DÁREK od Virtuálního Servisního Centra TT-Partners.

Nikdo na světě není zbytečný, ulehčuje-li břemeno někomu jinému.  Ch. Dickens.

 • Prožíváte šťastné období svého života, ale cítíte, že stále tomu něco chybí? 
 • Řešíte vážné zdravotní problémy, ztrátu zaměstnání, stres či strach z nedostatku financí? 
 • Máte obavy, že to už sami nezvládnete? 
 • Myslíte si, že NIKOMU, ani Nebeskému Otci, na Vás nezáleží?
 • Chtějte daleko víc: "Boží požehnání a pokoj do svého srdce, pro svoji rodinu a své přátelé"?

 

Chcete DÁRKY v hodnotě, kterou nelze vyčíslit, mají odpovědi i řešení Vaších otázek! 

 

V DÁRKU máte "zabaleno" DESÍTKY KNIH od světoznámé spisovatelky Elen G. Whiteové, kdy její knihy jsou doslova světovými bestselery, jež popisují události, o kterých hovoří Bible Svatá. Její knihy srozumitelně uvádějí do Biblických zpráv o stvoření Světa až do 21. Století, dokonce až k Věčnosti: "OTEVŘOU VÁM OČI", a odhalí LŽI evolucionistů!
 
Pisatelům BIBLE SVATÉ, už dnes, s odstupem doby a prostředí, mnohému nerozumíme. Díky tomu, že Nebeský Otec své prorokyní Elen G. Whiteové ukázal dávné události uvedené v BIBLI Svaté tak, jako by byla jejich očitým svědkem. Proto i v dnešní době můžeme daleko lépe pochopit celý Záchranný PLÁN, který je v BIBLI Svaté představen! 
 
 •  1. Kniha - Na úsvitu dějin, popisuje co bylo před stvořením naší planety Země, předpotopní dobou a historii lidstva po celosvětové potopě. 
 • 2. Kniha - Od slávy k úpadku, pokračuje událostmi na Zemi, které byly předpovězeny Božími proroky až po narození Ježíše Krista. 
 • 3. Kniha - Touha věku, ukazuje na lásku protkaný život Ježíše Krista, který představoval podstatu svého Otce. Kniha popisuje Jeho smrt, která ukončila "ŽIDOVSKÝ obětní systém", který byl potřebný lidem žijícím na Zemi do jeho UKŘIŽOVÁNÍ. Dále popisuje ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíše Krista a jeho odchod ze Země k Nebeskému Otci. 
 • 4. Kniha - Poslové naděje a lásky, pokračuje sesláním slíbeného Ducha Svatého, darovaného Nebeským Otcem, který odstartoval zvěstování Evangelia prvních Křesťanu, že jedině skrze viru v Ježíše Krista, jsou nám odpuštěny hříchy, a skrze Krista můžeme přijmout DAR VĚČNÉHO ŽIVOTA, který je stále i dnes ZDARMA nabízen každému člověku
 • 5. Kniha - Velké drama věku, ukazuje na politické, ekonomické a náboženské dění v období středověku, a které nastaly koncem 19. století a  pokračují až do doby, která bude těsně a v době Druhého PŘÍCHODU Ježíše Krista na planetu ZEMI. 
 • DALŠÍ desítky knih nás seznamují s definitivním ukončením ZLA i s jeho původcem satanem, s jeho posluhovači a těmi, kteří satanu sloužili. Dále popisují události, které nastanou po vymýcení ZLA, kdy na konci těch tisíc let opět dojde k obnově planety ZEMĚ. Nakonec pak velmi barvitě a nádherně popisují věčné trvání NOVÉ Země s jejími obyvateli a jejich Vykupitelem, s událostmi na ní probíhajícími, o kterých popisuje Kniha knih - Bible Svatá. Odhalí Vám skrytá tajemství od stvoření SVĚTA i bízkou dobu 2. příchodu Ježíše Krista!  
 • Získejte přístup do "Blokovaných Stránek" a pak k  DÁRKŮM  vysoké HODNOTY!

  

Vydejte se cestou víry k Věčnosti.

Využijte Program Daruj-Dostaneš.