě. Jeho aplikace do "SE21S", „Pomyslné nůžky“ mezi chudými a bohatými se NEOTEVÍRAJÍ!

Ještě donedávna cca 10 let nazpět platilo, že ve Světě bylo 90% chudých a 10% bohatých, kteří vlastnili 90% aktiv celé naší Planety. Dnes je tento poměr jiný. Existuje 98% chudých a těch 2% bohatých, kteří vlastní skoro všechno bohatství naší Planety.

Existuje možnost, jak to změnit? ANO – Existuje: „Vrátit se na počátek“! Ale JAK?

Žel, že v dnešní době o tom rozhodují právě ty dvě procenta bohatých, kteří nebudou proti sobě, ve prospěch těch 98% potřebných!   

V "PE21S" ctíme RADY z Božího Slova a vždy upřednostňujeme před tím, co nabízí dnešní doba. Minimálně v tom, že když je něco dáno (ověřeno) a nedodržuje se, obrátí se To vždy proti těm, kteří tak činí!  

Budeme potěšeni, když "SE21S" využijete ve svůj prospěch. Nebojte se! Nechceme z Vás dělat „Náboženské FANATIKY" jen vnímavé občany, kteří tuší, že není vše v pořádku. Máte vlastní rozum a sami dokážete posoudit informace zde uvedené s těmi, které jsou už dnes dostupné ve všech masmédiích, hovořících o REALITĚ, která se za pár let bude dotýkat každého obyvatele naší Planety. Můžeme být vděčni, že o tom všem, co čeká tento Svět, který převážně věří v EVOLUCI, je docela jiný pro Ty, kteří jdou "Cestou víry k věčnosti"!  

"Spolupráce Evangelistů ve 21. Století" je pro každého, i když věří EVOLUCI nebo BOHU. Důležité je VAŠE ROZHODLI své finanční problémy řešit! Klikněte myší na "další informace".