Super MOBIL včetně Telefonního seznamu.

Váš nejlepší mobil ...

 • Hledání signálu divokém koktejlu vlnových délek. 
 • Vybitá baterie, moment frustrace, pár zoufalých pokusů a vzdáváte to. 
 • Mobil se v mžiku stává mrtvou hračkou ve tvých rukou.
 

SUPER MOBIL, který nelze zneužit ...

 • Nápad Génia v nebeské centrále.
 • Žádné dobíjení, kmitání palcem za pochodu, nezaplacené účty.
 • Neexistuje a nikdy nebude vynalezena technologie pro jeho odposlech.
 • Nemá omezený dosah. „Funguje“ na jakémkoliv místě na Zemi i v celém Vesmíru.
 • Stačí volat jen na jedno číslo a hovor je přesměrován určené osobě.
 • Nemáš starosti s kreditem, protože cena už byla zaplacena a kredit je neomezený.
 • Nejdůležitější je, že spojení se nepřerušuje a kapacita baterky vydrží na celý Tvůj život. 
 • Díky, Pane, za DAR modlitby.

 

... je TOUHA Tvého srdce odeslána Modlitbou“ a návodem, jak ji používat je BIBLE.

   

„Představ si, kdybys Modlitbu i Bibli používal tak, jako používáš svůj mobil“?

 • Kdybys svou Bibli nosil vždy s sebou třeba v mobilu nebo v kabelce?
 • Kdyby ses do Bible během dne stále díval?
 • Kdyby ses pro Bibli vrátil, pokud bys jí zapomněl doma nebo v práci?
 • Kdybys Modlitbu používal k posílání zpráv svým přátelům?
 • Kdybys s Biblí zacházel tak, jako bys bez ní neuměl žít?
 • Kdybys Bibli daroval jiným a Modlil ses za ně?
 • Kdybys Modlitbu i Bibli používal, když vstaneš, přes celý den a než jdeš spát?
 • Kdybys používal Modlitbu a bral Bibli do rukou v jakékoli chvíli - v nouzi i v hojnosti?

 

„Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.“  Izajáš 55,6 

V Bibli najdeme některá telefonní čísla (verše) pro případy vlastní nouze!

Tento telefonní seznam pro naléhavé případy jsem dostal darem a zdá se mi správné podělit se o něj s ostatními. Stačí kliknout na příslušný verš označeny červenou barvou. 

 • Když jste smutní, klikněte na ...                                    Ev. Jana 14.
 • Když o Vás někdo nehezky mluví, klikněte na ...        Žalm 27.
 • Když jste nervózní, klikněte na ...                                  Žalm 51. 
 • Když jste ustaraní, klikněte na ...                                  Ev. Matouše 6,19-34.
 • Když jste v nebezpečí, klikněte na ...                             Žalm 91. 
 • Když se Vám zdá, že Bůh je daleko, klikněte na ...      Žalm 63.
 • Když Vaše víra potřebuje povzbudit, klikněte na ...     Židům 11.
 • Když jste sami a máte strach, klikněte na ...                Žalm 23.
 • Když jste zatrpklí a kritizujete, klikněte na ...               1. Korintským 13.
 • Chcete-li poznat tajemství štěstí, klikněte na ...          Koloským 3,12-17.
 • Když se cítíte skleslí a opuštění, klikněte na ...           Římanům 8,31-39.
 • Když toužíte po pokoji a odpočinku, klikněte na ...     Ev. Matouše 11,25-30.
 • Když se zdá, že svět je větší než Bůh, klikněte na ...   Žalm 90.

 

Telefonní seznam rádi doplňujeme o další, velmi žádaná a potřebná ČÍSLA!

Jedno z těch čísel může být důležité v jakémkoli momentě Tvého ŽIVOTA!

Nabídni tento telefonní seznam a SUPER Mobil svým přátelům … může se stát, že jedno z těch čísel zachrání někomu z nich život.

Ať Ti Bůh žehná…